FI vs. AI

Av , , Bli först att kommentera 8

FI = Fysisk intelligens
AI = Artificiell intelligens
Med fysisk intelligens menas att en mänsklig hjärna tar till sig fakta från sin omgivning för att sedan processa detta till att göra ställningstaganden baserade på bland annat Den mänskliga faktorn.
Artificiell intelligens däremot har tillgång till den samlade faktabank som står att finna i den digitala världen och sedan agera efter de parametrar den matas med.
I sämsta fall kan då följande ske: Om det överstatliga EU bestämmer att allt hushållsavfall ska samlas upp av kommunala myndigheter så sätter sig den kommunala intelligentian ned för att fatta beslut. Olyckligtvis kan man då komma fram till att det blir enklast om kommunen ställer ut den bruna tunnan till samtliga fastigheter i kommunen oavsett om någon bor där eller ej. I nästa skede fraktas de tunnor som inte blir aktuella för tömning – exempelvis från sedan årtionden obebodda fastigheter – tillbaka till leverantören. Det blir nog enklast så!
Ett bättre scenario där man stöder sig på AI kunde däremot se ut så här: Kommunen lägger in relevanta undantag och låter AI sköta resten (datorn vet vilka glesbygdshushåll som krävt undantag och vill kompostera själva, vilka fastigheter som står obebodda osv) allt i avsikt att förenkla och förbilliga sitt åtagande gentemot EU.
(Inom parentes antar jag att många av de beslut kommunens tjänstemannastab under dagalånga sammanträden sitter och klurar på med fördel kunde överlåtas åt den artificiella intelligensen.)

Liberala medlöpare

Av , , Bli först att kommentera 8

Ännu en gång har svartmålande TV-debattörers farhågor besannats. Vårt TV-tittande som ”sedan urminnes tider” bekostats av en TV-licens skulle i framtiden istället finansieras via skattsedeln. Och så blev det. Farhågorna bestod i en fruktan att staten i så fall skulle kunna styra vad Sveriges Television presenterade i sina tablåer. I förlängningen skulle eventuellt valvinnande mörka krafter förvandla SVT till sitt ett språkrör tjänande den styrandes statens intressen. Än så länge har dock den genuint demokratiska delen av parlamentet lyckats hålla emot de strömningar som vill hantera vad som sänds i SVT – och även Sveriges Radio för den delen – men mullret tilltar i styrka från Sverigemodellens fiender. Längst ute – i den högra fransen – på den mullrande mattan har liberala skribenter hakat på. I dagens VK har både ledarsidan och onsdagsbilagan ondgjort sig över att SVT fortfarande sänder populära program som Melodifestivalen trots att statliga television i deras ögon endast ska leverera seriösa samhällsprogram i sina kanaler.
Men vad får vi då? Jo, ett marginaliserat SVT som i första hand sänder kultur, samhällsprogram, naturserier fån BBC och nyheter. Den diversitet som finns i nuvarande programutbud med en blandning av världsklassunderhållning, sport, samhällsprogram och nyheter försvinner och i och med detta även en stor del av den skattebetalande populasen. Och om man vänder på det, ska denna marginaliserade skaras TV-tittande bekostas via allas vår Skattsedel? Nej, jag ser då hellre att vi behåller ett public service som växer tack vare ett varierande utbud istället för underhållning och sport som ideligen söndertrasas av entoniga reklammeddelanden.
Och till er ”liberala skribenter”, släpp den brunanfrätta fransen och glid ut på det välbonade publika golv där äkta diversitet frodas!