Etikett: cannabis

Barnminister Maria Larsson på besök!

Av , , 4 kommentarer 7

Maria Larsson besökte igår (och idag) Umeå där hon under gårdagen besökte en skola, hade pressträff med bl.a. VK och följde med ungdomspolisen i Umeå för att tala om den eskalerande användningen av droger- främst spice och cannabis- bland våra ungdomar. 

 

Jag har tidigare skrivit om detta via bloggen och insändare, om vikten av ett aktivt motverkande av droganvändning. Förutom en självklart restriktiv lagstiftning måste vi förstå bakgrunden till varför fler och fler tar till droger. Vi måste också inse att det främst genom vuxna, föräldrarna inkluderat, som denna restriktion kan verkställas. 

Maria pratade idag på kristdemokraternas vårstämma om hennes besök hos ungdomspolisen. Dessa poliser, som förtjänstfullt arbetar speciellt inriktat på våra unga medborgare i Umeå, berättade om en gemensam nämnare som de såg bland de ungdomar som drogar och ”är på glid”: Brist på stöd från vuxna. En vuxenvärld som inte finns där för dem. Som inte ser dem. Som inte är förebilder, auktoriteter och vägvisare i en krånglig värld. 

Det är här vi har en viktig grundpelare i arbetet mot droganvändning! 


Från kristdemokraternas sida ser vi familjen, de små gemenskaperna som de viktigaste beståndsdelarna för ett gott samhälle. Vi måste föra en politik som ger föräldrarna mer tid för sina barn, där det egna ansvaret upprustas och där solidaritet mellan människor möjliggörs av det civila samhället. 

Trygghet och gemenskap ska genomsyra våra ungas uppväxt! 

 

Ungdomar behöver en drogfri tillvaro!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skrev igår denna insändare i VK med anledning av den granskning som VK gjort kring droganvändandet. Texten finns i sin helhet nedanför bilden!

 

VK:s artikelserie och granskning av drogbruket och missbruket i Umeå visar på hur en relativt dold marknad tornar upp där allt fler ungdomar regelbundet brukar cannabis och andra droger så som nätdrogen spice. Dessa droger är illegala för att de allvarligt kan skada och påverka brukaren, vilket är särskilt allvarligt med tanke på den unga ålder många brukare är i när de vid första tillfällena använder nämnda droger. 


De synnerligen allvarliga effekter så som skador på hjärnan och ökad risk för psykoser är skäl nog för att förstå dessa drogers negativa påverkan. Men utifrån hur debatten ser ut på sociala medier och internetforum märks det tydligt att ett aktivt grepp måste tas kring frågan för att inte allt fler ungdomar ska hamna i droganvändning. Här har föräldrar och skolan en viktig uppgift i att sätta sig in i problematiken kring drogerna och aktivt motverka användande och den liberala kultur som riskerar att spridas tillföljd av att fler ungdomar använder dem.


Viktiga organisationer så som polisen och ungdomsgruppen hos kommunen vittnar om att drogerna säljs, nyttjas och byter ägare under skoltid, vilket visar att drogerna befinner sig nära stora grupper ungdomar. Detta är oroväckande och en utveckling som inte får gå obemärkt förbi. 


Vi unga kristdemokrater ser det som en självklarhet att drogerna skall vara olagliga med de effekter och påverkan drogerna ger, men vi är samtidigt medvetna om att alla människor är ofullkomliga. Därmed bör det också arbetas både med förebyggande insatser och ges möjligheter till vård för att ta sig ur ett missbruk. Vi välkomnar de insatser och medel som vår barnminister Maria Larsson (KD) avsatt för att minska användningen.  Att så som liberala förespråkare vilja legalisera är att göra främst de unga en stor björntjänst och riskerar att bruket och därmed skadorna än mer förvärras. Det vore otvetydigt fel väg att gå!


Våra ungdomar behöver en drogfri tillvaro. Thomas Nordvall 

Ordförande KDU Umeå


Nätdroger och cannabis i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 8

 

umeBRÅ höll imorse ett frukostseminarium där bland annat polisens ungdomsenhet och socialtjänstens fältgrupp medverkade. På agendan stod det ökande och höga bruket av nätdroger och cannabis bland ungdomar i Umeå. 

 

Nätdrogerna har blivit ett gissel då det är mycket enkelt att få tag på, går att beställa direkt från datorn och skickas med avi till mobilen, till en mottagande ungdom som enkelt kan utesluta föräldrarnas vetande. Ett till problem med nätdrogerna är att de ligger före lagstiftningen genom att tillverkarna förändrar någon del i substansen och därmed distribuerar dem med en laglig(för stunden) beteckning. 

 

I detta läge tänker ungdomarna tyvärr att "lagligt är ofarligt" och funderar inte på konsekvenserna av bruket. Det som tydligt kom fram under seminariet var att föräldrarna ofta är helt ovetande och sällan tror att det är något som kan hända deras egna barn. Polisen påpekade dock tydligt att alla ungdomar på något vis kommit i kontakt eller vistats i närhet av dessa droger i Umeå. 

 

De insatsgrupper som möter ungdomarna i vardagen bevittnar en mycket liberal syn på droger bland ungdomarna- och här kommer ett viktigt problem in i bilden: För finns det en mer eller mindre homogen syn/kultur bland ungdomarna om en sådan här fråga, kan spridningen fort urarta och riskerna öka dramatiskt. Det kan även bli svårt att överhuvudtaget nå ut med ett budskap om hur farligt det är ifall den kollektiva gruppmentaliteten anser något annat. I detta fall att drogerna inte är farliga. 

 

Det är ytterst viktigt att ta ordentliga krafttag mot denna typ av bruk/missbruk i tid. Och hela samhället är delaktigt. Föräldrar måste fråga, fråga och åter fråga sina barn om detta, skolan måste vara uppmärksamma på beteenden, suspekta aktiviteter bland grupper och information och konstruktiva diskussioner om droger bör vara återkommande teman på platser där ungdomar vistas. Vi får inte svika ungdomarna för den liberala syn som verkar genomsyra drogdebatten. Det tjänar ingen på. Varken individen, samhället eller någon annan