Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Uppenbarelseboken

Alla Helgons dag

Av , , Bli först att kommentera 3

När Sverige var ett "kristet land" (i den mån det funnits sådana) hörde de flesta texten som jag kopierat in här nedanför. I alla fall på Alla helgons dag då många kom till kyrkan för att höra och minnas dem som gått före. Texten är från Uppenbarelseboken 7:9-17.

På min sjuksoffa har jag idag läst ett och annat som varit ägnat att förklara Alla helgons dag för en nutida svensk. Det har väl närmast varit den katolska synen på helgonen som skymtat, där några speciella männniskor lyfts fram.

I texten står det Varför den stora skaran finns i himlen enligt Uppenbarelseboken. Enligt Bibeln kommer den som tar emot frälsningen till himlen på grund av den försoning som han som här kallas "Lammet" utförde på korset. Alltså Jesus, Guds Son, Människosonen. Det är syndernas förlåtelse och hans hela helighet vi erbjuds att ta emot, enligt Bibeln.

Här har du "Allhelgonatexten" framför andra:

 

9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst:

"Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen, och Lammet."

11 Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade:

"Amen. Lovet och priset,
visheten och tacksägelsen,
äran, makten och väldet
tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen."

 13 En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" 14 Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. 16 De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. 17 Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon."

 

Folkbibeln