Kundvänlighet

Av , , Bli först att kommentera 4

När nu större företag och myndigheter satsat säkerligen hundratals miljoner på att göra sig oanträffbara, eller rättsre sagt lagt ut sina kundtjänster på entreprenad med  följden att deras kunder (försörjare) får vänta i timtal på att få tala med en handläggare kunde de väl satsa några kronor på att bli åtminstone lite mer kundvänliga. Eftersom tekniska begränsningar verkar saknas när det gäller telefoni borde kundens telefonnummer automatiskt  kopplas till den handläggare man tidigare anvisats och som man ibland mångordigt förklarat sitt ärende till. Som sakernas tillstånd är för närvarande tvingas man upprepa ärendet ibland 3-4 gånger till alla ”du pratar med Anna”, ”du pratar med Peter”, ”du pratar med Alex” eller för all del ”du pratar med Sahron” borde det vara en smal sak att connecta kunden till den person man tidigare utgjutit sig för.
P.S. Ett förbehåll: Att det inte görs skulle kunna vara därför att man inte får lagra telefonnummer enligt lagen om personuppgifter, de ser ju till att hålla ryggen fri när det lönar sig.