Tankefel i genustänk.

Av , , Bli först att kommentera 20

En styrelse, vilken som helst, består av 9 ledamöter, varav endast 2 kvinnor. Man frågar styrelsen varför det inte ingår fler kvinnor om det inte behövs fler där.

Svaret man får blir att man gått efter kompetens och att det inte ”behövs” fler kvinnor där för att få det att fungera.

Detta är ju ett ganska så vanligt scenario i dagens värld,vare sig det rör sig om politik eller i bolagsstyrelser, det brukar också mötas av stora protester av allehanda jämställdhets försvarare. Det talas om patriarkat och ojämställdhet och möts av mycket negativa kommentarer. Rätt eller fel?? det tar jag ingen som helst ställning till.

Vad som Jag däremot tycker är konstigt är när ovanstående exempel gäller en förskola som med genusperspektiv som just öppnat, och där 7 av 9 pedagoger är kvinnor och endast 2 är män.

Och där svaret på frågan varför det är så, och om det inte behövs fler män ut genusperspektiv, blir att man gått efter kompetens och att det inte ”behövs” fler män.

Själv tycker jag det luktar omvänd jämställdhet, och ställer mig själv frågan, om det som gäller i det ena fallet inte gör det i det andra??!!

Men det bevisar ju återigen tesen att samma normer, teser och olika tänk, kan vändas och vridas så att det passar var och en i olika situationer, trots att det egentligen är samma grundvärdering som bör gälla.

Det är ungefär lika lustigt som att det finns jämställdhetsgrupper i kommuner som bara består av kvinnor.

Kan man då ta resultat förutsättningar och förslag som kommer från dessa ställen på allvar?? Jag bara frågar.

Bli först att kommentera

Den politiska organisationen i Bjurholm.

Av , , Bli först att kommentera 17

Vi kommer från alliansens sida att lägga fram ett förslag på att Kommunstyrelsen i Bjurholm utökas till en 11 manna nämnd, mot den 9 nämnd som det är idag. Orsaken till detta är att få in även ett mindre parti i styrelsen. Vi tror det är viktigt för demokratin att så många som möjligt sitter med som ordinarie där av egen kraft.

Istället kommer ett förslag på att ta bort 2e vice ordförandena i nämnderna, ett förslag som gör att vi totalt inte får en dyrare organisation.

Vi hade, även tänkt lägga ett förslag på att partierna bara skulle få ha en arvoderad ersättare på mötena, alla ersättare vore även fortsättningsvis välkomna, men för att spara pengar skulle bara en, inte tjänstgörande ersättare få ersättning.

Men detta stötte på patrull , det skulle drabba S mest  då vi andra redan gett bort våra ”överflödiga” platser till Fp och Kd. Detta innebar som sagt att S skulle bli det parti som blev drabbat då man alltid är duktiga på att komma mangrant med alla ersättare. Och då detta skulle bli väl orättvist beslutade vi att inte lägga fram detta förslag, utan varje parti får som tidigare ta sitt ansvar och spara in på detta efter eget samvete.

Vi får kanske även börja titta på hur stor fullmäktige skall vara i framtiden, 31 ledamöter kanske är för mycket i denna lilla Kommun, kanske det är precis lämpligt. Det tål att tittas på i alla fall. Det är hur som helst inget man kan förändra över en natt.

Vad som däremot, i mitt tycke,vore värt att fundera på är att återinföra en personal nämnd/utskott där människor skilda från anställningsberoende till Kommunen skulle sitta. Att hänskjuta detta till presidier och tjänstemän kan uppfattas som att det sköts lite godtyckligt ibland.

Oavsett om så är fallet eller inte så är bara misstanken om att det kan vara så, tillräckligt för att införa en. Detta blir ju en fördyring för Kommunen,  men Jag tror att förbättringen skulle upplevas som att det vore värt det. Det skulle dessutom lätta på arbetsbelastningen för de som måste sitta och sköta detta idag.

Bli först att kommentera

Vi får aldrig underskatta Ryssland.

Av , , Bli först att kommentera 13

Ryssland har under en längre tid betraktats som att det vore ofarligt, Världens enda stormakt, har USA tex. kallats. Under tiden har Ryssland bidat sin tid och hela tiden byggt upp sin krigsindustri.

Länder har sett Ryssland som en bra samarbetspartner, och knutit band både industriellt, med bla. gas köp och på matvarusidan med främst för vår del då, mejeriprodukter. Steg för steg har de Europeiska länderna gjort sig ekonomiskt mer och mer beroende av den stora björnen i Öst.

Vi har rustat ner vår försvarsmakt under ett stort antal år, för ”Ryssen är ju ingen fara just nu.” Men en stormakt med ett sådant styre och en sådan historia som Ryssland är aldrig ofarlig.

Samtidigt som omvärlden rustat ner har de rustat upp. De har sett till att få ekonomisk makt över de Västeuropeiska länderna, en makt som gjorde att de kunde annektera Krim utan att mer än några lama protester hördes från Västeuropa.

Helt enkelt för att man inte tordes göra allvar av sina hotelser, för då kunde ju gasleveranserna till våra länder strypas, eller som nu har hänt, handelsavtal ingås med andra länder på livsmedelssidan. Det har i vårt fall gett upphov till att mjölkpriset dalat och hotar många av våra bönder.

Människan tror Jag är det enda djur som aldrig lär av sina misstag, Vill man ha fred måste man ha ett starkt försvar!! Sverige och Ryssland har en lång historia av krig bakom sig, Jag tror till och med att Vi har legat i krigstillstånd mer än Vi har haft fred, om man borttar de senaste 200 åren, då det faktiskt var Ryssen som stred på Svensk mark, och då vi förlorade vårt broderland Finland. Finland och Sverige hade tills dess kamperat ihop i ca 700år.

Så Vi får aldrig göra det misstaget att tro att ”Björnen från öst” är ofarlig. Varken vad gäller militärt eller industriellt, ju mindre vi binder oss till öststaterna dess mindre känsliga blir Vi. Även om det på kort sikt kan bli en ekonomisk vinst om Vi så gör.

Bli först att kommentera