Socialist vinner valet i Bolivia

Av , , Bli först att kommentera 4

Movimiento al Socialismo(MAS) presidentkandidat Luis Arce verkar vinna presidentvalet i Bolivia. Med över 50% av rösterna och med över 10% till tvåan. Enligt de officiella myndigheterna i Bolivia får MAS kandidat 52.4% av rösterna och närmaste kandidat från högern fick 31.5% enligt deras vallokalsundersökning. Som du kan läsa om här.

Hoppas att valet denna gång blir respekterat från alla håll, folkets röst i ett land måste få genomslag och inte fuskas bort. Utvecklingen i världen med med auktoritär utveckling är skrämmande. Europa är inte heller förskonat från detta, det är bara att se på situationen i Ungern och Polen för att ta två exempel. Brukar sällan skriva om dessa saker. Men det går inte att blunda när statskupper sker, demokratier utvecklas till auktoritära styren, i många olika ideologiers namn. Som historiskt intresserad finns det många paralleller som skulle kunna dras. Den som inte lär sig av historien har större risk att göra om samma misstag igen. Det gäller inte bara i de stora skeendena i världen. Demokratin är en förutsättning för en progressiv utveckling.

För den som inte har hängt med drabbades Bolivia under förra året av vad som är svårt att beskriva som något annat än en statskupp, stödd av militären. På svt.se beskriv händelserna som följande ” Det är svårt att kalla det för något annat än en kupp när det är militären som tvingar en president att avgå.” Den artikel kan du läsa här.

Vänsterpartiets riksdagsledamot Håkan Svenneling har i riksdagen tagit upp situationen i Bolivia. Som du kan läsa om här. Tyvärr verkar utrikesministern från Socialdemokraterna blundat för utvecklingen och de oberoende granskningar som finns, när man läser hennes svar på Håkans frågor i riksdagen. Tidigare val där MAS vunnit har av vissa ifrågasatts men oberoende granskningar av amerikanska Center for Economic and Policy Research och Massachusetts Institute of Technology har konstaterat i granskningar att valfusk inte skett.

Håkan skriver också om situationen här. Kan inte utrycka det bättre än honom så väljer att avsluta med hans ord ” Konflikten i landet har pågått länge och följer både geografiska, ekonomiska, etniska och ideologiska linjer. Det är uppenbart att landets höger provoceras av den politik som Movimiento al Socialismo fört – en politik som stärkt den fattiga urfolken på de tidigare eliternas bekostnad – och gör allt för att stoppa MAS och folkrörelserna inte ska komma tillbaka till makten. ”

 

V växer till 10%

Av , , Bli först att kommentera 3

I den senaste Sifo mätningen växer Vänsterpartiet till 10% . Hela undersökningen kan du läsa här i GP. Mätningen baseras sig på 5029 intervjuer som genomförts mellan den 5 och 10 oktober. Vänsterpartiets ökning är enligt undersökningen den enda statistisk säkra.

Så här skriver GP om mätningen

”Vänsterpartiet växer i ny mätning

Vänsterpartiet växer i GP/Sifos senaste väljarbarometer. Om det vore val idag skulle tio procent av svenskarna rösta på partiet.– Vi har visat att vi har stor betydelse i svensk politik, säger Nooshi Dadgostar (V), som tar över som partiledare om ett par veckor. Samtidigt kämpar Liberalerna fortsatt under riksdagsspärren.
– Vi har visat att vi har stor betydelse i svensk politik. Det har handlat om anställningstryggheten som är så viktigt för så många människor och som avgör våra liv, säger Nooshi Dadgostar. ”

Säkerställs tillräcklig med kommunal mark till framtida bostadsbyggande?

Av , , Bli först att kommentera 4

Lämnade i slutet av veckan in en fråga inför kommunfullmäktige med rubriken ”Säkerställs tillräcklig med kommunal mark till framtida bostadsbyggande? Umeå växer varje år och om alla som vill bo här ska kunna få en bra bostad krävs att kommunen säkerställer tillräckligt med mark för att garantera ett tillräckligt bostadsbyggande. För det är endast genom att kommunen äger mark som vi verkligen kan se till att det byggs bostäder, att det blir bostadsområden med blandade boendeformer och tillräckligt med gröna ytor.

Nedan kan du läsa interpellationen i sin helhet: 201015-Interpellation-V-Säkerställs-tillräcklig-med-kommunal-mark-till-framtida-bostadsbyggande-

 

Till Umeå kommunfullmäktige, 2020-10-15

Interpellation till planeringsutskottets ordförande: Janet Ågren(S)

Säkerställs tillräcklig med kommunal mark till framtida bostadsbyggande?

Umeå kommun har under en lång tid byggt upp ett ägande av mark för att säkerställa att det finns ytor som går att planera för nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. För att bygga bort bostadsbristen och långsiktigt säkerställa att alla som vill ska kunna få bostad i Umeå är kommunens markägande centralt. Mark handlar om makt, inflytande och att kunna styra utvecklingen hållbart.

Tidigare politiska förtroendevalda har haft ett långsiktigt tänkande och planerande i dessa frågor, något vi idag ska vara tacksamma för. Speciellt när kommunal rätt och möjlighet att före andra intressen kunna köpa mark har minskat. Den långsiktiga horisonten har gjort att kommunen har haft bra med mark att kunna planera för nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

Detta markägande är idag väldigt viktigt för att det innebär att kommunen kan ställa krav på de som vill bygga på marken. Exempelvis att det ska byggas hyresrätter på kommunal mark där det finns en för liten andel hyresrätter. Vilket bidrar till att motverka segregation. Markägande innebär helt enkelt för en kommunmakt att kunna styra hur kommunen planeras i större utsträckning.

Fram till 2017 rådde en bred politisk överenskommelse i kommunen att när kommunen säljer mark så ska pengarna över tid återinvesteras i inköp av ny mark. Kommunen själv formulerade detta som följande (beslut från 2005 i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott):

”Sedan länge tillämpas principen att kostnaderna för kommunens samlade exploateringsverksamhet över tiden skall täckas av intäkterna från försäljning av tomtmark i exploateringsområdena. Konkret betyder det att kommunens kostnader för markförvärv, tekniska utredningar, planläggning, lantmäteriförrättningar, utbyggnad av infrastruktur, grönytor mm skall motsvaras av tomtintäkterna. Således skall kommunen varken belasta skattekollektivet eller tjäna pengar på exploateringsverksamheten.”

En långsiktig kommunal rådighet över Umeås utveckling är nödvändig.  I grund och botten blir det här en fråga om det demokratiska inflytandet över stadens utveckling. När kommunen säljer mark bl. a för bostadsbyggande vore det rimligt att samtidigt säkra resurser för att kompensera med köp av ny mark. Ett nollsummespel för intäkter och utgifter vid försäljning av mark vore därför en klok princip för att säkerställa en långsiktig demokratisk samhällsplanering. Att övriga partier år 2017 aktivt valde att gå ifrån denna viktiga princip var olyckligt. Att likt många andra – ofta borgerliga – kommuner sälja mark för att täcka andra budgethål är oseriöst och kortsiktigt. Att fortsätta längst en sådan bana vore ett hårt slag mot Umeås utveckling.

Frågor:

 • Säkerställs tillräcklig med kommunal mark för bostadsbyggande och arbetsplatser?
 • Hur ser utvecklingen ut när det gäller det kommunala markägandet från 2017 till idag? Har mängden kommunal mark minskat?
 • Hur stor andel av inkomsterna från markförsäljning sedan 2017 har återinvesterats i inköp av ytterligare kommunalmark?

 

Mattias Sehlstedt, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.

Fler utförsäljningar av hyresrätter föreslås i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har de samlade högerpartierna i Alliansen i Umeå på nytt föreslagit mer utförsäljningar av allmännyttans hyresbostäder. Återigen ser de folks hem som vilka andra handelsvaror som helst, istället för att se bostaden som ett hem. Förslagen läggs inför kommunfullmäktiges budgetsammanträde denna månad.

I ett gemensamt uppdrag skriver de fyra tillsammans ” (Förslag)4. Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.”

De säger inte hur många de vill sälja ut, men deras tidigare förslag, speciellt Moderaternas som leder deras samarbete brukar föreslå mellan 1/4 till 1/3 av AB Bostadens ca 14 500 hyreslägenheter. Alltså mellan 3625-4785 lägenheter.

På förra årets budgetfullmäktige var faktiskt inte ens de fyra partierna i Alliansen överens om detta, då Centerpartiet de året valde att inte lägga något förslag om utförsäljning i sitt budgetförslag. Synd att de anslutit sig till de andras iver till utförsäljningen igen.

De fyra partiernas övriga förslag handlar i stort om att privatisera och lämna över så mycket de kan komma på av det vi demokratiskt styr över idag till marknaden( hela listan finns längst ner). Delar andemeningen i vad Anderas Lundgren (S) skriver här om detta, att det är ” den mest extrema utförsäljnings- och privatiseringsagendan i Sverige.”

Bra att Andreas och S är inne på linjen att utförsäljningar av hyresrätter och andra kommunala egendomar och privatiseringar inte är en klok politik, hoppas bara de står kvar vid den linjen denna gång. Så (S) inte ”råkar” göra om det de gjorde 2017 och ansluta sig till M:s politik och sälja ut mer hyreslägenheter ut AB Bostaden. Då S tillsammans med Alliansen sålde ut över 1600hyres lägenheter på Carlshem och Mariehem. Som jag skrev om 2017, här, här och här.

Här kan du läsa mitt och Nooshi Dadgostar( Som då var Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson) debattartikel med Vänsterns alternativ till att sälja hyreslägenheterna 2017 ut AB Bostadens bestånd.

Vänsterpartiets grundsyn är att bostad är en social rättighet, inte en handelsvara. Både situationen med bostadsbrist och behovet av renoveringar av miljonprogrammet beror på politiska beslut. Politiska beslut kan också ändra detta. Vänsterpartiet har både nationellt och lokalt flertalet förslag både för att kunna bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogramsområdena, utan utförsäljningar. Att privatisera och sälja ut är att göra bostäder till en handelsvara, inte att göra bostadspolitiken till en självklar del av välfärdspolitiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan förslag har de fyra högerpartierna i Umeås Allians skickat ut:

Ett pressmeddelande skickades ut för några timmar sedan, och jag passar på att lägga upp våra gemensamma uppdragsförslag nedan:

Gemensamma uppdrag Alliansen

 1. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten.
 2. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.
 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.
 4. Avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.
 5. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.
 6. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.
 7. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.
 8. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.
 9. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.
 10. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.
 11. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens badverksamhet.

 

Ekonomisk jämlikhet och minskade klassklyftor

Av , , 2 kommentarer 5

Ekonomisk jämlikhet och minskade klassklyftor

Idag har Vänsterpartiet lagt fram vårt förslag till höstbudget, hur vi som parti vill fördela de pengar som staten har. Förslaget innebär en betydande omfördelning mellan rika och fattiga och att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. För Vänsterpartiet är det viktigaste att satsa på att de som har det sämst får det bättre, att klassklyftorna minskar och att satsa tillräckligt med resurser på välfärden. Ett ytterligare område som prioriteras i vårt budgetförslag är självfallet också en plan för grön omställning av Sverige.

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson har utryckt det på ett klokt sett: ”– Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, utan agerar efter att ekonomisk jämlikhet är nödvändig för att få ett Sverige där vi alla kan känna tillit och hopp inför framtiden”

I partiets centrala information om budgetförslaget finns också följande text med: I slutet av sommaren presenterade Jämlikhetskommissionen sin rapport som visade en skrämmande utveckling i Sverige, med ökade klyftor mellan en liten men allt rikare ekonomisk elit och den övriga befolkningen. Välfärdsstatens omfördelande funktion har helt avstannat. Intrycket förstärktes när regeringen presenterade sin höstbudget, förhandlad med C och L. Medan ägare till dyra fastigheter och storbolag får ytterligare skattesänkningar är satsningarna på arbetslösa tillfälliga och välfärdens tillskott till stor del tillfälliga.

Tvärtom är det i Vänsterpartiets budgetmotion som presenteras idag. Här beskattas förmögenheter, arv och fastigheter progressivt, medan de satsningar som görs på välfärden är rejält tilltagna och permanenta.

 

Vänsterpartiet föreslår bland annat:

 • Upprustning av äldreomsorg, vård och skola: 12 miljarder per år.
 • Satsning på små kommuner i landsbygd.1,9 miljarder per år.
 • Karensdagen avskaffas permanent liksom sjuklöneansvaret för småföretag.1.65 miljarder 2021. Sjuk och aktivitetsersättningen höjs med 2,3 miljarder/år
 • Nytt högkostnadsskydd i tandvården.2,2 miljarder. Utgångspunkten är att det inte ska kosta mer än högst 2000 kronor när du går till tandläkaren.
 • Grön investeringsplan. Sol-och vindkraft på offentliga byggnader. Statligt investeringsstöd till byggande av förskolor, skolor och äldreboenden. Grön statlig investeringsbank. 29 miljarder 2021.
 • Progressiv beskattning av kapital och förmögenheter. 33 miljarder.

Vänsterpartiet lägger drygt 70 miljarder mer än regeringen på reformer i budgetmotionen, för att bygga ett robust och rättvist samhälle för alla. Vänsterpartiet har samma finansiella sparande som regeringen vilket innebär att de reformer vi tillskjuter är finansierade via ökade skatteinkomster som höginkomsttagare och personer med stora förmögenheter och kapitalinkomster får bära.

– Sverige håller på att slitas isär av den nyliberala politik som tragiskt drivs vidare av en S-ledd regering. Vår budgetmotion handlar i grunden om att ekonomisk jämlikhet är avgörande för ett hållbart samhälle för alla. Det stärker demokratin, sammanhållningen, tryggheten, skolresultaten, hälsan och tillväxten. För att skapa utrymme för sociala reformer måste vi omfördela. Det är alltså bra för ekonomin, men den politiken kommer inte av sig själv och den kommer definitivt inte från en S-ledd regering som samarbetar med nyliberala partier, säger Ulla Andersson.

– Vi måste precis som den tidiga arbetarrörelsen våga driva en politik för ökad jämlikhet. Idag är det enbart Vänsterpartiet som gör det, säger Ulla Andersson.

Här kan du läsa Vänsterpartiets budgetförslag i sin helhet:

Landet behöver trygga jobb, inte fler otrygga medborgare.

Av , , Bli först att kommentera 0
Uttalande från Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens 2020:

Landet behöver trygga jobb, inte fler otrygga medborgare.

-Under våren fick hundratusentals människor lämna sina arbeten, det visar att Lagen om anställningsskydd knappast är ett faktiskt problem, säger Daniel Johansson, omvald ordförande för länets Vänsterpartister.
Han meddelar att V-distriktets årskonferens på lördagen samlade i Skellefteå gemensamt uttalade stöd för att LAS-utredningens förslag dras tillbaka.
Uttalandet lyder:

”Vi vill att Vänsterpartiet ska göra allt, inklusive att väcka misstroende mot Stefan Löfven, för att förhindra att LAS-utredningens förslag genomförs i ett riksdagsbeslut. Skulle de genomföras är risken stor att anställningstryggheten för både arbetare och tjänstemän slås sönder på hela arbetsmarknaden.
LO, TCO och Saco försökte att göra upp direkt med arbetsgivarna. Men regeringen tvingade facket att förhandla under hot: arbetsgivarna kunde ju alltid välja att lämna förhandlingarna och låta LAS-utredningen i stället bli verklighet genom riksdagsbeslut. Det är ett slag mot fackföreningsrörelsen att tvinga dem att förhandla om detta på det sättet.

Vi kräver att Stefan Löfven drar tillbaka hotet om att utredningens förslag blir lag. Vi uppmanar alla att på bred front bilda opinion för att stoppa beslut som gör att arbetsmarknaden blir mer otrygg.  Sverige behöver fler trygga jobb, inte färre.”
Vänsterpartiet Västerbotten
Bild av Agneta Hansson:
Bild på några av deltagarna på Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens. På första raden från vänster Jonas Sjöstedt, Matilda Nordén Fällman och distriktsordförande Daniel Johansson.

Avtackning av Jonas Sjöstedt på distriktets årskonferens i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår lördag hölls Vänsterpartiets Västerbottens försenade årskonferens för 2020. Årsmötet var på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå med begränsat antal deltagare och var corona anpassat,  med möjlighet för åhörare att följa distrikts organisationens årsmöte digitalt.

Förutom de vanliga årsmötes förhandlingarna så deltog vår partiledare Jonas Sjöstedt som också blev avtackad av: Sittande och omvalda distriktsordföranden Daniel Johansson från Storuman, tidigare distriktsordförande Agneta Hansson från Skellefteå och Margareta Lövgren från Vilhelmina också tidigare DO.

Jonas höll ett intressant tal om det politiska läget, där mycket handlade om situationen kring LAS utredningen och hur Vänsterpartiet nationellt vill prioritera välfärden före januaripartiernas skattesänkningar.

 

Årskonferensen antog ett uttalande om att landet behöver trygga jobb, inte fler otrygga medborgare. Kommer lägga ut uttalandet efter dagens möten på Medlefors.

En ny distriktsstyrelse och valberedning valdes också, den nya distriktsstyrelsen bestående av:

Distriktsordförande:

 • Daniel Johansson, Storuman

Ordinarie ledamöter:

 • Lilian Nilsson, Skellefteå, även vice ordförande
 • Maria Broberg, Sorsele, även kassör
 • Bengt-Erik Näslund, Vännäs
 • Matilda Norden Fällman, Umeå
 • Anette Stenmark, Skellefteå
 • Lennart Gustavsson, Malå

Ersättare: 

 • Rune Andersson, Vilhelmina

Som ordinarie i den nya valberedningen valdes : Agneta Hansson, Skellefteå ; Örjan Jalava, Vännäs ; Petter Lundström , Malå ; Siv Jalonen , Skellefteå ; Margareta Löfgren, Vilhelmina; Inger Stenlund, Sorsele; Bror Lander, Umeå.

 

 

 

Västerbottning föreslås till partistyrelsen för Vänsterpartiet

Av , , 2 kommentarer 3

Äntligen har Vänsterpartiet centralt förstått vilken tillgång vi har i Agneta Hansson i Skellefteå, då hon föreslås bli invald i Vänsterpartiets nationella partistyrelse. Jag har haft förmånen tidigare att få jobba och arbeta med Agneta och hennes breda och djupa kunskapsnivåer tillsammans med hennes förmåga att få saker gjorda är något som behövs i Vänsterpartiets partistyrelse.

Folkbladet skriver ” Rutinerade Agneta Hansson från Skellefteå föreslås ta plats i Vänsterpartiets styrelse. ” Vidare skriver VF ” Agneta har lång tid bakom sig på olika förtroendeposter. Argument som lyfts fram är att hon med sin rutin och gedigna erfarenhet av arbeta på de på läns och kommunnivå är ”en tillgång och pusselbit som gör teamet runt den nyvalda ordföranden komplett””

Tilläggas måste göras att hon under sina många år som aktiv i partiet suttit på många olika förtroendeuppdrag inom partiet både i partiförening och inom distriktsorganisationen. Uppdrag som hon tagit på stort allvar och drivit partiet framåt oavsett vilket uppdrag det handlar om.

Här finns artikeln i folkbladet. Artikel finns också i Norran, som kan ses här. Båda är dock låsta

 

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Balanserad förtätning, debatt på kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

Balanserad förtätning, debatt på kommunfullmäktige

I måndags på kommunfullmäktige i Umeå var frågan om en detaljplan på Mariedal uppe för beslut. Som handlade om att bygga en ny förskola. Detaljplanen det handlade om heter Varglyan.

Ur planbeskrivningen: ” Detaljplanen avser att möjliggöra byggnation för förskola i befintligt parkområde. Inom planområdet finns en befintlig förskola som är tänkt att rivas och återställas till parkmark.” Hela detaljplanen kan läsas här.

Höll innehållsmässigt nedan anförande i fullmäktige om frågan. Som du också kan se inspelningen på här.

 

”Ordförande, fullmäktige och åhörare

Umeå måste förtätas balanserat och smart. Vi måste värna och spara grönytor och använda mark i staden på ett effektivt sätt. Detta förslag till detaljplan uppfyller det jag just har sagt. Därför är det enkelt för mig och Vänsterpartiet att yrka bifall till förslaget.

Men det som fastighetsägaren först ansökte om, måste man komma ihåg var bara EN våning. I Byggnadsnämnden drev och yrkade jag och vi i Vänsterpartiet därför på att planera för två våningar, för att kunna undvika använda mer markyta för bebyggelse. Något vi lyckades övertyga och fick med oss övriga i nämnden om.

Vi vet redan nu, utifrån att fler vill bo i Umeå att behovet av kommunala lokaler kommer finnas. Oavsett om det är för förskola eller andra offentliga behov, för välfärdens behov. ”

/Mattias Sehlstedt, ledamot av kommunfullmäktige och andra vice ordförande i Umeå:s byggnadsnämnd.

 

 

 

 

Gröna lungor, bostadsbyggande och Lundåkern

Av , , Bli först att kommentera 5

När en stad och kommun växer, får fler innevånare är det viktigt att det byggs bostäder så alla har någon stans att bo. Lika viktigt är att gröna områden sparas. Människor mår bra av att det finns gröna lungor som vi kan vara i och sådana behövs det mer av även i centrala lägen i Umeå. Förtätning, att bebygga områden som idag nyttjas ineffektivt är något som är bra, men det måste ske med en balans. En balanserad förtätning. Det är att planera långsiktigt och hållbart.

Förra veckans kommunfullmäktige i Umeå: Det är roligt och glädjande att förra veckans kommunfullmäktige med stor majoritet biföll min motion, (som du kan läsa här) om att bevara naturområdet Lundåkern vid Umeälven, men även att utveckla området så att det kan bli en tillgång för alla. Istället för att bebygga området.Detta är den första motionen denna mandatperiod som Vänsterpartiet får igenom och bifall till i fullmäktige i Umeå. Konstruktivt av de andra partierna att kunna ställa sig bakom motioner och förslag även fast det kommer från ett oppositionsparti.

Detta blogginlägg är en blandning av mina inlägg i kommunfullmäktige (som du kan se här, 53 min in i sammanträdet) och delvis som ett svar på den rapportering och debatt som varit om denna fråga. Som du kan läsa om här och här. Tanken var att lägga ut detta efter KF men annan debatt kom emellan.

Långsiktigt arbete ger resultat: Jag började arbeta med frågan om att spara området Lundåkern från tänkt bebyggelse för över sju år sedan. Ett arbete jag och min tidigare ”vapendragare” i Byggnadsnämnden Örjan Mikaelsson också från V tillsammans arbetade med länge. När vi drev denna fråga var vi och Vänsterpartiet ensamma som ville och föreslog att det inte skulle byggas bostäder på Lundåkern, i byggnadsnämnd och andra planeringsorgan i kommunen. Roligt att nu fler partier anslutit sig till vår åsikt, alla utom ett parti ställde sig bakom motionen.

Varför just spara Lundåkern? I närområdet har det byggts och planeras för mer bostäder. Då är det rimligt att också säkerställa att det finns gröna lungor kvar. Området har också stora ekologiska värden med både när det gäller växtlighet med också djurliv. Ett exempel som många inte vet är att det vanligtvis runt Tvärån och Lundåkern finns bävrar, men även andra djur och växtlighet.

Tillgängliggör och utveckla Lundåkern. I min motion föreslog jag inte bara att området skulle sparas som en grön lunga tillgänglig för alla utan även att området skulle utvecklas. Utvecklas till en tillgänglig plats med exempelvis parkbänkar och sittplatser och om möjligt en äventyrslekpark. Kanske en i mindre format än den som (V) drev igenom beslut om och som byggdes på Ersboda.

Rapportering i VK anspråk.Västerbottens kuriren hade den 16 juli en artikel om motionen och debatten i fullmäktige som du kan läsa här. I stort en saklig och korrekt rapportering men en sak i artikeln stämmer inte med verkligheten. På slutet av artikeln citeras en moderat företrädare som enligt VK ska ha sagt ” Vi har varit med om och tagit fram en praxis om att man ersätter grönytor som måste tas i anspråk med andra grönytor”

 • Något sådant beslut finns tyvärr inte. Allt för många gånger tas eller föreslås gröna områden tas i anspråk, utan att det finns rimliga underlag eller att de ersätts med andra ytor. Kanske dags att föreslå att en sådan princip införs. Eller vad tycker du som läser detta?
 • När frågan om att ta grönområden i anspråk har vi i Vänsterpartiet allierat sig med de som delar mitt partis syn i det aktuella fallet. I vissa fall har det varit V, C och M. I andra fall med andra partier.

Bostadsbyggande kontra spara grönområden: Som enda parti i KF var Moderaterna emot motionen. De försöker ställa frågan om att spara Lundåkern som en grön lunga emot byggande av bostäder. På ett sätt så visar de tydligt sin klasstillhörighet. OM det skulle byggas bostäder på Lundåkern så skulle det bara bli bostäder som väldigt rika skulle ha råd att bo i. Verkligheten är sådan att marken är väldigt sank och skulle behöva förankras så ordentligt att det skulle också bli väldigt dyrt, vilket skulle ha lett till höga hyror. Nog dyrare än på Öbacka strand. Kanske då inte så konstigt att ett högerparti ställer sig bakom iden att bebygga det? Bostadsbyggande är viktigt, att planera från kommunens sida för att möjliggöra bebyggelse så att alla som vill bo i Umeå får möjlighet att göra det, med rimliga hyror. En fråga som jag drivit under många år.

I sammanhanget skulle Lundåkern lett till få tillkommande bostäder. En märklig sak i sammanhanget är att det i kommunen fattades ett beslut under våren att skjuta upp arbetet med att planera ett område som långsiktigt skulle kunna ha lett till bostäder för upp till 50 000 innevånare. Det handlar om ”tårtbiten” som I20 XL innanför norra länken utgör. Förstår inte hur kommunen kan vara så passiva som de själva skriver här. Vilket innebär att kommunen avvaktar med planering för att vänta på försvarets ställningstaganden. Istället borde kommunen aktivt tagit initiativ till dialog med försvaret om att få till en flytt av skjutbanan som är det största hindret för att bebygga området eller delar av området i alla fall. Om det inte ledde framåt så går det också att ta initiativ på rikspolitisk nivå för att få till en lösning så att planeringen av I20 området kan fortsätta. Helt enkelt behövs det politiskt handling för tt något ska hända. Kommer återkomma till hösten om frågan kring I20 och planeringen av området. Om något beslut ska kallas negativt för ett ökat bostadsbyggande är det beslutet om att avvakta med planeringen av I20.

Avslutning: Umeå växer. För att utvecklingen ska vara hållbar och ske utan att vi får storstadsproblem krävs att förtätningen sker balanserad. Tillkommande bostäder och bebyggelse måste också i fortsättningen innebära att gröna lungor sparas. Hoppas att segern med att Lundåkern förblir en grön lunga bara är den första av fler segrar.