Kilometerskatt på lastbilar.

Av , , 3 kommentarer 9

Oppositionen verkar fast besluten att införa kilometerskatt på tung trafik om dom vinner nästa val. Tänk på det alla som bor utanför tätorterna, för erat liv kommer att bli ännu dyrare än idag.

Kilometerskatten som dom vill ha den är prövad en gång, och togs bort och lades på dieselpriset istället. Har dom isåfall tänkt på att ta bort den skatten? Dom säger ingenting om det.

Kilometerskatt i vilken form det vara må, är ett aber för alla som bor utanför stadskärnorna, för allt blir dyrare ju längre bort man bor, mat,kläder,bränsle, ja i stort sett allt.

Kostnaden för att administrera den var också väldigt dyr, och bidrog om Jag inte minns fel till att den plockades bort.Det är också en kostnad, som inte på något vis går att påverka genom bränslesnålare motorer,och bidrar därför inte till minskade utsläpp, om det inte är så att man i förlängningen hoppas att folk ska flytta in till tätorterna.

Men då har man ju kanske lösningen på vargfrågan där samtidigt.

3 kommentarer

Varför hjälpa vargen??

Av , , 6 kommentarer 8

Nu känner Jag att det brinner i glesbygdshjärtat!!

Naturvårdsverket har beslutat att ge vargen "gynnsam bevarandestatus" och tycker att Vi "behöver" minst mellan 180 och 380 st individer för att kunna upprätthålla en livskraftig stam.

Vadå "behöver"?? Vem behöver Varg?? Det har ju gått bra utan tidigare tycker Jag!!

Det som är så "lustigt" i sammanhanget är att det torde knappast vara några bönder eller bofasta som har sagt sig behöva dessa vargar.

Om Vargen på ett naturligt vis utan folks inblandning och skydd kan komma tillbaka, så låt den göra det på naturlig väg då. Det brukar aldrig gå bra när människor ska lägga sig i naturens göromål.

Ta bara det här med dom otaliga försöken att flytta besvärliga vargar söderut för att den ska bosätta sig där. Fungerar det?? Nä!! Och det har vilken person som helst som lever nära naturen kunnat berätta om dom frågat. Om man fångar en husmus levande och bär ut den en kilometer i skogen, så letar den sig tillbaks till sitt hem efter några dagar. Och Vargen är inte dummare än en husmus, den vet varifrån den kom,

Men frågan är om vissa tjänstemän är så mycket klokare än en husmus??

6 kommentarer

Följden av Mp´s Invandringspolitik.

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu ska Miljöpartiet starta en kampanj för en generösare invandringspolitik. B.l:a ska inga Kommuner kunna säga nej till att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Hur ska man kunna ställa det kravet på Kommuner som kanske redan idag tar emot mer än avtalet kräver? Vem ska betala det? Redan idag så kostar det Kommunerna mer pengar efter dom 2 åren som man får ersättning av migrationsverket, då det visar sig att dom har svårt att få jobb,pga språket blandannat,än man trott.

Vem är hjälpt av att Kommunerna ruinerar sig på att tvingas ta emot mer än man kan ta hand om? Barnen behöver ju mer hjälp i förskola och grundskola också än medeleleven. Och Jag säger inget om det, det kan ju vem som helst förstå som är utrustad med normalbegåvning. Däremot tycker Jag att Vi ska kunna ta hand om dom som kommer på alla sätt så att dom får ett bra boende och en utbildning, som hjälper dom att kunna stå på egna ben i samhället.

Dom flesta av dom vill inget hellre än att kunna sköta sig själv, men då måste vi kunna ge dom förutsättningar för  det och inte av ekonomiska skäl bara vara tvungna att i princip ge dom det som krävs för att överleva.

Nä,Vi ska givetvis hjälpa dom som behöver det, men Vi ska inte tvingas att ta emot fler än Vi klarar av. Vi ska ju dessutom ha någonstans där dom kan bo, och bostadsbristen är ett problem i dom flesta Kommuner idag. Men ska Vi tvingas bygga för att ha flyktingar där, och då efter 2 år även få betala hyran själv förutom byggkostnader,då tror jag att det blir fler än Grekland som måste börja ropa efter hjälp utifrån.

Bli först att kommentera

Öka Björntilldelningen!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Björntilldelningen bör ökas,eller så måste jakten få ske på annat vis än idag!!

Även om Björnjakten iår tog lite längre tid än vanligt (känns så i alla fall) så finns det för mycket Björn kvar i våra marker. Detta bevisas inte minst av att så många setts i närheten av städer och samhällen.

En "normal" björn är vanligen så skygg att den sällan visar sig. Att den söker sig in mot hus och människor i stort, är en varningssignal som vi ska ta på allvar.

Sedan förstår Jag inte varför man inte får skjuta björnungar, kan det bero på något slags "Nalle Puh syndrom? Om man menar allvar med att hålla stammen på en konstant nivå,så måste man få börja skjuta även dom. Att det sen kanske inte är så kul att ha Mamma björn som står och flåsar på en efter skottet får man väl ta ställning till då.Men möjligheten bör få finnas.

Risken är att länsstyrelsen tar så lång tid på sig att reagera på jägarnas varningar, att det går som för älgstammen på 80talet.

Bli först att kommentera