Utnyttja de resurser som finns!!

Av , , Bli först att kommentera 9

Man ska inte bara klaga på ideér som man tycker är fel, man måste vara lite konstruktiv också.

Om skogsbolagen, ansvariga politiker och tjänstemän verkligen menar allvar med att försöka få skogsindustrin lite mer miljövänlig och mera effektiv, så borde de se mer till vilka möjligheter man har att att nyttja de resurser som redan finns idag.

Järnvägen är som ju alla är överens om ett bra fraktsätt, Utöka möjligheterna att frakta virke via järnväg med att rusta upp och bygga nya omlastningsplatser efter järnvägen som finns. Om man hade större möjlighet att ta emot mera virke där skulle man kunna korta transporterna på väg väsentligt. Man skulle också kunna få ett jämnare flöde till industrierna.

Man skulle då slippa kostnaden med att höja standarden på broar och vägar för att tåla högre vikter. Åkarna skulle också slippa investera i större och dyrare släp och bilar.Lastbilarna skulle få kortare väg till avlastningsplats och skulle utnyttjas mera rationellt.Förarna skulle ha lättare att få arbetstiderna att stämma in mot rasterna, vilket innebär mindre stress. Mindre mängd diesel per m3 transporterat virke vid industri alltså. Detta utan att behöva ändra lagar och förstärka och bygga om broar eller vägar.

Ett annat sätt vore att bolagen bytte virke sinsemellan. Som det är idag möter bilar på väg norrut mot Martinsson, Kåge och Piteå tex. bilar som har samma last på väg söderut mot Husum, Rundvik och andra sågar och fabriker. Hade man istället kört till närmaste industri skulle man bara fått halva transportvägen. Sca kunde köra in x antal grantimmerlass på Bygdsiljum från Burträsk tex.  Martinssons kunde kört samma antal från Bjurholm/Vännäs till Rundvik.

Möjligheterna är många till både verkliga besparingar och att skona miljön på ett bättre vis än att höja totalvikten och tillåta längre bilar på våra redan idag dåligt underhållna vägar. Detta med de resurser som finns redan idag.

Så mitt råd är- Se över vilka möjligheter som finns redan idag med befintliga medel innan man slirar iväg på obanad mark. Längre och tyngre fordon kan vara ett komplement efter E4an och andra större vägar. Men ska man verkligen effektivisera och minska miljöpåverkan finns andra och bättre sätt.

Bli först att kommentera

En trave till-igen

Av , , Bli först att kommentera 6

Varför är jag så in i norden emot det här med en trave till??

Det är Jag ju faktiskt inte egentligen.Vad Jag är emot är att folk så enögt ser det här som den stora räddaren för miljön, vilket det inte är.

Sca ser sig kunna tjäna in stora pengar och bränsle på det här, vilket säkert är sant. Men!! Säg som det är då, att de här pengarna kommer aktieägarna att få, inte någon entrepenör som skaffat sig dyrare grejer.

Hur vet Jag då det?? Jo för att vi haft den här debatten tidigare, eller då var det väl ingen egentlig debatt, man bara beslutade att man skulle höja tonaget från 51,4 till 56 ton och sedan fortsatte man att höja till 60 ton.

Åkarna var ju själaglada, nu skulle man ju få betalt för 4 ton mer, i den sista höjningen. Jo, så blev det ju också, till nästa förhandling då priset per ton sänktes, så i slutänden hade man i stort samma ersättning för ett lass som tidigare.

Timmeråkarna lever i en pressad värld och skulle behöva lite mer uppskattning både ekonomiskt och rent generellt, för det är få som skulle våga åka på de vägar som de kör ut virke på, ens med personbil.

Jag tycker det vore bra om man började med att se hur man skulle kunna effektivisera transporterna genom vägförstärkningar som kunde hjälpa till att minska tiden som transporterna måste stå pga, vår och höstförfall.Kunde man minska den tiden tror jag det kunde göra mer sett över hela säsongen.

Sedan man förstärkt vägnätet kunde man ju fortsätta med att se över ev. höjd totalvikt.

Som man resonerar nu är det som att stå och titta på ett vägguttag och påstå att den här elen den är ju ren, men vad som finns i den andra änden vet man inte, det kan lika gärna vara ett kolkraftverk som producerat den.

 

Bli först att kommentera