FI vs. AI

FI = Fysisk intelligens
AI = Artificiell intelligens
Med fysisk intelligens menas att en mänsklig hjärna tar till sig fakta från sin omgivning för att sedan processa detta till att göra ställningstaganden baserade på bland annat Den mänskliga faktorn.
Artificiell intelligens däremot har tillgång till den samlade faktabank som står att finna i den digitala världen och sedan agera efter de parametrar den matas med.
I sämsta fall kan då följande ske: Om det överstatliga EU bestämmer att allt hushållsavfall ska samlas upp av kommunala myndigheter så sätter sig den kommunala intelligentian ned för att fatta beslut. Olyckligtvis kan man då komma fram till att det blir enklast om kommunen ställer ut den bruna tunnan till samtliga fastigheter i kommunen oavsett om någon bor där eller ej. I nästa skede fraktas de tunnor som inte blir aktuella för tömning – exempelvis från sedan årtionden obebodda fastigheter – tillbaka till leverantören. Det blir nog enklast så!
Ett bättre scenario där man stöder sig på AI kunde däremot se ut så här: Kommunen lägger in relevanta undantag och låter AI sköta resten (datorn vet vilka glesbygdshushåll som krävt undantag och vill kompostera själva, vilka fastigheter som står obebodda osv) allt i avsikt att förenkla och förbilliga sitt åtagande gentemot EU.
(Inom parentes antar jag att många av de beslut kommunens tjänstemannastab under dagalånga sammanträden sitter och klurar på med fördel kunde överlåtas åt den artificiella intelligensen.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.