Ändra minerallagsstiftningen!!

Av , , Bli först att kommentera 7

Lennart Holmlund kan ha en poäng i det Han skriver idag, om att inlandet inte kan leva om man motsätter sig jobb som kommer i konflikt med Tex. rennäringen.

Gruvnäringen måste givetvis skötas efter gällande lagar och regler,och man får ju hoppas att dom är tillräckligt högt satta.

En sak som Jag tror skulle hjälpa till vore ju om markägaren och Kommunerna kunde få ha kvar lite av kakan också. Som det är idag kan vem som helst muta in mark var dom vill och börja prospektera. Markägaren har ingen som helst äganderätt till mineralerna som finns under jord.

I Alberta,Kanada, där det finns stora oljefyndigheter så är det ingen som opponerar sig mot att ev.oljefyndigheter på deras mark ska få tas upp. Men dom får också ekonomisk ersättning för det som pumpas upp.

På samma sätt tror Jag det skulle gå att få större acceptans om markägaren fick ersättning för den malm som tas fram på Hans/Hennes ägor. Och om en del av uttaget samtidigt kunde beskattas i Kommunen där fyndigheten finns, då tror Jag att protesterna skulle minimeras.

Bli först att kommentera

En politikers uppgift.

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi får aldrig glömma att Vi politiker sitter där Vi sitter på mandat av väljarna. Om väljarna misstycker med det Vi företar oss, så röstar Dom helt enkelt inte på oss.

Vi kan aldrig skylla dåliga opinionssiffror på att väljarna bara läser överskrifter,eller inte sätter sig in i frågorna ordentligt. Det är att nedvärdera deras intelligens!! Tänk om det helt enkelt är så att Dom tycker att det finns andra som för fram sin åsikt tydligare?

Det kanske är så att Dom faktiskt har läst mer än överskriften,Dom kanske har läst på frågorna, och helt enkelt inte håller med. Vi politiker får aldrig tro att det bara är Vi som sitter inne med intelligensen och alla svar!!

Kanske det är så att Vi ibland måste böja oss för väljarna och göra det Dom tycker är bäst. Det är trots allt Dom som betalar våra ersättningar.Dom är våra arbetsgivare och Vi får nog faktiskt ta skeden i vacker hand och rätta oss efter det.

Bli först att kommentera

Vi dömer förskollärare och friar våldsmän!!

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi dömer förskollärare vid olyckor som i grunden beror på resursbrist, samtidigt får 2stycken som varit med och misshandlat en man svårt väldigt lindriga straff. På samma gång går 4 andra som också varit med vid misshandeln helt fria.

Det är ju ganska uppenbart att det brister någonstans i lagstiftningen. Går man ut och frågar 100st på gatan så skulle Jag tippa att minst 85st tycker att det skulle vara hårdare straff, även om förövarna, som i detta fall, är minderåriga.

Samhället måste på något sätt markera att Vi inte kan tillåta sådant här. Vi kan inte försvara det med att man får ut "förhärdade brottslingar" om man dömer till sluten ungdomsvård. Resonerar man så, då är det nog lika bra att lägga ner all kriminalvård.

För att en lag ska fungera och respekteras så måste folk i gemen acceptera och känna att straffet står i proportion till brottet. Annars rasar hela rättssystemet sakta men säkert då folk börjar bryta mot, som Dom tycker, orimliga lagar med oproportsionsenliga straff, åt båda hållen..

Bli först att kommentera