Det börjar hända saker i Bjurholm.

Av , , 3 kommentarer 10

Det har börjat hända saker i Bjurholm, Igår fick Vi en ny Kommunchef, Jimmy Johansson från Agnäs.

Han har jobbat som ekonom på Kommunen nu i ett antal år, och i kamp med en mängd andra intresserade och efter intervjuer med de mest intressanta, så drog Han det längsta strået.

Jag tror att Han kommer att visa sig vara mycket kompetent, insatt som Han redan är med kommunens verksamheter. Han hoppar rakt in i hetluften nu den 3/9.

Samtidigt får vi tacka Karin Gothefors som har varit tillförordnad sedan Håkan slutade.

Vi hade valdebatt i Folketshus nu i veckan, och där började Lasse Lindqvist i sitt öppningstal med att kritisera ”de styrande Socialdemokraterna och Moderaterna”. Och just det ordvalet föll inte Socialdemokraterna på läppen.

De har ju under hela valkampanjen försökt framstå som en opposition som hela tiden fått stå bredvid och se på, utan möjlighet att påverka skeendet alls, men med alla svar på hand.

Nu är det ju inte riktigt så, De sitter med vice-ordförandeposter i alla nämnder utom Kommunstyrelsen, De sitter även med i budgetberedningen. Och det är bara att läsa i protokollen för att se att de inte opponerat sig i många frågor av avgörande betydelse.

Så, faktiskt är det ju så att de haft all möjlighet att påverka politiken i Bjurholm, mer än vi andra som inte haft någon presidieplats i nämnderna. Vi i Centern har ju som tur är haft viceordförande posten i Kommunstyrelsen att falla tillbaks på

De säger även att inget händer och att Alliansen står utan ideér. Det är inte heller riktigt sant, men ideér får man ju aldrig för många av heller, så allt är ju en fråga hur man väljer att se på det.

Trots det står det nu en ny dagispaviljong uppe på smedsvägen, den ska stå där under tiden det tar att planera och bygga ett nytt dagis. Det ska byggas så att Vi kan få lite samordningsvinster med att ha flera avdelningar på samma ställe. Samma sak är tänkt att göras inom äldrevården.

Vi måste försöka att få alla våra enheter lite mer samlade, då kan Vi spara in en hel del bara på mindre vikarier, effektiviserad matutdelning och samlat städ, de behöver inte flänga runt halva kommunen för att städa,

Får Vi de äldre mer samlade och kanske genom att bygga attraktiva lägenheter som inte är alltför dyra, möjligen få många att flytta in till samhället från byarna, så kan hemhjälpen få det drägligare.

Hemhjälpen som ju gör ett fantastiskt jobb för de äldre i vår Kommun, Trots att de har ett stressigt tidsschema så jobbar de hårt för att de äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga.

Och Maggie Jacobsson lyfte en viktig fråga på debatten, Hon tyckte att det skulle jobbas för att de skulle ha rätt till en heltid inom hemtjänsten. Och,Ja det är väl bara att hålla med. Vi får jobba med det liksom med en massa annat. Vi är en liten Kommun, men det är lika mycket som ska göras som i en större, nästan,

Så Jag hoppas att klimatet inom politiken även fortsättningsvis kommer att vara att försöka nå samsyn och enighet över blockgränserna. Oavsett vilken som Lasse säger styr.

 

3 kommentarer