Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: jul för alla

Huvudsaken

Av , , 4 kommentarer 3

Ledaren i julaftonens DN inleds så här: "Nu travas klapparna under granen. Men framåt kvällen, när vardagsrummet är täckt med presentpapper och alla är lite trötta och dästa, kommer en gnagande fråga att infinna sig: ”Var detta allt?”"

Sedan följer en text om givande ur andra perspektiv. Julens grundtema och grundbudskap berörs också, litegrann, och med sedvanlig kritik.

Här nedanför har du Julevangeliet. Budskapet om vad Gud gav, och ger, till hela mänskligheten. Sig själv. Bibeln säger att han som ligger i krubban bland djuren är vår frid och vår rättfärdighet, att han har kommit för att göra allting nytt. Jag tror på det.

Nej, enligt Bibeln var klapparna verkligen inte allt.

 

Jesu födelse

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

 8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten.  9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14 "Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag."*

15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

 

Här har du hela bibeln på nätet: www.folkbibeln.net