Etikett: Vk

Får de äldre bestämma efter valet?

Av , , 1 kommentar 5

Skriver i dagens VK om valfriheten och äldres självklara rättighet att få bestämma själva över hjälp i hemmet

I Umeå kommun har medborgare sedan 2010 fått bestämma själv över vem som ska utföra hemtjänsten, genom lagen om valfrihet. Det  har möjliggjort för privata aktörer att starta upp egna omsorgsföretag och brukarna har själva fått valfriheten att välja och att välja bort utförare. Det har exempelvis inneburit att omsorgspersonal kunnat starta egna företag byggd på egna idéer om en bättre vård och omsorg. Det är en drivkraft vi bör slå vakt om ifall vi vill se högre kvalitet.

Vänsterpartiet går dock till val på att strypa den här möjligheten. Inte till salu heter det. Enligt dem ska risken dessa entreprenörer tar inte få utmynna i någon ekonomisk vinst. Det innebär i realiteten att de flesta företagen kommer stänga ner eller tvingas begränsa sitt engagemang i att utveckla vården och omsorgen.

Vänsterpartiet i Umeå har slagit sig själva för bröstet med rivna kontrakt för privata företag, trots att kvaliteten i kommunal regi efteråt visat sig försämras. Kvaliteten har inte varit det centrala och jag ser med stor oro över den retorik som Vänsterpartiet nu går till val på. Därför är det berättigat att Vänsterpartiet och Tamara Spiric berättar för Umeås behövande av äldreomsorg, om partiets vinstförbud på välfärdsområdet kommer genomföras i Umeå. Kommer de dryga dussintal hemtjänstföretagen, som genom lagen om valfrihet fått etablera sig, få finns kvar? Eller vill Tamara Spiric slopa lagen om valfrihet och tvinga brukare att nöja sig med kommunen som enda alternativ? Det vore alternativet om vänsterpartiet tänker hålla sig till sitt budskap på lokal nivå oavsett regeringsbildning efter valet.

För mig som Kristdemokrat och kandidat till kommunfullmäktige vill jag sätta kvaliteten i första rummet och låta äldre själva bestämma över vem som utför hemtjänsten. Frågan är om ett fortsatt vänsterstyre kommer garantera det?

 

Thomas Nordvall (KD)

Kandidat Riksdagen och kommunfullmäktige

Ni skapar inte jobb S!

Av , , 1 kommentar 11

Om politiker kunde skapa jobb i den utsträckning som Socialdemokraterna (och självklart Vänsterpartiet) anser skulle det knappast behövas några företagare. Politiker skulle bli de nya entreprenörerna. Precis som Socialdemokrater i dagens VK försöker påvisa.

I klassisk socialistisk anda haglar nu ”jobblöftena” från Socialdemokraterna.  Med en trollstavs magi ska sysselsättning ”garanteras”, nya jobb ”skapas” och pengar tas från skattesänkningar till ”fler sjuksköterskor”. Som ett brev på posten levererar de fram 20 000 nya traineeplatser i omsorgen till en summa pengar som får vem som helst att klia sig på huvudet.

När politiker lovar att skapa jobb genom att förflytta pengar från det privata till det offentliga ska minsta lilla kritisk ådra pulsera av skepticism. Det är sådana politiker som gärna använder ”subventioner” när människor och företag får behålla mer av sina egna pengar. Precis det gör företrädarna för Socialdemokraterna i Västerbotten idag.

Artikeln är väldigt klassisk. Märkliga samband, motsättningar och dikotomier används. Det är restaurangmomsen företrädarna vill åt. Det helt ologiska scenariot man försöker bygga upp är att valet står mellan billigare mat på krogen och fler jobb. Det är en mycket förenklat resonemang som inte har något med varandra att göra.

Den kortsiktiga effekten av sänkt krogmoms har bidragit till 4000 nya jobb och sänkt priserna med runt 4 procent. Effekterna förväntas bli över 6000 nya jobb och ännu lägre priser. Läs här och här. Därtill visar Skatteverkets rapport att reformen lett till ett minskat fusk motsvarande 700 miljoner kronor (!). Jobben har dessutom gått till de som står längst från arbetsmarknaden, vilket i sammanhanget, är kanske bland det viktigaste. Restaurangbranschen är ett första jobb för många och en mycket viktig väg in för att lära sig arbetslivets gång. Socialdemokraterna förslag är till stor del jobb för utbildade, inte för de långt från arbetsmarknaden. Det kommer slå direkt mot de som redan nu har det tuffast.

Men det nämns inte. 

Istället ska pengarna tas från företagarna och placeras i händerna på Socialdemokrater (och miljöpartister och vänsterpartister?) som ska anställa folk i offentlig sektor.

Och det är det enda Socialdemokratisk jobbpolitik kokar ner till. Höj skatterna på vanligt folk, ta mer pengar från småföretagen och lägga dem på offentliga jobb. Men för att välfärden ska bli bättre måste kakan vi äter på bli större. Det blir den endast om vi har bra villkor för företagande som genererar mer skattepengar som sedan kan fördelas i välfärden. Istället minskar kakan om kostnaderna för välfärden vältras över på företagen som får sämre förutsättningar att konkurrera. Det är varken en jobbpolitik, eller en hållbar sådan, värd namnet.

#bestämsjälv

– Ska politiker eller företagarna skapa jobben?

 

Ungdomar behöver en drogfri tillvaro!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skrev igår denna insändare i VK med anledning av den granskning som VK gjort kring droganvändandet. Texten finns i sin helhet nedanför bilden!

 

VK:s artikelserie och granskning av drogbruket och missbruket i Umeå visar på hur en relativt dold marknad tornar upp där allt fler ungdomar regelbundet brukar cannabis och andra droger så som nätdrogen spice. Dessa droger är illegala för att de allvarligt kan skada och påverka brukaren, vilket är särskilt allvarligt med tanke på den unga ålder många brukare är i när de vid första tillfällena använder nämnda droger. 


De synnerligen allvarliga effekter så som skador på hjärnan och ökad risk för psykoser är skäl nog för att förstå dessa drogers negativa påverkan. Men utifrån hur debatten ser ut på sociala medier och internetforum märks det tydligt att ett aktivt grepp måste tas kring frågan för att inte allt fler ungdomar ska hamna i droganvändning. Här har föräldrar och skolan en viktig uppgift i att sätta sig in i problematiken kring drogerna och aktivt motverka användande och den liberala kultur som riskerar att spridas tillföljd av att fler ungdomar använder dem.


Viktiga organisationer så som polisen och ungdomsgruppen hos kommunen vittnar om att drogerna säljs, nyttjas och byter ägare under skoltid, vilket visar att drogerna befinner sig nära stora grupper ungdomar. Detta är oroväckande och en utveckling som inte får gå obemärkt förbi. 


Vi unga kristdemokrater ser det som en självklarhet att drogerna skall vara olagliga med de effekter och påverkan drogerna ger, men vi är samtidigt medvetna om att alla människor är ofullkomliga. Därmed bör det också arbetas både med förebyggande insatser och ges möjligheter till vård för att ta sig ur ett missbruk. Vi välkomnar de insatser och medel som vår barnminister Maria Larsson (KD) avsatt för att minska användningen.  Att så som liberala förespråkare vilja legalisera är att göra främst de unga en stor björntjänst och riskerar att bruket och därmed skadorna än mer förvärras. Det vore otvetydigt fel väg att gå!


Våra ungdomar behöver en drogfri tillvaro. Thomas Nordvall 

Ordförande KDU Umeå