Monica Wahlström, Vännäs

Lokal politik står sig ganska slätt…

 "Det kommunala självstyret" – något som man värnar om. Varje kommun ska själv se till att distribuera skattemedel, planera verksamhet, få sin bygd att utvecklas. 

Men, det kommunala självstyret ska också kombineras med alla medborgares rättigheter. Att alla ska behandlas lika. 

Lagar stiftas på nationell nivå, och sedan ska de efterföljas. För en kommun handlar det om att få ihop ekvationen. Det är inte alltid lätt. Olika statliga myndigheter har kontrollorgan och tillsyn. Kommunen ska arbeta med kvalitet och i vissa fall själv utöva tillsyn och i slutändan ska alla i Sverige leva under ungefär samma förhållanden. 

I plan- och miljönämnden i måndags gick byggnadsinspektör Bo Hellsing igenom förslag till ny taxa gällande bygglov. Förslag till taxekonstruktion kommer från SKL (Sveriges kommuner och landsting). I botten ligger den nya plan- och bygglagen som ändrar en hel del för kommunerna. En hel rad nya arbetsuppgifter läggs på kommunerna. 

Rent formellt kan man ta ut en annan taxa än den föreslagna. Men – taxan ska i viss mån bidra till de kostnader som kommunen har i bygglovsärenden. Med den nya lagen blir det arbetet mer omfattande, och vi kan ju inte i Vännäs låta bli att göra vad lagen anger, för då behandlar vi inte medborgarna lika. Därmed blir det inte så mycket kvar av det kommunala självstyret. 

Likadant är det förmodligen i de allra flesta förvaltningar och i de allra flesta områden. Där det blir lokala skillnader kan det sedan bli ett "väldigt liv" FÖR ATT det är skillnader. Se till exempel skolan. 

Så – det känns ibland som "det kommunala självstyret" är något av en chimär. 

3 kommentarer

 1. Karl-Gustav Sjöström

  Så rätt du har, Monica! Helt klart är det s.k. kommunala självstyret i många avseende en chimär. Har du förresten tänkt på hur ofta regeringsföreträdare när de får besvärliga frågor från mediaföreträdare bara styr ifrån sig frågan genom att hänvisa just till det kommunala självstyret?

 2. Monica Wahlström

  Svar till Karl-Gustav Sjöström (2011-04-20 07:15)
  Jo, det är ganska dubbelt! Det som i mânga fall finns kvar att utforma är ganska litet. Det är väldigt mycket som styrs frân centralt hâll. Men, det finns inte alltid medel nog, och sen blir det dragkamp inom kommunen där varje del kämpar för sitt… Det är ju bekvämt f regeringsföreträdare att hänvisa till självstyret, och det är ett stort ansvar f kommunpolitiken att distribuera rätt.

  Jag tycker mer pengar borde öronmärkas fr staten, faktiskt! Dâ skulle medborgarna tillförsäkras en jämnare nivâ….

 3. Karl-Gustav Sjöström

  Jag tror, att öronmärkta statsbidrag förekom ”förr i tiden” men är inte helt säker på varför man slutade med öronmärkningen. Nu slår det mig plötsligt, att det var just för att inte inkräkta på det kommunala självstyret.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.