Monica Wahlström, Vännäs

Strategi för Vännäs?

Strategisk plan för Vännäs kommun, för de närmaste 10 åren – är på gång.

Vad tycker du är viktigt för Vännäs dessa kommande 10 år?

Så här står det i Svenska akademins ordbok om strategi:

Att långsiktigt och övergripande leda något (t. ex. ett företag eller en utveckling)

Långsiktigt och övergripande

Utrymme för vaga funderingar (vissa kanske skulle säga "flum"). Vi får hoppas det kan bli en stringent stategisk plan!

Etiketter:

14 kommentarer

 1. Monica Wahlström

  Jag tycker det är jätteviktigt med mål. Även viktigt att medborgarna är ansvarsfulla och skiljer mellan mål och löften! För det är inte samma sak, minsann!

  Jag ska vara med i en arbetsgrupp angående den strategiska planen, så jag tar gärna in uppfattningar från medborgare!

 2. Stina Jansson

  Det gäller dels att ha klart för sig vilka mål man har med den strategiska planen i sig, d.v.s. syftet till att man upprättar planen. Till vad ska den användas, och av vem?

  Sedan det här med att skilja på mål och löften som ges av politiker och/eller i styrdokument. Där tror jag absolut att medborgarna kan skilja på mål och löften. T.ex. som du skrivit i ett senare inlägg – det är ett mål att bli 10 000 invånare till 2020 och det förstår de flesta att man inte kan lova säkert. Men hur ska målet nås? Det är där löftena kommer in och då får man vara tydlig med dessa & med vem som är avsändare

 3. Krister Klermalm

  Ur medborgarnas tyckande som är viktiga för dem och vad dem anser som kan eller ska finnas på den stategiska planen. Av den samlade medborgar informationen läggs målen fram hur det ska gå tillväga i stateg planen.
  Medborgarnas deltagande i den är viktig och politiska löften ska byggas ur detta.

 4. Katarina Hampusson

  Hej Monica,
  jag måste bara be om ett förtydligande. Jag sitter med i Landsbygdsrådet och vi har nyligen lämnat ett remissvar på ett utkast till strategisk plan för Vännäs kommun. Det är här min frågan kommer; ska du sitta med i den grupp som arbetar med strategiska planen, är det någon arbetsgrupp som ska bearbeta remissvaren eller menar du att du ingår i någon remissinstans?

 5. Katarina Hampusson

  Monica,
  igen.
  Vilken arbetssgrupp menar du? Du var inte med i den ursprungliga arbetsgruppen för dokumentet, har det skapts en ny sådan grupp eller ingår du i någon grupp som är remissinstans?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.