Dags att Norrlands politiker försöker komma överrens.

Av , , 2 kommentarer 19

Problemet för Norrland är att vi fortfarande i praktiken behandlas som en Svensk koloni. Vi ska tillhandahålla råvaror som malm, skog och elkraft till det storsvenska samhället och bara förvänta oss smulor tillbaks.

Om man ser historiskt på det så startade den Svenska industrialiseringen med att ångsågverken startades i de Norrländska skogarna och pappersindustrierna kunde börja etablera sig efter kusterna.

Malmen i de Norrländska bergen och även myrmalmen har varit eftertraktade exportvaror sedan medeltiden, och en stor del av den Europeiska järnindustrin försörjs av den Nordliga malmen.

Nu har Jag inte heller nämnt all elektricitet som går söderut från i första hand utbyggda och sönderexploaterade norrländska älvar.

Om Vi skulle räkna ihop allt som går söderut och sedan jämföra med vad som kommer tillbaka i ekonomisk kompensation för sönderkörda vägar och utbyggda älvar så finner vi en väldigt stor obalans. Jag har inga direkta siffror just nu, men jag tror det räcker att använda sunt bondförnuft för att se att det haltar.

För att kunna fortsätta att tillhandahålla råvaror till ett konkurrenskraftigt pris så är det ett krav att vi har en infrastruktur som är väl underhållen och väl utbyggd. Det har vi inte idag.

Om inte detta går att finansiera idag måste vi börja fundera på att göra en ändring någonstans. En sak som Vi kan fundera på är om det inte går att utverka ett sätt som gör att Vi kan behålla en del av värdet på råvarorna i den Kommun eller det Län som varorna kommer ifrån. På det viset skulle Vi själva kunna satsa pengarna där de behövs, utan att stå och be om allmosor söderifrån.

En sak som då skulle krävas är att våra riksdagspolitiker från Norr gick samman och försökte dra åt samma håll, oavsett vad respektive block råkar tycka om saken.

2 kommentarer

Hur är säkerheten egentligen?

Av , , Bli först att kommentera 11

Göran Hägglund blev ”tårtad” igår när Han besökte Göteborg.

Ett harmlöst tilltag som kanske får folk att dra på smilbanden lite grann kanske. Och själva tilltaget i sig är väl kanske ofarligt, om man inte är allergisk mot grädde antar jag.

Vad som är lite mer skrämmande är att en person som är satt under skydd av rikets säkerhetspolis kan bli utsatt för ett ”attentat” av et här slaget.

Man kan ju tycka att en tårta skulle vara ganska svår att gömma, svårare än exempelvis en pistol eller en kniv, eller rent utav en sprängladdning kan man ju tycka.

Om någon hade velat ta bort Hägglund, eller någon annan politiker så verkar det ju inte vara alltför svårt att komma tillräckligt nära inpå för att utföra dådet.

Jag tycker det är märkligt att skyddet inte är bättre trots att det är val snart.

Bli först att kommentera

Kilometerskatt-en ödesfråga för landsbygden och skogsbruket!!

Av , , 6 kommentarer 18

Om oppositionen får igenom sina förslag på en kilometerskatt på tunga transporter så kommer detta med all sannolikhet att ödelägga inlandet och glesbygden. Varor, både till och ifrån inlandet kommer att bli så dyra att folk kommer att få svårt att motivera sig att stanna kvar och leva där.

Vi har inte järnvägar och lokaltrafik som kan ersätta resor till och från jobbet, vi har inga hamnar som kan transportera gods och varor från våra inlandsindustrier ut till kund, Vi är beroende av lastbilar som fraktar allt till och ifrån kunder och större distributionscentra vid kusten.

Vi är beroende av lastbilar som flyttar skogsmaskinerna till och ifrån avverkningarna, lastbilar som kommer med plantor som ska ersätta de träd som fällts. Lastbilar som fraktar ut det virke som avverkas och som senare ska bli till kartonger till Ikea, brädor till den nya bastun och papper att torka sig i röven med.

Men det sista tycker jag man kan göra med förslaget till Kilometerskatt istället.

Jag undrar vad man ska göra med den drivmedelsskatt som ersatte den tidigare kilometerskatten, för man tänker väl inte ha kvar den och samtidigt införa en skatt till??

6 kommentarer