Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Första fullmäktige

Av , , 2 kommentarer 8


Så har det timat, första fullmäktige i Vännäs med den nya mandatperiodens ledamöter. Ett rätt stillsamt möte där de stora frågorna redan i princip var avgjorda, en politikens transportsträcka.

Idag hade vi besök av "stortidningens" reporter, men det blev som sagt inte så mycket dramatik att skriva hem om. Någon liten överraskning fanns väl kanske att notera för den uppmärksamme. Nästa möte skulle kunna bli mer betydligt mer intressant. Den sjunde december ska namnförslagen till posterna från de olika partierna och grupperna vara inne. Den tjugonde är det valfullmäktige.

Det var också första fullmäktige för min del i rollen som ledamot. Jag har varit med på åtskilliga, men det har varit som åhörare. Det känns mycket intressant att vara i skarpt läge, men ibland kommer allvarligt talat också funderingen om man passar för uppdraget. Det var idag en god vän som kallade mig för en udda fågel i politiken och jag tror det ligger mycket i det han sa. Det är mycket av informella spelregler, kutymer och förväntningar jag inte direkt har införlivat med mitt väsen. Får se om det alls går.

Imorgon blir det något helt annat. Det blir en tur med andra människor i en annan uppgift. Det är inte så dumt med omväxling. Jag har också fått en förfrågan om att göra en deltidsinsats på ett område. En inte alldeles enkel insats.

För närvarande känns det som om jag skulle vilja ha en uppgift som just är enkel.

 

 

Läckor och konsekvenser

Av , , 13 kommentarer 3

Man kan tänka lite olika om Wikileaks avslöjanden.

Själv känner jag mig oroad när man anar att en mängd länders kommunikation med USA offentliggörs. T.ex. Saudiarabiens önskemål om att USA ska bomba Iran medan tid är.

Även om Iran förstås kan gissa att tankarna finns är det frågan hur ett offentliggörande påverkar en eventuell kris när man står färdigrustad och kärnvapenbestyckad. Detta med heder och förhållandet till USA är inte lätthanterade saker i området. Man kan också fundera på hur just det avslöjandet påverkar islamistiska krafter innuti Saudiarabien.

Många rena struntsaker kan också leda till stora förvecklingar lite här och där. Förmodligen blir det betydligt färre internationella samtal efter detta.

Öppenhet till absolut vilket pris som helst? Vissa saker bör förmodligen förbli hemliga.

Väl djurisk resa

Av , , Bli först att kommentera 4


De två stora älgarna som stod bland låga snötyngda träd en bit innan Bodbysund hade kunnat bli ett fint julkort. De fyra omgångarna med ren var inte fullt så stämningsfulla. Jag fick stanna helt tre gånger.
Älgtjuren som liksom sprutade fram ur djupsnön mellan Mickelsträsk och Varmvattnet var alldeles för nära för att vara direkt bildskön. Det blev pallnit med vibrerande bromspedal.

Hade någon annan hållit potatis, tunnbröd och smör hade man nog kunnat bjuda 25 000 pers på middag med det sovel jag sammanlagt hade kring bilen på hemresan. Sammanlagd slaktvikt borde ha hamnat kring 5-6 ton.

Gissa vad frun strax ska servera till middag? Viltskavsgryta med trattkantareller och lite sånt. Var många år sen och kändes på något sätt passande idag.

Gott nytt år!

Av , , 2 kommentarer 4


Det är första advent och början på ett nytt kyrkoår idag. Jag sätter in en av dagens texter, den från Lukas 416-22:

 

16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

18 "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig
till att predika glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet *
19 och predika ett nådens år från Herren."

20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." 22 Men alla vittnade mot honom* och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: "Är inte han Josefs son?"

Ibland bra med snöbroms

Av , , 4 kommentarer 2


Körde idag norrut längs ”inre vägen” över Botsmark och Burträsk. Allt för att invika E4:ans sämre väder och snörök och för att få köra roligare väg.

Bitvis var väglaget vindpolerad is med kallsnö på. Tämligen halkigt, som på många håll. På ett ställe blev det lite spännande med en övergiven bil utan belysning.

Nyss såg jag en riktig mardröm på någon nyhetssida i mobilen. Y-bussen som söder om Sundsvall inte kunde stanna i halkan och åkte in i en stillastående lastbil. Kan tänka mig känslan när tyngden övergått från att vara fördel till hejdundrande nackdel och man är på väg att krocka med passagerare i bussen. Hoppas slippa den erfarenheten.

På den vägtypen, med förmodligen inte bara mitträcke utan även sidoräcke, saknas snöbromsen. Möjligheten man ibland kan ha att gå igenom snövallen och plöja fram i diket tills ekipaget stannat. Alternativet är ibland att föredra jämfört med att köra in i väldigt hårda fordon eller väldigt mjuka människor. Bäst är att ha tilläcklig framförhållning så man slipper båda delarna när det kommer en överraskning.

Felaktig resursanvändning

Av , , 2 kommentarer 3

Nyligen fick några av oss i Vännäspolitiken höra något som gjorde oss ledsna och oroade. Några kan känna sig orättvist utpekade, men när jag och kommunalrådet Johan Söderling pratade efteråt sa han med eftertryck att jag skulle skriva om problemet.

Kommunens nya, fräscha bilar hanteras för ofta på ett oförsvarligt sätt, enligt uppgifterna vi fick. Säkert kör de allra flesta som man ska med "andras bilar", men skadorna och kostnaderna drar iväg ordentligt. Kommunen har en bilvårdsanläggning där några sköter om det 60-tal bilar kommunen disponerar. De fixar skador i en omfattning som verkar orimlig. Det handlar om det 30-tal bilar som används inom Vård och omsorg.

Jag upprepar att de flesta säkert sköter allas våra bilar mycket bra, men några tycks inte göra det. Vi fick också höra vittnesmål om att bilarna ibland körs för snabbt och hårt. När man hör var och hur skadorna ibland uppstår undrar man om det inte handlar om att ett fåtal utvecklat en körkultur det borde vara lätt att åtgärda på ett eller annat sätt.

Bara självriskerna på verkstadsrepade skador stiger till stora summor som äldreomsorgen behöver till annat. Till direkta utgifter kommer att arbetstid går åt till pappersarbete och körning när bilarna ska fixas i Vännäsby eller Umeå. För lappade och lagade bilar blir det dessutom avdrag för skattebetalarna när leasingbilarna ska lösas in om ett par år.

Är det kompletterande körundervisning som behövs? Eco-drivingkurs? Måste bilarna besiktigas innan nycklarna får lämnas in? Behövs andra åtgärder? Stämmer uppgifterna måste saken hanteras.

För övrigt ett stort Tack för allt engagerat och ansvarsfullt arbete som utförs i olika uppgifter inom Vård och omsorg och kommunen för övrigt!

Hälsning till Vännäscentern

Av , , Bli först att kommentera 9


Centerstyrelsen i Vännäs sände under fredagen ett pressmeddelande till nyhetsredaktionerna och oss övriga borgerliga partier.

Vi i "triangeln" tänkte först svara gemensamt. Eftersom det främst är Moderaternas (alltför alliansinriktade?) agerande som anges som orsak till splittringen så skriver jag som M:s gruppledare och lagledare för oss tre några kommentarer efter styckena i det fetmarkerade Centertexten.

 

"Centerpartiet (C) i Vännäs har vid styrelsesammanträde 2010-10-22 beslutat att avvisa valteknisk samverkan med Nya Moderaterna (M), Folkpartiet (Fp) och Kristdemokraterna (Kd).

Centerpartiets förhandlingsgrupp har tillsammans med övriga borgerliga partiers förhandlingsgrupper haft ett flertal möten för att finna en lösning för en borgerlig valteknisk samverkan som alla partier skulle finna acceptabelt och överensstämmande med valresultatet. Förhandlingarna har inte omfattat ett s.k. allianssamarbete.

När Centerpartiets förhandlingsgrupp redovisade utfallet av förhandlingarna för Centerpartiets kretsstyrelse och styrelsen analyserat innebörden beslöt en enhällig styrelse att C avbryter förhandlingarna om valteknisk samverkan.

 

Anledningen till C:s ställningstagande är följande:

– C anser att respekten för valresultatet är en av de viktigaste grunderna att förhålla sig till. Därmed ska partiernas storlek i kommunfullmäktige (KF) genomsyra fördelningen av platser och ledande poster i de tre facknämnderna.

 

(Vi i "triangeln" vill absolut respektera valresultatet. Efter förändringarna i den politiska organisationen (tidigare framförhandlade mellan S och C) har kommunstyrelsen vunnit i vikt medan facknämderna tappat. Nämndsplatserna har minskat med 18 %, viceordförandena där har fått sin arvoderade tid nästan halverad medan KS oppositionsråd på 50 % nu blivit Kommunalråd 2 på 75 % arvoderad tid. Mer av det som händer händer numera i KS. Man kan inte riktigt utgå från "gamla märken".)

 

– I det förhandlingsbud som lagts fram till C blir Kd och Fp, med 2 mandat vardera i KF, överkompenserade. Detta menar C är att frångå proportionaliteten av valresultatet.

 

(Vi undrar hur C då tänkte 2002 när man lät KD ta samma viceordförandeplats man nu säger att KD inte kan ha? Man hade 2 mandat även då. Vi har svårt att se hur man kan motivera ett spräckt samarbete mot bakgrund av detta. Fördelningen i förslaget har prövats via det poängsystem som används på många andra håll. M blir med lagda förslag 100 % starkare än FP och KD tillsammans och C 50 % starkare än M. T.o.m. lite mer. Många viktiga, men mindre framträdande poster delas i stort mellan C och M. Där får inte de mindre partierna någon nämnvärd utdelning.)

 

M-Fp-Kd har, utan närvaro av C, förhandlat och poängsatt posterna i facknämnderna. C menar att poängsättningen inte är korrekt och inte motsvarar den politiska tyngd som posterna innefattar.

 

(Det här menar vi måste vara ett missförstånd. Vi har inte förhandlat utan C. Poängsystemet vi velat ha som "fördelningshjälp" används på väldigt många håll. Vi började använda det 2006, men C har inte direkt omfamnat det varken då eller 2010. Vad jag förstår har C främst ogillat att kommunalrådet i år fått nästan 3 gånger större tyngd än KSau-platsen där man normalt tjänstgör 4 timmar i veckan och 5 gånger mer tyngd än en vice nämdsordförande. Vi menar att det är riktigt, bl.a. då en vice har 4 arvoderade timmar och kommunalråd 2 har 30.)

 

– C:s förhandlingsgrupp har sagt sig villiga att frigöra platser till M utifrån valresultatet. M har i sin tur erbjudit dessa platser till Kd respektive Fp. C kan inte acceptera detta.

 

(Med all respekt för C:s duktiga och erfarna förhandlare samt styrelse håller jag inte riktigt med om beskrivningen. Vi har talat om ett upplägg där C behåller alla sina tidigare platser i KS och får en kommunalrådspost som ökat 50 % i tid. Om man då som C minskat från 8 till 6 mandat tycker vi att man har fått en mycket god utdelning i KS. Vi tycker kanske det är lite magstarkt att man då använder orden "frigöra platser" om förslaget att ge två av de tre existerande viceposterna till M. (Medan FP och KD fråntogs alla viktigare poster) M tackade för erbjudandet, men önskade för samarbetets och den gemensamma satsningens skull att få ta den politiskt tyngsta viceposten och den ordinarie KSau-platsen medan FP och KD fick var sin vicepost. KD har haft den post de då skulle få i åtta år.)

 

Vid avslutade förhandlingar godtar parterna beslutet och var och en går vidare utan att ifrågasätta och smutskasta varandra, av respekt för de demokratiska spelreglerna. Allt annat är oacceptabelt. C hade önskat en fortsatt borgerlig valteknisk samverkan men under de förutsättningar som råder finner kretsstyrelsen att detta inte är möjligt.

Margareta Vigren

Ordf. Centerpartiet Vännäs

 

(Vi vill ha full respekt för demokratiska spelregler och inte smutskasta  Centern som vi haft ett gott samarbete med. Vi hoppas att en samverkan för framtiden kan komma till stånd igen. Hade vi kunnat ha det nu hade vi haft fler poster att fördela mellan erfarna och färska allianspolitiker. Vi hade haft bättre arbetsförhållanden fyra år framåt och ett bra utgångsläge inför valet 2014.

Vi är inte missunnsamma, men vi hade önskat att S och V var lite mindre nöjda än de ser ut att vara vara nu.

Jag beklagar att jag tvingats vädra förhandlingsdetaljer, men hade haft svårt att argumentera utan att göra så. Jag har dock inte relaterat allt och inte mer än jag funnit nödvändigt.)

 

 

Lokalt idag

Av , , Bli först att kommentera 0


I eftermiddag hade Annika Jansson och Per Eriksson sin första redovisning av arbetet med Arbetsmarknadsenheten i Vännäs som ska igång vid årsskiftet.

Hur allt ska se ut i detalj är inte klart, men det börjar klarna eftersom. Inriktningen är att man ska hjälpa människor i många olika livssituationer att hitta sin plats i samhälle och arbetsliv. Det handlar verkligen om ett brett spektrum av människor.

Vi lever i en komplex värld och vi fick bl.a. några konkreta exempel på hur människor kan hamna i hemska situationer bara för att man inte haft förutsättningar att riktigt förstå skrifliga eller talade instruktioner.

Alla har inte samma förutsättningar och oväntade förändringar kan tillstöta för vem som helst.

 

Andra sidan

Av , , 4 kommentarer 4

Det ser ut att bli en tur via Åre till Norge inom en knapp vecka. Det känns spännande och lockande i vargavintertider.

Jag kommer inte att disponera tiden fritt, men det hela ser ändå ut som en tanke.
En av ungdomstidens vänner flögs härom veckan in till sjukhuset i staden dit jag ska, slagen av en stroke. Efter att ha umgåtts flitigt under både nöd och nåd under några ungdomsår var det nu länge sen vi sågs. Jag hoppas att det är meningen att jag ska få träffa honom.

Det är något speciellt med vännerna från ungdomstiden. Det är lite som med ungdomens kärlek. De åldras inte på riktigt samma sätt. Man har oföränderliga bildminnen från länge sedan kvar på näthinnan och i hjärtat.

Oväntat stor framgång

Av , , Bli först att kommentera 4


Det här hade jag nästan inte trott. M större än S och V tillsammans.

Det är en undersökning, inte ett valresultat. I ett skarpt läge skulle kanske fler än så här rösta som familjetraditionen tidigare bjudit.. Trenden är dock tydlig om man ser till andra undersökningar.
Inom Moderaterna får vi ta siffrorna med viss ödmjukhet och jobba vidare för att förbättra samhället.
Bl.a. måste vi fortsätta arbeta på att göra Sverige robust och hållbart för framtida prövningar.
Sådant brukar man inte bli populär på, men allt fler verkar ha förstått att det behövs.