Etikett: drogfri

Ungdomar behöver en drogfri tillvaro!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skrev igår denna insändare i VK med anledning av den granskning som VK gjort kring droganvändandet. Texten finns i sin helhet nedanför bilden!

 

VK:s artikelserie och granskning av drogbruket och missbruket i Umeå visar på hur en relativt dold marknad tornar upp där allt fler ungdomar regelbundet brukar cannabis och andra droger så som nätdrogen spice. Dessa droger är illegala för att de allvarligt kan skada och påverka brukaren, vilket är särskilt allvarligt med tanke på den unga ålder många brukare är i när de vid första tillfällena använder nämnda droger. 


De synnerligen allvarliga effekter så som skador på hjärnan och ökad risk för psykoser är skäl nog för att förstå dessa drogers negativa påverkan. Men utifrån hur debatten ser ut på sociala medier och internetforum märks det tydligt att ett aktivt grepp måste tas kring frågan för att inte allt fler ungdomar ska hamna i droganvändning. Här har föräldrar och skolan en viktig uppgift i att sätta sig in i problematiken kring drogerna och aktivt motverka användande och den liberala kultur som riskerar att spridas tillföljd av att fler ungdomar använder dem.


Viktiga organisationer så som polisen och ungdomsgruppen hos kommunen vittnar om att drogerna säljs, nyttjas och byter ägare under skoltid, vilket visar att drogerna befinner sig nära stora grupper ungdomar. Detta är oroväckande och en utveckling som inte får gå obemärkt förbi. 


Vi unga kristdemokrater ser det som en självklarhet att drogerna skall vara olagliga med de effekter och påverkan drogerna ger, men vi är samtidigt medvetna om att alla människor är ofullkomliga. Därmed bör det också arbetas både med förebyggande insatser och ges möjligheter till vård för att ta sig ur ett missbruk. Vi välkomnar de insatser och medel som vår barnminister Maria Larsson (KD) avsatt för att minska användningen.  Att så som liberala förespråkare vilja legalisera är att göra främst de unga en stor björntjänst och riskerar att bruket och därmed skadorna än mer förvärras. Det vore otvetydigt fel väg att gå!


Våra ungdomar behöver en drogfri tillvaro. Thomas Nordvall 

Ordförande KDU Umeå