Vi måste börja prioritera våra vägar!!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår inträffade en singelolycka nere Öster om Bollnäs. En lastbil lastad med starkt frätande kemikalier,Polyaluminiumklorat, körde rakt fram i en kurva och la sig på sidan ute på en åker. Det var,sägs det som vanligt, väldigt halt vid tillfället.

En förklaring som börjat bli allt vanligare vid olyckor.

Det stora problemet är att det inte verkar finnas resurser att ta omhand kemikalierna vid en läcka i Sverige. Börjar det läcka mer än det gör måste man evakuera och låta det läcka.

Kemikalien används vid reningsverken för att få ner fosforhalten som i sin tur leder till övergödning. Så troligtvis är det här inte den enda transporten av den här kemikalien inom Sverige. Sen finns det säkert liknande kemikalier som också fraktas efter våra vägar.

Olyckor som den här visar på vikten av att våra väghållare och politiker börjar göra lite omprioriteringar NU. Jag vet inte vilken prioritering den här vägen hade, men troligtvis inte så hög. Var den det så är det desto allvarligare att den inte var körbar.

Det går inte att fortsätta skylla på att vädret och föret är extremt och vänta på att vårsolen ska göra jobbet. Har vi sådana här transporter på våra vägar måste ALLA vägar dom färdas på vara körbara, för att inte tala om att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram om någon behöver hjälp.

Kanske måste vi börja omprioritera, kanske Vi inte behöver flytta vargar fram och tillbaka med flyg, kanske Vi inte behöver ha full koll på var de befinner sig jämt. Kanske Vi inte behöver ta av folk den skog deras familjer brukat i flera generationer. Kanske Vi måste fundera på om Vi verkligen har råd med den invandringspolitik Vi för idag.

Det finns många ställen som det kanske inte är nödvändigt att spendera miljontals kronor på, ställen som inte behöver innebära inskränkningar och faktiska nerdragningar för vanligt folk.

Vi måste helt enkelt börja se om vårt eget hus medans Vi har kvar något.

Kan Vi inte det måste Vi börja stänga vägar som inte är säkra, det görs Bla. i Kanada vid ”extremt”väder. Vi måste helt enkelt börja satsa mer pengar på vår infrastruktur, och det hjälper inte att bara satsa på järnvägar, för allt ligger inte vid räls.

Men med nuvarande regering torde väl lösningen heta skattehöjning. Man får in mer pengar men problemet kvarstår.

Bli först att kommentera

VK sviker glesbygden

Av , , 1 kommentar 27

Tyvärr VK, Jag och flera med mig är inte imponerade av att Ni säger er vara den starkaste lokala nyhetsförmedlaren i Umeåregionen. Ni säger att Ni når 48% av befolkningen, Jag kan förvarna er om att det kommer att sjunka.

Efter att Ni dragit in Lördagsutdelningen av tidningen på de glesast befolkade linjerna kommer Ni att tappa prenumeranter, förtroendet för Er är redan borta.

Ni skryter med att Ni är en lokaltidning, Ja i Umeå kanske, för resten av länet märker inte av er så värst mycket.

Nu kanske Jag kan betraktas som jävig, men det är tur att Västerbottningen finns, det är mer lokalt i den tidningen som bara kommer ut en gång i veckan än i VK under 5 dagar.

Sedan lokalredaktionerna började avvecklas så har det gått jämligt utför.

Nä!! Ta tillbaka det gamla namnet ”Umebladet” för det är vad Ni är.

1 kommentar

Sveriges rikedom är klart överdriven.

Av , , Bli först att kommentera 20

Talet om att Vi i Sverige är så rika är som Jag ser det klart överdriven, eller i bästa fall väl dold för vanligt folk.

Vi har inte råd att ta in gamla på hemmet när de blir för orkeslösa att ta sig upp till toaletten på andra våningen, lösningen blir att ställa in en hink i rummet som de får skita i. Gamla som mer än andra har slitit, mer än vi idag ens kan drömma om, gamla som mer än någon annan förtjänar att på äldre dar få igen lite av de pengar som de matat in i det Svenska ”välfärdssamhället”. Men får de det? NEJ istället får de sitta på en hink i rummet.

Idag får Vi på glesbygden inte ens ha kvar vår fasta telefon, kablar som sattes upp i det gamla fattigsverige, i en tid när det inte fanns pengar, rivs idag ner av företag som gör miljonvinster. Vi är helt enkelt inte tillräckligt lönsamma längre.

Tidningsturer dras in, och det kan man ju kanske förstå att det inte är lönsamt längre, men servicen på landsbygden blir inte bättre av det.

Vägar som tidigare sköttes av Vägverket men som inte staten längre har råd att fortsätta med, läggs ut på entrepenad till den som bjuder lägst. Tror Ni att underhållet förbättras med mindre pengar?? Vårat vägnäts skick och underhåll är sakta på väg tillbaka till den tid när bönderna skötte en bit var av vägarna. Och det är ingen positiv utveckling för Vi har snart inga bönder kvar heller.

När man då läser om att flyktingar vägrar att kliva ut ur bussen i Jämtland kan man nästan förstå dem. De kanske ser det våra makthavare inte ser, att Svensk landsbygd är på väg tillbaka till en sämre tid.Att Sverige inte är så rikt som Vi vill göra gällande utåt när Vi har representanter på fina träffar nere i Europa, där det ska bestämmas vilka som ska få bidrag ur unionens kassa och vilka som ska fylla på densamma.

Vi måste se sanningen i vitögat, Vi kommer med dagens ”generösa” politik att inom en snar framtid tvingas inse att de pengar som sägs finnas sedan länge är borta. De finns endera i storföretagens kassakistor eller så är de redan spenderade av folk som vill verka rikare än de är. Folk som när det barkar käpprätt ändå kommer att klara sig, för då tar de bara steget över till något av storföretagen som levt gott på staten, eller så lever de på den feta pension som de själva sett till att få.

Så nästa gång Ni får höra att ”Vi i Sverige minsann har råd” fråga när gamla, sjuka, uteliggare och Vi på landsbygden ska få märka av det. Vi som inte bara kan vägra kliva av bussen utan i vår dumhet fortsätter att kämpa.

Bli först att kommentera