Monica Wahlström, Vännäs

wahlstrom.monica@gmail.com

Ligger Karl-Gustav lågt?

Av , , 2 kommentarer 6

Karl-Gustav Sjöström, förmodligen Vännäs flitigaste bloggare, har legat osedvanligt lågt beträffande Vännäspolitiken den sista tiden.
Ingen jämförande genomgång av partiernas lokala hemsidor. Ingen reflektion beträffande valprogram. Inga tillrop avseende valmanifest och hushållsutskick. Ingen recension av valaffischer.
Känns nästan lite…tomt 🙂

2 kommentarer

Synen på företagare

Av , , 4 kommentarer 11

I dessa valtider blir vissa budskap ganska onyanserade. Det snackas om vinster som något dåligt. Om privata företag som något som suger ut och bara tänker på vinster och att flytta till skatteparadis.

I debatten känns det som om en av grundstenarna i vårt samhälle i hög utsträckning glöms bort. Företagare är vad som måste hålla Sverige levande och igång! Vi måste hitta sätt att gynna våra företagare så att arbeten finns – till alla.

Det är nämligen på det viset, att fyra av fem nya jobb kommer fram i företag där det är mindre än 50 personer anställda. Alltså, i våra småföretag. Egenföretagare, säger vi ofta, små företag som växer en aning och kan anställa någon eller ett par personer.

I de små företag som vi har tror jag att det nedlåtande talet om kopiösa vinstuttag känns en aning främmande, i nedanstående bild finns en annan, tänkvärd, verklighet:

företagarna(Alltså, 51% av alla företagare har avstått att ta ut egen lön för att kunna betala lön till sina anställda. Och vissa företagare gör detta i långa perioder)

 

Vi måste värna om våra företagare, och särskilt om de mindre, hårt arbetande företagarna som ger både service, tjänster och arbetstillfällen till oss alla!

 

UPPDATERING!

En kommentar har bidragit med en intressant länk. Klicka och titta!

4 kommentarer

Folkpartiet bättre än Centern och S i miljöfrågor!

Av , , Bli först att kommentera 5

Natyrskyddsföreningen har gjort en undersökning av hur partierna ställer sig i miljöfrågor. Miljöpartiet ligger i topp, men Folkpartiet kommer strax efter och är det bästa valet bland allianspartierna. Vidare framgår av undersökningen, att Socialdemokraterna ligger illa till och är motståndare till många av Naturskyddsföreningens förslag.

Folkpartiet kräver inte att kärnkraften ska avvecklas. Men trots detta ger denna undersökningen ett mycket gott betyg till Folkpartiets miljöpolitik. Frågorna spänner över hela miljöområdet, från bättre skydd för skog och hav till investeringar i järnväg och förnybar energi. Särskilt bra till ligger Folkpartiet vad gäller frågor om naturvård och skydd för biologisk mångfald.

Har du funderingar på SD och vill värna miljön, så ligger SD långt i botten. Inget bra val ur denna synvinkel heller, alltså…

 

miljö FPHela artikeln kan du läsa här.

Bli först att kommentera

Folkpartiet – för att värna den lokala miljön!

Av , , Bli först att kommentera 7

I Sverige återvinns en fjärdedel av matavfallet. Regeringen har satt som mål att hälften ska återvinnas.

I Vännäs finns inte återvinning av matavfall på ett tillgängligt och enkelt sätt för alla.

Vi har inga bruna tunnor! Enda möjligheten att återvinna sitt matavfall är att ordna en egen kompost. För detta lär man behöva en trädgård.

Detta är alldeles förfärligt tråkigt. Det gör det svårt, det gör det krångligt, och det blir ett litet fåtal som ger sig in i att återvinna matrester.

Folkpartiet har lagt fram ett förslag i Kommunfullmäktige om att OMGÅENDE införa bruna tunnor, så att alla ska kunna göra detta, oavsett om en bor i villa eller lägenhet, oavsett om en är kunnig och intresserad av kompostering eller inte.

Mycket lite angående världens miljöproblem kan påverkas från kommunal nivå. Men att hantera utsortering av matavfall är en sådan sak. Och, en viktig sak för politkerna är att göra det lätt och tillgängligt. Detta är en av mina hjärtefrågor!

organica

Återvinning av matavfall i Cabrera, en liten by några mil utanför Barcelona. TYVÄRR inte möjligt att göra i Vännäs.

 

Här kan du läsa om vår motion om att införa sortering av matavfall.

Bli först att kommentera

Folkpartiet – för att värna vår välfärd!

Av , , 6 kommentarer 9

Nyligen hörde jag en forskare uttala sig angående i vilken utsträckning politiken kan påverka hur jobb skapas. Effekten av politiska incitament på jobb har enligt denna professor i ekonomisk historia alltid varit liten.

”Alla seriösa bedömare delar uppfattningen att vad politkerna kan göra är en relativt liten del i ett litet land som Sverige som är så pass konkurrensutsatt och så pass öppet. Det mesta skapas av krafter utifrån.”

För att försöka sig på att konkretisera vad som politiken kan påverka säger han vidare:

”Av 8 procents arbetslöshet som vi nu har, så kanske politiska åtgärder i viss mån kan påverka 1-2 procent av arbetslösheten. Resten är det externa orsaker till.”

Detta är anledningen att jag är engagerad i Folkpartiet, och anledningen till att jag är socialliberal. Jag vill värna vår välfärd. Jag vill försäkra att vi i Svierge ska kunna upprätthålla god skola, god omsorg, och bra sjukvård. För att göra detta måste vi se till att fungera i den globala värld vi är så starkt beroende av. Vi behöver utökat EU-samarbete. Vi behöver stimulera arbetsmarknad och näringsliv, för jobben måste komma från ”verkligheten”. Vi kan inte ”skapa” jobb – det leder inte framåt.

6 kommentarer

Elektra

Av , , Bli först att kommentera 4

Elektra är en alldels fantastisk föreställning. Umeå har fått vara med om något väldigt speciellt… Idag skriver Sara Meidell att det hade varit fint att kunna ”erbjuda den magi som uppstår när konst är som allra bäst” gratis till alla Umeåbor.

 

Jag håller med, det hade varit fantastiskt att kunna erbjuda Elektra till alla. Jag önskar att alla fått se den, på plats. Jag har varit en liten aning inblandad, på ett litet, litet hörn, i och med att jag vid några tillfällen tolkat katalanska-svenska åt regissören. Jag träffade också några av de spanska journalister som kommit upp för att vara med på premiären och skriva recensioner. (det var fantastiska recensioner i de tre tidningar som hade kritiker på plats). En av journalisterna hade på något vis fått uppfattningen att föreställningen skulle ges gratis, varifrån den informationen kommit har jag ingen aning om! SVT har i tisdags och idag filmat, och den 20 november kan alla se inspelningen. Magin kan knappast fångas på TV, men om du inte hade möljlighet att se Elektra på I20-området, se till att se den på TV i november…

10616502_10152320300111864_5898367121889734307_n

 

Ovan Krysotemis. Jättedockorna är tydligt inspirerade av ”gegants” från Katalonien: g_0_1204

 

10603542_10152320160001864_722882562275679848_n 10590411_10152320299986864_8468773142115432940_n

 

 

Bli först att kommentera

Att skilja på roller (ang kommentarer)

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag är noggrann med att skilja på min roll som fritidspolitiker för Folkpartiet, och min roll som tjänsteman i kommunen.

Det har kommit in några kommentarer på bloggen som har direkt koppling till mitt arbete, men ingen logisk koppling till sådant som jag skrivit på bloggen. Det känns trist, och jag kommer inte att publicera kommentarerna.

Bli först att kommentera

Tänk på ”pocenten”

Av , , 1 kommentar 10

 

 

VK har gjort en genomgång av länets kommuners listor till kommunfullmäktige. Fokus denna gång var hur många kvinnor som står som förstanamn. I Vännäs ser det ut så här:

procent

 

 

Procent är ju extremt tydligt och bra. Men när utgångsläget är ett lågt nummer totalt sett kan det bli lite lustigt. I Vännäs finns sju partier. Folkpartiet och Miljöpartiet har en kvinna som förstanamn. Lite knepig blir därför VK:s illustration. Två styck är vi, kvinnliga gruppledare inför nästa val i Vännäs. Den där tredje personen som är rosafärgad, för att visa på 29% – hen finns ju inte.

1 kommentar

Toalettbesöken ska kontrolleras i Fullmäktige i Vännäs!

Av , , 5 kommentarer 8

Nytt reglemente för hur kommunfullmäktige i Vännäs ska fungera togs vid måndagens KF. Jag yrkade på en ändring av paragraf 15 i reglementet. Jag ville att det ska framgå att ordförande för samlingen är ansvarig att hantera frågor om ledamöters in- och utträde.

En trygg och kunnig ordförande tror jag knappast har några bekymmer med att hantera dessa frågor. Vi har haft en sådan ordförande under nästan hela min tid i Fullmäktige. Den nya ordförande vill uppenbarligen ha detaljstyrning och extremt tydliga regler, istället för att använda sitt ansvar på ett klokt sätt. Det är ju enklare förstås.

Jag anser att regler är väldigt viktiga, men ska finnas som ett stöd. Jag känner också besvikelse på vår kommunfullmäktigesamling, som inte verkar vilja ha förmågan och lusten att faktiskt se till vad vi GÖR på våra sammanträden, utan hakar upp sig på formerna.

Regler om ledamöters in- och utträde vid ett sammanträde är främst till för att skydda och reglera och se till att ersättare tillförsäkras rätten att inträda när den tjänstgörande ledamoten inte längre kan fortsätta. Det går alldeles utmärkt att komma försent till ett sammanträde, det regleras i Kommunallagens 5 kap 14§. Dessutom kan man ”inte vara med” på en specifik punkt, och sedan fortsätta tjänstgöra (vid jäv). Jag har tillhört ett fullmäktige med en ordförande som var angelägen att se till vitsen med församlingen, och som var kapabel att ta ansvar för hanterandet av ledamöters in- och utträde. Om det helt saknas ersättare – bör ordförande ges möjligheten att ta detta ansvar.

Från och med nästa sammanträde handlar ordförandes ansvar snarare om att bedöma karaktären av toalettbesök. Så här står det skrivet i vårt reglemente (toalettdelen finns inte utskriven i Kommunallagen): Ledamot som tjänstgör under sammanträde äger inte rätt att avvika från sammanträdet för annat än kortare akuta avbrott, till exempel toalettbesök, om ledamot vill fortsätta tjänstgöra under sammanträdet.”

Här kan förstås alla möjliga frågor angående toalettbesökets karaktär behöva behandlas. Är det tillräckligt akut? Hur länge är ett akut toalettbesök? Kan något annat vara akut? Borde det i så fall kanske också anges, om det inte är toalettbesök?

Mycket trist!

5 kommentarer

Liberal Feminism – Folkpartiet erbjuder ett alternativ!

Av , , 1 kommentar 8

Idag har jag varit med på en lunch med Maria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister (Folkpartiet). På Folkpartiets landsmöte i november 2013 konstaterade hon att jämställdhet skulle bli en av valets viktigaste frågor.

Folkpartiet har länge och enträget bedrivit en liberal, feministisk politik. De viktigaste jämställdhetsfrågorna för jämställdhetsministern och för Folkpartiet i valet 2014 är följande:

  • Att det skiljer 3,6 miljoner i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna.
  • Att var fjärde 15-årig pojke idag inte kan läsa och förstå en text ordentligt.
  • Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

Samtliga dessa frågor är avgörande för oss alla. VIll du ha ett feministiskt alternativ utan att hamna långt bort på vänsterkanten? Vill du hitta ett alternativ som gynnar kvinnligt företagande på allvar? Vill du se till varje kvinnas möjligheter – då kan Folkpartiet med sin tydliga jämställdhetsprofil kanske vara något för dig!

10301451_10152178205401864_1718773121794000585_nMaria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister

1 kommentar