Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: domare

Du kanske ska döma?

Av , , 2 kommentarer 1

Jag tycker att du som är samhällsintresserad ska läsa den här artikeln i dagens DN.

Den handlar om de allmänhetens representanter som friar och fäller i våra domstolar, nämndemännen. De äldre är många och de unga få, även om fördelningen förbättrats. (I.o.f.s. är det naturligt att en majoritet av nämndemännen har sett rätt mycket av livet) Sveriges månghundraåriga tradition att ha med "lekmannadomare" i domstolarna tror jag är viktig att bevara.

Läs artikeln och bilda dig en egen uppfattning, den är inte lång. Fundera sedan på om du inte ska gå med i det parti du sympatiserar mest med och så småning om klargöra ditt intresse av uppgiften.

Det är alldeles vanliga människor med människointresse, ansvar och rättskänsla som ska sitta med i tinsgrättoch hovrätt m.fl. Kanske du.

Det är väldigt viktigt att rättssystemet fungerar.