Kundvänlighet

Av , , Bli först att kommentera 4

När nu större företag och myndigheter satsat säkerligen hundratals miljoner på att göra sig oanträffbara, eller rättsre sagt lagt ut sina kundtjänster på entreprenad med  följden att deras kunder (försörjare) får vänta i timtal på att få tala med en handläggare kunde de väl satsa några kronor på att bli åtminstone lite mer kundvänliga. Eftersom tekniska begränsningar verkar saknas när det gäller telefoni borde kundens telefonnummer automatiskt  kopplas till den handläggare man tidigare anvisats och som man ibland mångordigt förklarat sitt ärende till. Som sakernas tillstånd är för närvarande tvingas man upprepa ärendet ibland 3-4 gånger till alla ”du pratar med Anna”, ”du pratar med Peter”, ”du pratar med Alex” eller för all del ”du pratar med Sahron” borde det vara en smal sak att connecta kunden till den person man tidigare utgjutit sig för.
P.S. Ett förbehåll: Att det inte görs skulle kunna vara därför att man inte får lagra telefonnummer enligt lagen om personuppgifter, de ser ju till att hålla ryggen fri när det lönar sig.

När det tassas på tå…

Av , , Bli först att kommentera 11

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Snattar man något i en affär kan det få förödande konsekvenser för förövaren – oberoende på varans värde. Men lurar man staten på flera miljoner i skatt behandlas man med silkesvantar – i kubik. Fyra karlar har under ett flertal år slussat miljontals kronor från ett företag i Norrland till diverse skatteparadis över hela världen och nu har domen kommit. Jag läser i dagens VK:
”Påföljden för grovt skattebrott är fängelse i 6-12 månader, men de fyra döms var och en till villkorlig dom med 200 timmar samhällstjänst. Om fängelse hade valts som påföljd hade åtta månader dömts ut.
Tingsrätten skriver att brottens art är ett starkt argument för fängelse, men pekar samtidigt på två omständigheter. Dels att det innebär ett psykiskt lidande att vara föremål för en brottsutredning under lång tid, dels att alla fyra vid en fällande dom sannolikt kommer att förlora sina anställningar eftersom det norrländska företaget ”har kunder med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter”.”
Så med andra ord klarar de sig praktiskt taget utan straff vilket knappast hade varit fallet om en medellös yngling hade snott fyra miljoner av någon, varesig det varit från staten eller något annat institut. Ett par år i fängelse hade förmodligen suttit som en smäck, och när det gäller den omsorg som tingsrätten visade de fyra förbrytarnas anställningar i skattemålet skulle jag gissa att den omsorgen hade rätten i fråga fullständigt skitit i om det gällt den förmente ynglingen.

Volkswagen AG i Brattsbacka

Av , , Bli först att kommentera 6
Så det var alltså inget aprilskämt ändå! I början på månaden råkade jag se en rubrik i vårt husorgan Süddeutsche Zeitung där namnet Brattsbacka förekom. Så här stod det:
”…Der Industriekonzern Volkswagen AG hat beim schwedischen Äquivalent des Kraftfahrt-Bundesamtes die Erlaubnis beantragt, neue Modelle in Schweden zu testen, insbesondere an Teilen des Länsväg AC 533 (Nyåker-Norrfors) und des Länsväg 540 (Brattsbacka-Långvattnet-Bjärten). Ziel ist es, Radaufhängung, Federung, Stoßdämpfer und Bremsen unter extremen Straßenbedingungen IRL zu testen…”
Övers.: Industrikoncernen Volkswagen AG har hos den svenska motsvarigheten till Kraftfahrt-Bundesamt (Trafikverket) sökt tillstånd att utöva testkörning av nya modeller i Sverige, närmare bestämt på delar av Länsväg AC 533 (Nyåker-Norrfors) och Länsväg 540 (Brattsbacka-Långvattnet-Bjärten). Syftet är att testa hjulupphängning, fjädring, stötdämpare och bromsar under extrema vägförhållanden IRL.
Bekräftelsen kom idag när jag läste att Nordmalings kommun har fått en formell förfrågan från Trafikverket om hur kommunen ställer sig till att starta planeringen inför våren 2022 då testerna beräknas starta.

Klarblått

Av , , Bli först att kommentera 6

Läste nyss Petter Bergners ledarstick ”Företagare kan också” där han välkomnar Lycksele kommuns beslut att avsluta subventionerad snöskottning och gräsklippning. Hade tänkt rubricera inlägget med Rosenskimrande men efter viss eftertanke ändrade jag till den blå färgen, för den blå nyansen på den politiska skalan talar bättre om vad det handlar om. Petter tycker nämligen att Lycksele kommuns beslut är ett politiskt framsteg som möjliggör för företagsamma entreprenörer att göra sig en hacka. Med tanke på att stadens invånare nu ska betala ”vad det kostar” innebär det naturligtvis att de som har råd får sina gräsmattor klippta och snön bortskottad från infarten. De som har råd alltså, inte de skattetyngda mestadels pensionärer som måste vända på varje krona och inte kan unna sig hjälp av den sorten.
Klyschan ”dynamisk marknadsekonomi” smakar bra i mun men smaken surnar snabbt när man inser vad som ligger i begreppet. De som har pengar ska prioriteras framför oss andra som endast ska fungera som skattebas och inte ha oförskämdheten att ställa krav på samhället.
Back to the Early 20th Century alltså!

FI vs. AI

Av , , Bli först att kommentera 8

FI = Fysisk intelligens
AI = Artificiell intelligens
Med fysisk intelligens menas att en mänsklig hjärna tar till sig fakta från sin omgivning för att sedan processa detta till att göra ställningstaganden baserade på bland annat Den mänskliga faktorn.
Artificiell intelligens däremot har tillgång till den samlade faktabank som står att finna i den digitala världen och sedan agera efter de parametrar den matas med.
I sämsta fall kan då följande ske: Om det överstatliga EU bestämmer att allt hushållsavfall ska samlas upp av kommunala myndigheter så sätter sig den kommunala intelligentian ned för att fatta beslut. Olyckligtvis kan man då komma fram till att det blir enklast om kommunen ställer ut den bruna tunnan till samtliga fastigheter i kommunen oavsett om någon bor där eller ej. I nästa skede fraktas de tunnor som inte blir aktuella för tömning – exempelvis från sedan årtionden obebodda fastigheter – tillbaka till leverantören. Det blir nog enklast så!
Ett bättre scenario där man stöder sig på AI kunde däremot se ut så här: Kommunen lägger in relevanta undantag och låter AI sköta resten (datorn vet vilka glesbygdshushåll som krävt undantag och vill kompostera själva, vilka fastigheter som står obebodda osv) allt i avsikt att förenkla och förbilliga sitt åtagande gentemot EU.
(Inom parentes antar jag att många av de beslut kommunens tjänstemannastab under dagalånga sammanträden sitter och klurar på med fördel kunde överlåtas åt den artificiella intelligensen.)

Liberala medlöpare

Av , , Bli först att kommentera 8

Ännu en gång har svartmålande TV-debattörers farhågor besannats. Vårt TV-tittande som ”sedan urminnes tider” bekostats av en TV-licens skulle i framtiden istället finansieras via skattsedeln. Och så blev det. Farhågorna bestod i en fruktan att staten i så fall skulle kunna styra vad Sveriges Television presenterade i sina tablåer. I förlängningen skulle eventuellt valvinnande mörka krafter förvandla SVT till sitt ett språkrör tjänande den styrandes statens intressen. Än så länge har dock den genuint demokratiska delen av parlamentet lyckats hålla emot de strömningar som vill hantera vad som sänds i SVT – och även Sveriges Radio för den delen – men mullret tilltar i styrka från Sverigemodellens fiender. Längst ute – i den högra fransen – på den mullrande mattan har liberala skribenter hakat på. I dagens VK har både ledarsidan och onsdagsbilagan ondgjort sig över att SVT fortfarande sänder populära program som Melodifestivalen trots att statliga television i deras ögon endast ska leverera seriösa samhällsprogram i sina kanaler.
Men vad får vi då? Jo, ett marginaliserat SVT som i första hand sänder kultur, samhällsprogram, naturserier fån BBC och nyheter. Den diversitet som finns i nuvarande programutbud med en blandning av världsklassunderhållning, sport, samhällsprogram och nyheter försvinner och i och med detta även en stor del av den skattebetalande populasen. Och om man vänder på det, ska denna marginaliserade skaras TV-tittande bekostas via allas vår Skattsedel? Nej, jag ser då hellre att vi behåller ett public service som växer tack vare ett varierande utbud istället för underhållning och sport som ideligen söndertrasas av entoniga reklammeddelanden.
Och till er ”liberala skribenter”, släpp den brunanfrätta fransen och glid ut på det välbonade publika golv där äkta diversitet frodas!

Allt går att sälja…

Av , , Bli först att kommentera 1

…med mördande reklam. Det blir allt vanligare att nyhetsbevakningen i TV koncentreras till bolagens egna kommersiella intressen. Ett bra exempel på detta är televisionens sportsändningar. I dagarna pågår en golftävling i Tyskland, BMW International Open, där ett 15-tal svenskar deltar med fixstjärnan Henrik Stenson i spetsen. Ett flertal av svenskarna ligger för närvarande tio i topp (Joakim Lagergren f.n. trea) men inte ett ord nämns om detta i TV4. Sändningarna går nämligen i konkurrentkanalen Viasat där TV4 saknar ekonomiska intressen. Däremot bevakar TV4 golftävlingen Travelers Championship i USA (C More) där endast två svenskar har klarat cuten, David Lingmert (f.n. på delad fjärdeplats) och Jonas Blixt (delad 67a). Som jämförelse kan nämnas att i Europatourens BMW International Open har nio svenskar klarat cuten och där sagde Joakim Lagergren ligger i slagläge för att vinna hela tävlingen. Däremot puffar TV4 intensivt för den egna sportkanalen CMores sändningar från friidrottens avslagna nationstävling Lag-EM i Vasa! Döm själva om jag är fel ute…

”Den svenska modellen”, pyttsan!

Av , , 1 kommentar 3

…”Forskning visar att tillit är den mest grundläggande faktorn för att gemensamma regleringar som gynnar ett flertal ska kunna etableras och upprätthållas.”… saxade jag ur ”Den svenska modellen”, en publikation från det samhällsbärande partiet som Umeås kommunalråd häromdagen puffade för i sin blogg. Men – får man döma av de två senaste avslöjande i denna tidning har ovanstående nyckelmening undgått den gode politikern eller också skiter han i den. Den famösa utförsäljningen av allmännyttiga bostäder där det politiska etablissemanget undanhållit planerna på utförsäljning är ett flagrant exempel på att man helt enkelt struntat i medborgarnas tillit till kommunens beslut. I samband med beslutet talades det också högtidligen om att den blivande ägaren skulle vara pensionsfonder med långa perspektiv. I själva verket avslöjades senare att en norsk fastighetsmogul har det sista ordet i ägarkretsen genom sin dominerande ägarpost i ett bakomliggande bolag där värdet på bolagets innehav aktierna obönhörligt styr över framtida beslut angående de lägenheter bolaget förfogar över.
Tilliten från stadens medborgare lär heller inte att öka nämnvärt när man i dagens VK läser historien om hur ”politiken” förmodas ha beordrat kommunens tjänstemännen att stoppa de långt gångna planerna på den efterlängtade strandpromenad som skulle sammanlänka gångvägarna öster och väster om den centrala gräddhylla där stadens mest prominente politiker nyss satt ned sina bopålar. Det bevingade uttrycket Staden mellan broarna kommer således även fortsättningsvis enbart att gälla Umeälvens norra strand, den södra stranden förblir i med pampens order enbart Gräddhyllan mellan broarna.

Gomorron!

Den svenska modellen i Skansnäs

Av , , Bli först att kommentera 4

”- Det blir väldigt långt för, för Posten att köra varje dag med, med, med sina bilar. Det blir väldigt dyrt och jag tycker faktiskt det kan vara rimligt att ha det på det sättet, även om jag förstår att det blir väldigt jobbigt för, för en del människor.”
Ovanstående kursivering är ett citat från miljöpartisten Peter Eriksson, som i Nyhetsmorgon kommenterade det faktum att medborgarna i Skansnäs, Sorsele har ca 2 mil till sina postlådor. Den genomsnittliga stockholmaren har fem meter till brevlådan. De boende i Skansnäs och Stockholm lyder under samma skattelagar, man kan inte ens tillnärmelsevis tillgodoräkna sig en likvärdig samhällsservice. De sju invånarna i Skansnäs måste nu bekosta sin egen postgång, dvs åka 2×2 mil i sina (mer eller mindre miljöpåverkande) fordon för att komma åt sin post. Enligt miljöpartisten Eriksson är det för dyrt att åka dit med Postens bil, men vad är det som säger att det blir billigare för samhället om sju personer färdas de två milen till sina respektive postlådor?
En gång i tiden proklamerades högtidligt att vi ska bygga ett samhälle i Sverige där alla medborgare har samma möjligheter till ett rikt liv oavsett var vi bor eller vilket liv vi valt att leva. Det var en del av ”Den svenska modellen”. Det var då det. Vad som återstår av denna ståtliga proklamation är endast ett ständigt orerande från hela det svenska politiska spektrat om vilken vikt de lägger vid att vidmakthålla den epokgörande tesen. Verkligheten ser nämligen helt annorlunda ut. Sverige rusar nu snabbt tillbaka mot Ruta Ett. Om detta fortsätter (och eskalerar med en högerregering 2018) kommer människorna att tvingas fylka sig i och omkring högprioriterade ”öar” i landets välmående kustområden för att politikerkadern i Stockholm ska betrakta dem som likvärdiga medborgare. Fallet med Skansnäs får en att tänka i termer av tvångsmetoder…
Gomorron!