Ändra glerna för cabotage!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Internationella lagar tillåter oftast inte att denna typ av tjänster utförs utan ett speciellt tillstånd. Däremot är det vanligtvis tillåtet att utföra transporter till eller från annan stat. Det kan även vara tillåtet att utföra transporter till ett annat land och sen fortsätta transporten inom detta land.

Kontroll och uppföljning av detta är något som är svårt att göra med dagens regelverk, och medför att utländska bilar kör mer inrikestrafik än vad dom egentligen får. Detta medför att Svenska åkerier i dagsläget tvingas säga upp anställda och sälja bort enheter till följd av att De inte kan köra till samma pris som De utländska åkerierna. De slås helt enkelt ut Pga. olaglig konkurrans. De utländska åkerierna betalar ingen skatt eller arbetsgivaravgift i Sverige, och förarlönerna är ibland rena svältlöner.

Finland införde i April iår Europas strängaste regelverk mot cabotagetrafik. De kräver att alla transportörer som utför frakter inom Finland i mer än 7dagar skaffar ett Finskt trafiktillstånd. Alltså registrera ett företag i Finland för att få köra längre tid än en vecka.

Man lägger även ett tydligare ansvar på beställaren, det blir transportköparens plikt att se till att transportören har tillstånd för att köra den aktuella transporten samt att transportören uppfyller alla arbetsgivarplikter och skattemässiga skyldigheter,

Krafttaget som den Finländska regeringen tar för att värna sina inhemska åkerier är ett föredöme tycker Jag. Att transportköparen tvingas ta ett större ansvar för att allt går rätt till är helt riktigt. Jag hoppas den Svenska regeringen sneglar Österut och inför liknande regler i Sverige, innan det är för sent.

 

Bli först att kommentera

Finand ökar bruttovikten till 76ton på Sina vägar.

Av , , Bli först att kommentera 4

Finland kommer den 1Okt iår att höja bruttovikten på sina vägar till 70 ton. Det innebär att deras lastbilar kommer att kunna transportera mer last än idag. De som kommer att kunna utnyttja detta mest är troligen timmertransportörerna.

Jag är ju skeptisk till dessa förslag på höjningar av bruttovikterna som kommer upp med jämna mellanrum. Både för att Jag vet vilka usla vägar/vägunderhåll Vi har i det här landet, men också för att det kommer att bli åkarna och chaufförerna som kommer att få stå för fiolerna.

Nu är ju kanske ST fordonen (Större travar) kanske bättre än det andra alternativet med en trave mer. Det eftersom dom håller sig innanför dagens regler när det gäller längd, bredd och höjd. Skillnaden är 2-3 axlar mer som ska fördela den ökade tyngden.

Vinsten som skogsindustrierna ser det är bla. minskade Co.utsläpp per ton och 10% lägre fraktkostnad. Att Co-utsläppen minskar är det nog ingen som opponerar Sig mot, men 10% lägre fraktkostnad låter som att man förutsätter att åkarna inte tar ut någon höjning av transportkostnaden. Antagligen räknar Dom med att Man ska nöja Sig med den ökade inkomsten till följd av mera last.

Men det tillkommer ju 2par axlar till med 8st hjul+ en vagn som måste byggas lite stadigare. Och det är inte lite pengar Vi pratar om enbart De extra hjulen kostar mellan 25 och 30 000 och en ny vagn är inget som kastas efter En heller.

Sedan tillkommer ökat slitage på hela ekipaget,. De extrautgifter som tillkommer kommer knappast att täckas av den extra lasten om inte ersättningen höjs.

Man säger också att vägslitaget inte kommer att öka i och med att man har 2 axlar till som bär upp den ökade vikten. Men det är inte riktigt sant, 2 extra axlar kommer att slita på vägarna lite till. Åtminstone så kommer ytbeläggningen att nötas. Att vägarna inte kommer att tryckas ner kanske stämmer då vikten fördelas på fler hjul.

En bra sak är ju att Finland inför detta nu, då får ju Vi möjlighet att se hur det fungerar i praktiken och kanske lära av deras misstag vid en ev. höjning här. Jag önskar bara att undersökningarna kunde göras av någon/några som såg objektivt på det här.

Det är en för viktig fråga för att Vi ska stirra oss blinda på Co-utsläpp och miljövinster i direkt samband med transporten. Det finns dolda utsläpp om Man ser på ökad däckförsälning, ökad materialåtgång i vagnar och bilar i samband med förstärkningar. Ökade utsläpp då vägarna måste förstärkas, för det måste Dom. Många har svårt att klara dagens vikter.

Så det är mycket som måste vägas in, och det vore önskvärt att Man tillsatte helt opartiska utredare som utförde en heltäckande konsekvensundersökning helt förutsättningslöst utan att blanda in önskade miljövinster i förväg.

Bli först att kommentera

Det är kul när C-motioner tas emot positivt.

Av , , 2 kommentarer 9

Vi i Centern i Bjurholm blir alltid lika glada när våra motioner tas emot positivt. Vare sig det är av allians-partier eller Socialdemokraterna.

I det här fallet är det Socialdemokraterna i Bjurholm som anammat en Centermotion så till den grad att man slagit upp det på en enkät som man delat ut.

Det gäller Centerns motion om kolonilotter som bemöttes positivt när den togs upp i Fullmäktige, för ett tag sen.

Man tar upp den i enkäten som ett exempel på frågor som man drivit framgångsrikt i opposition. Och det må man ju säga är framgångsrikt om Man inte ens behöver skriva motionen själv, utan man kör något slags voodo-trick så ett av "micropartierna" skriver den, och får igenom den i fullmäktige.

Men Vi är inte knussliga inom Centern, Vi är glada att våra ideér är gångbara i alla läger, och verkar falla folk på läppen så till den grad att man kanske tror att den goda idén trots allt var ens egen.

Men det är just det som är Centerpolitik, det finns något för alla hos oss!!

2 kommentarer

Storebror ser allt!!

Av , , 1 kommentar 3

Det som kommer fram nu i och med avslöjandet i USA, att säkerhetstjänsten kan gå in bakvägen på servrar hos, Facebook, Microsoft, Google, skype, apple och andra globala It-företag är något som Vi måste ta på största allvar.

Orvills roman "Djurfarmen" känns lite grann som en smekning på kinden i jämförelse med vad som kan bli effekten av detta.

En viss koll är väl kanske bra, men det har lätt att skena iväg om man släpper till ett lillfinger åt kontrollapparaten. Problemet är med den lätthet som det verkar få försiggå, utan att folk opponerar sig. Ursäkten är hela tiden, "Vi måste få övervaka terroristerna" och med det låter Vi andra saken bero och ursäktas.

Det är bra med internet och smartphones, men övervakningsmöjligheterna ökar i samma takt som vi ökar beroendet av dessa hjälpmedel. Tänk vad som kommer att hända den dag någon bestämmer sig för att störa ut eller sabotera åtkomsten till nätet då Vi blivit mer och mer beroende av det. Det går ju inte ens att handla på affärn om inte det går att ta sig ut på internet.

Och märk Mina ord, Det kommer att hända!!

1 kommentar