Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Ett telefonsamtal

Av , , 2 kommentarer 16


”-Det känns att man börjar bli gammal”.

Så började min släkting samtalet när jag ringde honom i kväll. Det ligger onekligen något i det, han fyller 92 i sommar och då börjar man så smått att bli gammal.

Men än lagar han maten, plöjer böckerna han inte hann med under arbetslivet och än kör han bil. Riktigt bra dessutom, åkte med honom i staden där han bor för inte så länge sedan.
Dessutom räknar den gamle prästen med att det han talat om är sant. Att det skett en försoning, att det finns en himmel och en rättfärdighet som håller när nu hans inte gör det. Han räknar med att det bästa är kvar.

Ibland möter man dem som tvärtom har riktigt bråttom att bli gamla. Som tar ut alla svårigheterna i förskott och förbereder sig för jordelivets förändringar så till den milda grad att livet nästan tar slut i förväg.

Då föredrar jag morbrors variant.

ROT-fusk

Av , , Bli först att kommentera 13


Det är roligt att höra hantverkare säga att de aldrig haft en enda förfrågan om svartjobb sedan ROT infördes.

När vissa små och större företag då börjar fuska med avdragen äventyrar de väldigt mycket. De förstör för de hederliga, riskerar hela systemet och drar på kunder, företag och skattebetalare drygare administration.

Fuskarna ska sättas åt, omgående.

Ingen räknade med skolorna

Av , , 15 kommentarer 20


Det upplevs säkert provocerande av en och annan när man förstår att jag talar om byskolorna i Vännäs. Åtskilliga föräldrar, barn och bybor räknar definitivt med skolorna. All respekt för detta. Men inget av partierna tycks ha gjort det.

I budgetberedningen läggs grunden för kommunens färdriktning, ekonomi och verksamhet. Alla partier har deltagit och förslaget togs i KF 26/6. De enda som hade ett avvikande förslag var vi moderater som ville jämna ut de direkta besparingarna något mellan ”vården” (1 miljon) och ”skolan” (7,5 miljoner) till 2,5 respektive 6 miljoner.

Annars var alla helt överens om en budget där inga pengar finns för en folkomröstning, och än mer tydligt, inte en enda krona till byskolorna. Vad jag förstått har byskolepengar aldrig tagits upp i beredningen heller. 3,5 parti gick till KF och röstade för att byskolorna skulle vara kvar men ansåg inte att det var så viktigt att det behövdes några pengar.

Det ligger nära till hands att tänka att man sett läget ungefär som vi som tog det tunga beslutet och får ta dess följder. Konsekvenserna för verksamheten och ekonomin blir desamma, men man kommer lindrigare undan.

Accepterar man verksamheten accepterar man budgeten och bifaller man budgeten bifaller man verksamheten. Hade något parti menat fullt allvar med sitt ja till byskolornas fortsatta drift hade man räknat fram ett budgetförslag som haft utrymme för de fyra miljoner de kostar.

Tidningar och fakta

Av , , 2 kommentarer 10


Min bestämda känsla är att det blir tätare mellan faktafelen i tidningarna.

Jag tror det är oerhört viktigt för papperstidningens legitimitet och förtroende att journalisten ger sig tid att kolla sina fakta och känner stöd och kanske press (!) från ledningen att göra det.
Travas fel på missuppfattningar i tidningarna så ökar hotet mot den viktiga papperstidningen. Formatet, eller kanske gränssnittet, där den verkliga bredden och djupet möter läsaren.

Börjar man räkna med att det finns mycket som är uppåt väggarna i en artikel, då kan det snart räcka med nätets korta och grunda notiser.

Byskolor och folkomröstning

Av , , 5 kommentarer 12


Så har vi haft vårt extra KF i Vännäs. En tillställning som blev lång och hade sina överaskande och svårförutsägbara vändningar.

Två förändringar var att några partier stod fram och yrkade på att byskolorna skulle få vara kvar. Det var faktiskt första gången. Tidigare har några lagt ner sina röster och möjligen reserverat sig, men nu yrkade några faktiskt på att skolorna skulle vara kvar, innan omröstningen.

Två av de fyra partierna som pläderade för folkomröstning gav också uttryck för att man skulle respektera folkomröstningens utslag, om det skulle bli så att den skulle stödja ett återstartande av byskolorna. Vilket jag faktiskt inte tror. Jag respekterar att tio procent av väljarna i Vännäs gett uttryck för viljan att ha skolorna kvar och har fått sin önskan lagligen prövad i KF. En annan sak är hur folkviljan skulle svara.

När byaskolorna kostar 4 miljoner mer per år att driva, 4,8 om man skulle ta med kapitalkostnaderna för renoveringar som måste göras, så vore hela det nya Vegabygget (som blivit lika stort med eller utan byelever) betalat med mellanskillnaden när det lilla barn som föds i år fyller 18 eller 22. Udda uträkning, men lite tänkvärd. Man får lägga på två år om man ska täcka den rörelseförlust som uppstår om skolorna säljs billigt, eller om någon i värsta fall måste rivas. Själv hoppas jag på att de kan tas över av lokala intressen till billigt pris och bli till bynytta på ett eller annat sätt. Det ska sägas att det inte är för att finansiera bygget skolorna läggs ner, kommunallagen kräver att vi ska ha en budget i balans. Nu och varje år.

Skolan kommer att få gå igenom ett riktigt stålbad nu. Besparingar för 3 miljoner är beslutade i BUN, ytterligare 4,5 – 5 väntar. Hade byaskolorna varit kvar hade vi tvingats spara 4 miljoner till, cirka 10 tjänster. Det är bakgrunden till att några av oss menade att nedläggningen måste göras för barnens skull. Alla Barn hade drabbats ännu hårdare av en sådan besparing. I byar och samhälle, även på högstadiet i Vännäs där alla kommunens barn går, om man inte väljer annan skola. Ett parti hade i BUN lovat att idag visa hur man skulle finansiera ett bevarande av byskolorna, men det kom inte några siffror. Det blev nog för svårt.

Folkomröstningen blir inte av. Bl.a. för barnens skull är jag lättad för detta. För en och annan hade det kunnat ge några osäkra år. ”Ska jag gå på den här skolan eller inte?” För några som i höst börjar förskoleklassen skulle det kunnat innebära att man skulle flytta till en okänd ”nygammal” skola hösten 2015, det första år det skulle vara aktuellt att starta om. Till väldiga kostnader.

Turerna kring röstningen om folkomröstningen blev spännande. Det skrivs om dessa på annat håll. Det går i alla fall definitivt inte att peka ut en ensam ansvarig för att det inte blev en folkomröstning.

Ska jag nämnda något lite om budgeten så såg besparingarna lite skeva ut mellan de största nämnderna. Tar man bort verksamheterna som avslutas, Hjorten och byaskolorna, så blir sparbetinget utifrån siffrorna vi fått 1 miljon för Vård och omsorg och 7,5 miljoner för Barn och utbildning. Moderaterna tyckte det var i ojämnaste laget och ville jämna ut något till 2,5 respektive 6 miljoner. Vi var ensamma om det. Det blev ingen reservation. Det är kärvt för båda nämnderna, men för skolan blir det riktigt, riktigt hårt.

Flera partier ville som sagt lägga 4 miljoner till i besparing på skolan genom att ha kvar byskolorna. Även om jag har en stor del av hjärtat på landsbygden och i de små skolsammanhangen kan jag inte förstå det i ljuset av det vi vet. Som jag sagt tidigare är jag lättad över besluten, inte glad.

”Semester”

Av , , Bli först att kommentera 4


Måndagen med nästan en hel arbetsdag och denna dag med intensiv politik från 0830 till 1830. Imorgon blir det ytterligare lite arbete. Men sen….

Efter dagens beslut i Vännäs KF har ingen direkt glädje infunnit sig, men väl en lättnad. Jag är fullt medveten om att alla inte känner så. Om vi andra känner det som luften gått ur oss så är det förmodligen ännu mer markant hos dem som kämpat oerhört hårt för en sak och inte nått ända fram. Kämpaglöden har det inte varit fel på. Jag hoppas att engagemanget för landsbygden inte blir brutet, utan kan kanaliseras vidare.
Med några som stod på ”andra sidan” i kampen hann jag växla några ord. En sa ungefär som så: ”Det här är sakfrågor, inte personfrågor. Det ändrar inget på det planet.” Det är bra när det får vara så.

Dagen har uppenbarat mer om vilket läge Vännäs befinner sig i. Vi som fått ansvar för kommunens styrning under den här perioden och de som får det 2014 har ingen lätt tid framför sig i någon nämnd eller förvaltning.

Mer kring dagens KF i nästa bloggtext.

Ovant

Av , , 4 kommentarer 5


De flesta av de 40 senaste midsomrarna har jag varit i Byske, vid havet. Där skulle jag ha varit även nu, hade jag tänkt. En helg i lugn, ro och det som inte förgås och förändras.

Men, efter den första ”semesterveckan”, med lugnet vid horisonten slog förkylningen till. Dubbelsidig, på både herr och fru. Har upplevt det förr, men i regel inte till midsommar.

Åkte till affären för att köpa en del av det man inte trodde man skulle behöva i helgen. Fascinerande tomt i butiken på midsommsraftonens afton.

Önskar er en fortsatt god midsommarhelg!

Folkomröstning i Vännäs

Av , , 7 kommentarer 13

I en blogg 20/5 skriver Ulf Eriksson (C) att Moderaterna menar att kostnaden för en folkomröstning inte är försvarbar med tanke på kommunens ekonomi. Visst är läget bekymmersamt. Hjorten läggs ner, BUN tog ett bistert sparbeslut 20/6 och måste sannolikt skära ca 5 milj till. Att driva byskolorna skulle kosta 4 milj ytterligare. Ulfs beskrivning är ändå inte komplett.

När vi började KF 17/6 var Moderaterna inne på folkomröstning. En bit in i mötet blev det tydligt att inget parti trodde på omstart för skolorna efter 12-24 månaders stängning. Vi beslutade då att säga nej. Ulf Eriksson kritiserade och jag frågade: OM folkomröstningen skulle ge ett ja till byskolor, skulle Centern då yrka på omstart, ja eller nej? Ulf ville inte svara.

Omröstningen kostar ca 525 000 med ersättning till valnämnden, men kan bli dyrare. Tväråbäcks intresseförening kan tänka sig köpa skolan. Förskolan Rönnens moduler skulle behövas i Vännäs och Rönnen ryms i skolan. Det kan betyda en besparing på ca 250 000 och hyra till föreningen. Folkomröstningen KF kanske röstar igenom 25/6 skulle låsa läget och hindra detta.

Demokrati är värd mer än 5-800 000. Men handlar omröstning bara om politiska poäng känns spelet olustigt och oansvarigt. En luftomröstning kan också invagga vuxna och barn i tron att skolorna blir kvar. Några skulle kanske få svårare att bli hemmastadda på sin nya skola.

Jag vill slutligen påminna om att inget parti yrkat på att bevara byskolorna. Varken i KF eller i BUN 20/6. Ändå ger några det bestämda intrycket att de gjort allt för att rädda skolorna alla hade velat ha kvar.

Vännäs lider av ekonomisk obalans. Det har tagit tid att komma dit och det tar tid att komma därifrån – även om vilja, mod och omtanke finns. Oavsett hur ansvaret för läget fördelas har vi folkvalda ansvaret att få ekonomin i balans. Det är inte tid för poängsamlande. Det är tid att ta obekväma och nödvändiga beslut.

Folkomröstning är för skarpa lägen.

Gubbilskan bedarrar

Av , , 12 kommentarer 5

Hittils har jag bara umgåtts med den nya bloggportalen i min någorlunda smarta telefon. Utifrån den erfarenheten hade jag så gott som bestämt mig för en lång semester från bloggandet.

Men, jag har fått tipset att ladda ner WP-appen så att det ska gå att få ihop mobilen och VK:s nya bloggportal utan kraftigt förlängd skrivtid och högre blodtryck.

Det sägs också att bloggen ser mycket bättre ut i dator och iPad. Att den inte som i mobilen startar med bilden av en politiker, utan att det börjar med raden med senaste inlägg. Att översikten är kvar, något så när.

Då bedarrar gubbilskan långsamt och jag kanske blir kvar jag också. Ska leta fram en dator eller iPad.