Pajaskonster av SD

Av , , Bli först att kommentera 9

Att skapa kaos inom politiken är en av fascismens grundbultar. SD har alltsedan valet i september i kraft av sina tretton procent jobbat stenhårt för att skapa osäkerhet kring hur Sverige ska ledas under kommande år. Nu peakar SDs ledning detta genom att låta riksdagen sväva i ovisshet om den nya budgeten. Flinande står de inför TV-kamerorna och njuter av den uppmärksamhet som skapas av deras mediala pajaserier. Kontrasten till seriösa politiker som till exempel Margot Vallström när hon intervjuas om frågor rörande Ukraina eller Mellanöstern är slående.
Jag erinrar mig några rader jag läst om hur fascister agerar i konstitutionella frågor: ”…En av fascismens grundläggande aspekter är att den föds på gatorna, att den använder sig av oordning för att ’skapa ordning’. Att den mobiliserar delar av den gamla medelklassen som fruktar sämre tider och att den utifrån lyckas förnya staten…”
Tänkvärt.

Bolagens ”forskare”

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår presenterades en forskningsrapport där en rad forskare från SLU hävdade att ekologisk odling skulle leda till en halvering av matproduktionen på befintlig åkerareal. Fan tro’t tänkte jag och googlade lite om vilka som egentligen för denna omvälvande studie. Bakom de redovisade resultaten står forskarna Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer samt Rune Andersson vid SLU i Uppsala. Och som man kunde misstänka backas dessa forskare upp av stiftelser som exempelvis Stiftelsen Lantbruksforskning samt Lantmännens egen VL-stiftelse. Det kan låta oskyldigt att ett antal lantbruksstiftelser lägger resurser på lantbruksforskning, men när man ser vilka som sitter i stiftelsernas styrelser blir bilden en annan. Majoriteten av styrelsemedlemmarna kommer nämligen från företag som är beroende av lantbrukets användning av konventionella odlingsprodukter som t.ex. handelsgödsel och bekämpningsmedel.
Hade dessa forskare i sina medelsäskanden angivit ett uns av tveksamhet till den nuvarande ordningen inom lantbruket de med all sannolikhet blivit utan pengar. Så att i det läget sätta citationstecken kring ordet forskning är enligt min mening helt i sin ordning. Så länge det krävs pengar från företag med en mer eller mindre utsagd agenda för att forskning överhuvudtaget ska komma till stånd kommer inget nytt att träda fram under solen. Staten måste ta ett mycket större ansvar för att studenter som – via de statliga universiteten – skaffat sig forskarutbildning får medel till sin forskning. Ska enbart de som slår mynt av att allt förblir som det är stå för fiolerna kommer samhällsutvecklingen även fortsättningsvis att präglas av samma stagnation som den gjort under de senaste årtiondena. Vi behöver mer uppkäftiga forskare som bereds möjlighet att ifrågasätta den bestående ordningen!