Dags syna bluffen med miljöbilar.

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag håller inte riktigt med De som tycker att Vi ska beskatta äldre bilar hårdare för att tvinga ägarna att byta till ”miljövänliga” bilar. Jag håller inte heller med om att Vi ska använda ”morötter” för att nå samma ändamål.

En gammal som går, låt säga,mellan 30 – 60 tusen mil och är kanske 10 – 15 år och drar ca 0,8 l/mil, innebär ju samtidigt att man inte behövt bryta malm till plåt eller pumpa upp olja för all plast som de nya ”miljövänliga” bilarna består av.

Nya bilar innehåller elektronik, datorer och Jag vet inte vad, som innehåller en mängd ädelmetaller, som också ska brytas. Förutom då att De blir gamla fortare Pga. programvaran i Dem. Dessa datorer och elektroniska delar tillverkas inte av luft, det är betydande utsläpp mellan brytning och tills De sitter på plats.

Nya bilar kräver tätare service också, och det ska göras på Auktoriserad verkstad, något som inte alla har ute i trädgår´n. Ofta måste Man köra 12- 15 mil för att komma dit.

Om Vi då ser vad som krävs för att vara ”miljövänlig” vad finner Vi väl då?

Jo attI sin definition av begreppet ”miljöbil” utgår Transportstyrelsen ensidigt från utsläpp. ”En miljöbil ska ha låga utsläpp av växthusgasen koldioxid. Den ska också vara så ren som möjligt ur avgassynpunkt, vilket betyder att den framför allt ska ha låga utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.”

Inget om utsläpp i samband med transport från Fabrik, inget om utsläpp i samband med tillverkning, inget om utsläpp i samband med brytning av råvara och därtill hörande maskiner.

Då ställer Jag frågan ” Hur miljövänliga är de ”miljövänliga” bilarna egentligen?

Det är bra att det satsas på lägre utsläpp effektivare motorer och bättre drivmedel, det är inte det Jag menar är fel, men att ensidigt säga att alla äldre bilar ska bort och bytas mot nya snarast, det motverkar sitt syfte mer än det hjälper miljön.

Det är förövrigt samma sak med den här ”eco-hetsen” inom livsmedelsindustrin, det är aldrig miljövänligare att köpa en vara från utlandet bara för att det står ”ekologiskt odlat” på paketet. Om man räknar in transporter och odlingssätt så är våra egna bönder miljövänligare. Men mer om det senare.

Jag ställde frågan hur miljövänlig de ”miljövänliga” bilarna verkligen är? Som Jag ser det med all miljöpåverkan i samband med tillverkning och transport från världens alla hörn så tycker Jag att ett par deciliter hit eller dit i skillnad försvinner om man ser till totalen.

Bli först att kommentera

Centraliseringshetsen ökar.

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens VK kan man läsa att Swedavia och Luftfartsverket ska se över om man kan ta bort bemanningen från ett flertal flygledartorn runt om på olika flygplatser i Sverige. Det är tänkt att dessa då ska styras från Arlanda.

Orsaken är att det är billigare än att ha bemannade torn. Men Vi vet ju sedan tidigare att teori och praktik sällan stämmer överens i längden.

Vad händer om Vi leker med tanken att det uppstår störningar på teletrafiken mellan berörda flygplatser och Arlanda? Konstigare saker har Mig veterligen hänt, Vi bor i ett väldigt avlångt land med stor variation både vädermässigt och klimatmässigt. Och alla som har en dator vet ju hur tillförlitlig de maskinerna kan vara. Där kan det lätt uppstå problem i kommunikationen.

Sedan blir det mer känsligt för angrepp i händelse av ”ofred” eller terrorattacker, vilket ju inte är alldeles långsökt tyvärr.

Och Vi har arbetstillfällen som isåfall försvinner från våra flygplatser runt om i landet, kanske inte så många, men det draråt fel håll, samtidigt som man på annat håll pratar om att decentralisera verksamheterna.

Eller Vi ute på ”glesbygdsnivå” pratar om det, I mer tätbefolkade områden stoppar man bomull i öronen och tar på sig helsvarta solglasögon så man ska slippa se eller höra förslagen som läggs.

Bli först att kommentera