Missbruket av ”Nollvision””

Av , , 2 kommentarer 5

Vi hade nämndsmöte i Torsdags, och där skulle Vi svara på en remiss angående hastighetssänkning av väg 353 på sträckan Nordmaling – Bjurholm.

Motiveringen är att vägen helt plötslig blivit livsfarlig att beträda med bil i den hastigheten enligt trafikverket, det ska finnas alltför många hinder man kan hitta av om man kör av vägen.

Angående hindren, Man fick en summa pengar av staten 2009 tror Jag det var, just för att ta bort alla hinder som skulle inskränka på möjligheten att framföra fordon i 90 på vägen.

Man la även om sträckan för bara ett par år sen, så vägen är i ganska bra skick om man ser till slitlagret, förutom där man fått spårbildning på ett par ställen där bilarna stått på varm asfalt-

och väntat på att få lossa under läggningen.

Jag tycker det är bedrövligt att Trafikverket inte tar sin uppgift på större allvar gentemot oss trafikanter som trots allt betalar in rätt mycket skatt för att kunna ta oss fram tryggt snabbt och säkert.

Dessutom, om man vore så mån om att ingen skulle skadas och verkligen menade något med sin ”Nollvision” så borde man kanske se till att underhålla vägarna bättre vintertid.

Istället får Vi köra på vägar som teststationerna för bilar uppe i Kiruna blir blåa i ansiktet av avundsjuka på, för de kan knappast framkalla de skakningar på konstgjord väg-

som våra vintervägar gör, till synes helt naturligt. För att inte tala om halkbekämpningen, Jo förresten ett par ord om det med, eller snarare bristen på halkbekämpning.

Om nu våra vägar är så riskabla att köra på kanske man kunde sprida ut några sandkorn eller hyvla till dem ibland, alternativt se till att de som har vunnit upphandlingarna för att

sköta våra vägar gör det på ett tillfredsställande vis för säkerheten, och inte bara så billigt som möjligt. Hur som helst, en enig nämnd motsatte sig sänkningen av hastigheten från 90 till 80

även om det inte kommer att tjäna något till när staten inte anser sig ha råd med vägar av vettig standard i ett avståndsstort Norrland.

Det är inte Ja-sägarna som för utvecklingen framåt.

Av , , Bli först att kommentera 39

Jag fick igår ett samtal från en vän och Centerpartist,( Jo det finns dom som fortfarande vill vara vän med mig).

Han berättade att Han funderade på att, liksom Jag, säga upp sitt medlemskap och sluta som Centerpartist, Han frågade vad Jag tyckte.

Jag svarade att det vore synd, för det behövs folk överallt som är lite kritiska till saker som förs fram uppifrån, det behövs folk som inte köper allt som de som vill framträda som de ”godhjärtade”, som tar på sig världens ansvar och till varje pris tror att just det som de tror för dagen är rätt, kommer med.

Vi behöver folk som är skeptiska, och tänker både lite längre och i andra banor än vad de flesta gör. Till syvende och sist är det faktiskt de som för utvecklingen framåt.

Om ”Ja-sägarna” fått bestämma hade vi fortfarande bränt ”häxor” på bål, världen hade varit platt, och universums medelpunkt hade varit Jorden, Amerika hade inte varit ”upptäckt” och Storbritannien hade vikit ner sig för Hitler (tänk på det alla som svär över att de lämnar EU, utan dem hade vi stått oss slätt)

Men tack vare att det fanns folk som inte tog den enkla vägen och bara höll med hela tiden, upptäckte och avslöjades saker som Vi idag tycker är självklara.

Därför ska vi vara rädda om dem som opponerar sig och är lite ”tvärsemot” ibland, för det kan vara så, att det inte är majoritetsbeslut som gäller när det kommer till vad som är sant alla gånger.

Det börjar hända saker i Bjurholm.

Av , , 3 kommentarer 10

Det har börjat hända saker i Bjurholm, Igår fick Vi en ny Kommunchef, Jimmy Johansson från Agnäs.

Han har jobbat som ekonom på Kommunen nu i ett antal år, och i kamp med en mängd andra intresserade och efter intervjuer med de mest intressanta, så drog Han det längsta strået.

Jag tror att Han kommer att visa sig vara mycket kompetent, insatt som Han redan är med kommunens verksamheter. Han hoppar rakt in i hetluften nu den 3/9.

Samtidigt får vi tacka Karin Gothefors som har varit tillförordnad sedan Håkan slutade.

Vi hade valdebatt i Folketshus nu i veckan, och där började Lasse Lindqvist i sitt öppningstal med att kritisera ”de styrande Socialdemokraterna och Moderaterna”. Och just det ordvalet föll inte Socialdemokraterna på läppen.

De har ju under hela valkampanjen försökt framstå som en opposition som hela tiden fått stå bredvid och se på, utan möjlighet att påverka skeendet alls, men med alla svar på hand.

Nu är det ju inte riktigt så, De sitter med vice-ordförandeposter i alla nämnder utom Kommunstyrelsen, De sitter även med i budgetberedningen. Och det är bara att läsa i protokollen för att se att de inte opponerat sig i många frågor av avgörande betydelse.

Så, faktiskt är det ju så att de haft all möjlighet att påverka politiken i Bjurholm, mer än vi andra som inte haft någon presidieplats i nämnderna. Vi i Centern har ju som tur är haft viceordförande posten i Kommunstyrelsen att falla tillbaks på

De säger även att inget händer och att Alliansen står utan ideér. Det är inte heller riktigt sant, men ideér får man ju aldrig för många av heller, så allt är ju en fråga hur man väljer att se på det.

Trots det står det nu en ny dagispaviljong uppe på smedsvägen, den ska stå där under tiden det tar att planera och bygga ett nytt dagis. Det ska byggas så att Vi kan få lite samordningsvinster med att ha flera avdelningar på samma ställe. Samma sak är tänkt att göras inom äldrevården.

Vi måste försöka att få alla våra enheter lite mer samlade, då kan Vi spara in en hel del bara på mindre vikarier, effektiviserad matutdelning och samlat städ, de behöver inte flänga runt halva kommunen för att städa,

Får Vi de äldre mer samlade och kanske genom att bygga attraktiva lägenheter som inte är alltför dyra, möjligen få många att flytta in till samhället från byarna, så kan hemhjälpen få det drägligare.

Hemhjälpen som ju gör ett fantastiskt jobb för de äldre i vår Kommun, Trots att de har ett stressigt tidsschema så jobbar de hårt för att de äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga.

Och Maggie Jacobsson lyfte en viktig fråga på debatten, Hon tyckte att det skulle jobbas för att de skulle ha rätt till en heltid inom hemtjänsten. Och,Ja det är väl bara att hålla med. Vi får jobba med det liksom med en massa annat. Vi är en liten Kommun, men det är lika mycket som ska göras som i en större, nästan,

Så Jag hoppas att klimatet inom politiken även fortsättningsvis kommer att vara att försöka nå samsyn och enighet över blockgränserna. Oavsett vilken som Lasse säger styr.

 

Glesbygden tvingas bekosta storstädernas investeringar.

Av , , Bli först att kommentera 14

Det ligger ett förslag att satsa drygt 200 miljarder på en höghastighetsbana mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. En satsning som väl kanske kommer att gå lös på närmare det dubbla, om tidigare erfarenheter inom sådana byggnationer stämmer även här.

Och frågan är väl till vad för nytta ?!  Mig veterligen har de ganska bra kommunikationer och vägar, både av järn och asfalt, därnere. Troligen ska de väl spara in 10 eller 15 minuter.

Borde man inte se till att de tåg som går i dag kom fram i tid istället?

Här i glesbygden, både i norr och söder, har vi inga allmänna färdmedel som vi kan nyttja, vi tvingas köpa in stora robusta bilar, ofta fyrhjulsdrivna som ska kunna ta sig fram under de förfall som inträffar varje vår och höst.

Våra vägar sköts bara sporadiskt, ofta är de riktigt dåliga och sliter på våra bilar, med påföljande reparationer som följd.

Men till råga på allt höjs skatter och avgifter oavbrutet för att tvinga oss att köra mindre och använda mindre bilar. Men Jag känner ingen som bor efter dessa vägar som tycker det är något större nöje att färdas efter dem, än mindre köra omkring bara för att bränna lite bränsle.

Ändå får vi tillbaka väldigt lite av de skatter vi tvingas betala in, trots att vi inte kan välja allmänna färdmedel, då det helt enkelt inte finns några alternativ.

Att då vilja satsa på en höghastighetsbana mellan storstäderna tycker Jag rent ut är ett slag i ansiktet på oss som tvingas köra runt på glömda vägar.

Regeringen kör med dubbla budskap.

Av , , Bli först att kommentera 8

Den Socialdemokratiska regeringen har både tidigare i opposition och nu i regeringsställning klart sagt sig vara motståndare till skattereduktion i alla former.

Därför lyfter man ju lite extra på ögonbrynen nu när man läser att det införs en ny skatterabatt den 1a juli. Men de faller ju ner på plats igen när man läser att det handlar om avdrag för fackföreningsavgift.

Det skäl som anges är att det ska bli lättare för facken att få medlemmar, och det är klart, det gynnar ju det Socialdemokratiska partiet ekonomiskt. LO är ju den enskilt största givaren av kampanjbidrag till partiet.

Att ett av problemen med att få nya medlemmar just är att LO är för sammankopplat med partiet blundar man för.Det finns faktiskt folk som inte sympatiserar med Sossarna och som inte vill ge pengar till partiet genom sin medlemsavgift.

Men det är klart man ställer upp för sina egna bidragsgivare, även om det luktar lite dubbelmoral.

Vilken ”Slagkraftig” regering Vi har!!

Av , , 2 kommentarer 12

Vår ”slagkraftiga” regering har återigen, denna gång med att ”utlokalisera” SIDA från Stockholm till Stockholm?!, visat sitt rätta ansikte, och var De anser att ”resten” av Sverige är. Det framstår närmast barnsligt att tycka att det är något att slå sig för bröstet för.

Nu finns det väl i och för sig viktigare saker än SIDA som man tycker skulle kunna fokuseras på ett tag.

Vi i ”obygden kräver ju egentligen inte så mycket, Vi betalar ju minst lika mycket skatt som övriga Sverige, ofta mer eftersom priser ofta stiger med avstånd, och då följer ju också momsen med.

Vi vore nöjda om vi hade lokaltrafik som gick mer än morron och kväll, om Vi hade vägar som gick att använda, även med tunga fordon året runt, om Vi hade en sjukvård som Vi kunde känna oss trygga med på närmare håll än 10 mil, ofta längre.

Att kunna lita på att Vi har ström i ledningarna även om det snöar och blåser, nu när det ska införas restriktioner mot spisar och andra vedeldade värmekällor.

Om vi hade en polis som vi visste kom om det händer något, en polis som åtminstone befann sig i samma kommun och inte behöver ett par timmars körtid även om De har tid att komma direkt.

En ambulans som inte behöver 45 minuter för att komma om det är akut.

Så,kära regering, behåll SIDA och se till att uppfylla era åtaganden gentemot ”resten” av Sverige, annars kanske det går att ordna ett Brexit för oss också.Vi kanske kunde få gå i union med Norge, De har ju som bekant en annan syn på glesbygden.

Konstig satsning på BK4-vägar.

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag sitter och läser om de nya BK4-vägarna i VK.

De vägarna ska få trafikeras av fordon med en bruttovikt av 74 ton, istället för dagens max 64 ton. Så långt är väl allt frid och fröjd, men dragningarna förvånar lite, och riskerar bidra till snedvriden konkurrens inom länet. För Jag hoppas att den ev. vinst som kommer att göras,skall delas lika mellan transportör, skogsägare och köpare, även om Jag med tidigare höjningar av bruttovikt i minnet tvivlar, för då borde ju transporterna bli billigare på dessa nya BK4-vägar

Det är många vägar i de Nordöstra delarna av länet som kommer att höjas. Men tittar man närmare så leder inga Bk4-vägar fram till Varken Lycksele eller Storuman, ställen som har omlastningsplatser för järnväg. Däremot mynnar alla ut i Skellefteå. Ska man utnyttja dessa tyngre lass från T.e.x Vindeln så måste man köra till Skellefteå för att komma ut på E4an.

När man nu säger sig värna så väldigt om miljön vore det väl  rimligt att ha åtminstone en väg ut på E4 an mot den södra delen OCH anslutningar till OJ-platserna, Storuman och Lycksele.

Sen blir väl kontentan av den här ”satsningen” att skötseln av de redan dåliga inlandsvägarna blir ännu sämre, då pengarna för upprustning och förstärkning av dessa tyngre vägar kommer att tas ur samma börs.

Bristen på respekt mot andra går djupt.

Av , , 1 kommentar 23

Det är mycket tal om ”me to” och sexuella övergrepp och vad  vi ska göra åt det just nu, och det är bra att det belyses och kommer fram i dagsljus. Men det är lätt att det bara blir en ”skuldfråga” av alltihop, och att skulden skjuts på enbart män, Vi får inte glömma att de  som utför detta även (förhoppningsvis) har en Mor som också varit delaktig i uppfostran.

Vi ser det dåliga uppförandet överallt i samhället, och det är på väg att bli ett stort samhällsproblem, folk blir misshandlade med rör, Polisstationer sprängs, hus blir beskjutna, vi tränger oss före i köer, tar ingen hänsyn i trafiken, elever uppför sig dåligt i skolan för de vet att föräldrarna kommer att stötta dem oavsett vad de gjort,Ja listan på exempel kan göras hur lång som helst.

Och vad beror det då på?

När Jag var liten bodde Jag nästan på landsvägen bokstavligen, 2 steg från bron gick vägen mellan Bjurholm och Örträsk. Det var inte så mycket trafik, men det kom ju bilar nu och då. Vi barn lekte mycket på vägen, det var fotbollsplan, tennis plan, ishockeybana, cykelväg, ja det mesta skedde på vägen. Men kom det en bil tror jag aldrig förarna ens anade att vägen bara ett ögonblick tidigare varit full av barn. Vi byggde träkojjor hyfsat högt upp i träden, alla var med efter bästa förmåga allt från 3 till 10 åringar.

Vad har det då med ”me to” och uppfostran att göra?

Jo vi tog hand om varandra, de äldre barnen hade ansvar för de yngre, och de yngre lyssnade på vad de äldre barnen sa, annars fick de så snällt stanna inne. Hände något så fick de äldre en avbasning för att de inte sett till de yngre och de yngre fick skäll av de äldre för att de inte lyssnat. Men ingen behövde vara utanför, alla fick vara med, alla visste spelreglerna.

Vi lärde oss respektera varandra och ta hänsyn till andra på ett sätt som inte sker idag. Idag lär sig barn att kritisera och ifrågasätta andra istället. Att ta för sig och ”stå på sig, annars gör någon annan det” Ingen ska behöva förlora en fotbollsmatch eller något annat spel idag. Det verkar vara farligt att inse att man inte kan vara bäst på allt, att andra faktiskt kan vara bättre på saker än man själv är.

Jag tror att det var viktiga redskap för att lära oss respektera andra och inte bara tänka på oss själva.

Men barn kan inte lära sig det här själv eller av varandra, det måste någonstans finnas vuxna som sätter gränser och talar om vad som gäller, föräldrar kan inte gömma sig bakom ”egen tid” gym eller jobb och ta det som ursäkt för att försumma sina barn. Den tid i livet när man har barn måste man inse att dessa kommer i första rummet. Vi måste sätta gränser och lära våra barn hur man uppför sig.

För hur fria Vi än kände oss därhemma på vägen när vi lekte, kom Vi naturligtvis ihop oss och bråkade ibland, eller gjorde illa oss, men då hade Vi en förälder som kom ut på bron eller balkongen eller dök upp ur skuggorna som framtrollad från ingenting och undrade vad som var på gång och ställde allt till rätta och skipade rättvisa. Det fanns hela tiden någon som höll koll på oss och att allt fungerade, även om Vi trodde att Vi var fria att göra hur Vi ville.

Var är dessa föräldrar idag?

Det kommer alltid att förekomma övergrepp och rötägg, men Vi kan förhindra det blir så många, Vi kan lära våra barn respekt och hänsyn, men båda föräldrarna måste hjälpas åt. ”Fri uppfostran” kan låta bra, men föräldrarna måste lära sina barn var gränserna går, det kan de inte lära sig själva. Bakom leken och umgänget med andra måste det stå en förälder och stävja mobbing och orättvisor, samt acceptera att andra föräldrar och lärare gör likadant,även om det är de egna barnen som får skäll.

 

 

Är avsikten med 74tons vägar bara ett spel för galleriet?

Av , , Bli först att kommentera 6

Under skogsåkarmässan i Ljusdal så presenterade Trafikverket hur långt man kommit med uppgraderingen av vägarna till 74 ton.

Det visade sig bli 8% av vägnätet, indelat i 5 isolerade öar, utan inbördes sammanknytning.Och detta ingår då i planen 2018-2029.

Vad Jag tycker är märkligt, sett till målet att minska lastbilstrafiken på våra vägar, är att inga större vägar, typ E4, verkar ska öppnas för den högre viktklassen. Varför är det då så märkligt? Jo de nyare E-vägarna borde ju redan idag kunna bära de tyngre lastbilarna som därmed kunde bli effektivare med större last i Nord-Sydlig riktning.

Med de begränsningar som de 5 enskilda ”öarna” innebär torde det knappast löna sig för åkarna att köpa in de större vagnar och bilar som behövs för att kunna utnyttja de ökade vikterna till fullo.För Jag antar att med höjda vikter följer också sänkta ersättningar per m3 fraktad last. Så har det alltid blivit tidigare i alla fall. Det är sällan man har möjlighet att hålla transporterna av skogsråvaran inom ett så begränsat område.

Och om man nu kunde göra det, innebär det inte då att tex. kappa i Piteå kan få åt sig råvaran billigare än tex. Metso paper i Husum eller Domsjöfabriken i Ö-vik?

Enligt Ulrik Långberg, branchchef på Sveriges Åkeriföretag så berör det nya beslutet inte ens 100 av Sveriges 36000 lastbilar. Det blir alltså enormt svårt att ekonomiskt sy ihop det här för åkarna, och miljönyttan kommer knappast att märkas i det stora hela. Man kunde ju tycka att åtminstone de större Europavägarna hade kunnat ingå också för att få någon praktisk nytta av det här, särskilt som det rent praktiskt där bara är lite pappersjobb som krävs.

 

Har folk blivit tokiga?!

Av , , Bli först att kommentera 17

Det kan inte bara vara Jag som börjat att fundera. Har folk blivit tokiga?!

Det verkar inte finnas någon ände på galenskaperna och idiotierna som man hittar på. Gå på fest och skämma ut sig, höga chefer inom statliga organ som begår direkta lagbrott och sedan tar ”strid” för att få sitta kvar. Regeringschefer som ”inget” vet, opposition som NU vet hur allt ska lösas, folk som kastar sten på blåljuspersonal, människor som skriver dödsartiklar om andra, människor som tar selfies när andra ligger på olycksplatser och kanske dör. Ja listan kunde göras hur lång som helst.

HAR folk fått mindre respekt för sina medmänniskor?? Vad  beror det på??

Man kan nog inte skylla allt på facebook och andra sociala media. Att man kan sitta anonymt och ösa ur sig hat, skit och olustigheter kan inte vara hela sanningen.

Det är ju också en sak, man borde inte få skriva kommentarer under synonymen ”Anonym”!!

Det är så lätt att trycka på gilla-knappen när det står något och man håller med i sak,(Jag brukar själv ha gjort så) men man vet egentligen aldrig hur stor sanningshalt det finns i artikeln, idag kan man lugnt utgå ifrån att ”vanliga” journalister också vinklar sina ”opartiska och sakliga” artiklar. Man vet heller aldrig vad som ligger bakom.

Därför kommer Jag inte att trycka på eller dela fler artiklar som berättar hur korkat folk beter sig, det kommer säkert ut utan min hjälp.Jag hoppas fler tänker efter och gör detsamma.

Sen den här ”selfiemanien” som folk har fått, Du blir inte en bättre eller intressantare människa för att man kan se olyckor i bakgrunden!! Försök hjälpa till istället!! Men hjälpa till är ju jobbigt va??

Men om det nu är så, att folk har blivit dummare och har mindre respekt för annat folk, då blir det nog ingen ändring. Så länge man inte tolererar att någon kan ha en annan åsikt, och kanske till och med ha rätt, utan att ösa hat och okvädningsord över den, så länge kan man nog bara hoppas på förbättring.

Nu får Vi skärpa oss Hörrni, annars vet vi aldrig vart det tar vägen.