Sluta fjäska för återvändande IS soldater

Av , , 2 kommentarer 24

Man blir fruktansvärt frustrerad när man hör hur Mona Sahlin mfl. diskuterar och funderar kring återvändande terrorister som deltagit på IS sida.

De har mördat plundrat våldtagit och sprängt historiska byggnader och minnesmonument, och vad får de för straff när de kommer ”hem” till Sverige??

Jo!! De ska få jobb och bostäder och hjälp till mental sjukvård och en statlig ersättning!!

Och vad får de soldater som i sitt dagliga jobb ställt upp på de åtaganden som Sverige åtagit sig, som riskerat livet dagligen dags och försvarat de humana rättigheter som Vi värnar om, som i sitt jobb försökt hjälpa de som måste stanna kvar därnere och inte har ekonomisk möjlighet att fly kriget?

De får nätt och jämt ett tack ska du ha. Sedan förväntas de klara sig själva.

De som ställde upp och tolkade för Svenskarna därnere lämnades åt sina öden efter fullgjort uppdrag, trots att de hotades till livet och en del miste det för att de hjälpt våra Svenska trupper därnere. DE fick ingen hjälp till varken mat, husrum, resa eller något annat. De kastades likt överblivet skräp och lämnades att klara sig själva.

Att vi lever i ett samhälle där fångar får kosta mer än våra äldre, där kriminella tas om hand på ett bättre sätt än de som värnar om våra egna värderingar och att det dessutom ska betalas av oss andra, det börjar bli lite väl magstarkt!!

Sverige är ett av de länder som IS har starkast stöd i, ska vi tolerera det??  Vilka signaler sänder vi ut till omvärlden när vi resonerar på det här viset?? Sverige försöker att komma högre upp i hierarkin i bla. FN, men vilka ska vi skicka och vilka skickas? Ska vi behöva stå och skämmas inför omvärlden för att Sverige fjantar med kriminella, föder och ger dem husrum när de begått krigsförbrytelser som i många länder skulle straffas med långa fängelsestraff och ibland med dödsstraff??

Vi måste helt enkelt börja reagera mot sådant flum och låta de som styr och yttrar sig på det här viset veta att det inte är OK.

2 kommentarer

Rödlistans kriterier bör ses över.

Av , , Bli först att kommentera 14

Naturvårdsverkets senaste rödlista visar att samtliga våra stora rovdjur är uppsatta på den. Det låter ju allvarligt och man blir ju lite brydd när man nästan dagligen ser spår efter åtminstone den största av dem i skogarna. Hur kan det stämma med verkligheten?

Sätter man sig då och tittar igenom artdatabankens kriterier så börjar man undra hur någon art klarar sig ifrån att hamna där, och vilket världsfrånvänt fjöller som har tagit fram dessa kriterier?  Kontentan verkar ju vara att alla arter som minskar ska upp på rödlistan, oavsett antalet djur som faktiskt finns.

Älgen minskar ju ganska frekvent där i September varje år, och ibland, som nu så tar Björnen (som nästan inte finns??) en ganska stor del av årskalvarna, vilket innebär att det finns mindre älg i år än i fjol. Ska då inte älgen också upp på rödlistan?!

Man kan ju som Jägareförbundet också har sagt se listan som ett bevis på att dagens licensjakt fungerar. Vi ska försöka få ner stammen något och hålla den på en nivå som kan accepteras av folk som tvingas bo och ta de risker det innebär med en stor rovdjursstam. Och då hamnar de automatiskt på rödlistan utan att för den skull vara hotade.

Gå gärna in på sidan http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Artbevarande/Rodlistning/ och titta på kriterierna själva.

Om Jag spelade på stryktipset så skulle Jag gärna tippa samma rad som den som gjort kriterierna, för prata om att helgardera sig.

En sak som Jag med säkerhet kan säga om den som skrivit det är, att favorit Tv programmet måste bara vara Fablernas -värld!!

Bli först att kommentera