Etikett: inkomsttak

Studenters ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår presenterade media en undersökning som visade att varannan student inte klarar ekonomin. Orsakerna kring detta går alltid att diskutera, det finns nog som i de flesta fall två sidor av samma mynt. Vissa klarar den inte eftersom hyrorna på de lägenheter som finns ofta inte är särskilt anpassade till en students inkomster, medan det i andra fall kan handla om onödigt stora utgifter- där 1000 kr i månaden på uteliv är en summa att belysa.

Jag tycker det inte finns ett problem i att studenter måste jobba extra. Jobba extra är bra att visa upp för kommande arbetsgivare, bra för ekonomin och visar på ett engagemang utanför skolväggarna. Kvällar, helger och i viss mån dagtid behöver inte betyda att studierna påverkas.

Undersökningen visar också, utan någon förvåning, att hyran är den största utgiften för en student. 3500-5000 kr i månaden är det undersökningen visar är vanliga hyror. Detta visar på dels, som i många fall, att det finns för få små, enkla lägenheter att tillgå och att en sönderreglerad bostadsmarknad gjort hyrorna höga, i förhållande till inkomst. Tyvärr har sossarna arbetat på fel sätt under sin långa period i regering: Emot marknadens principer, vilket gjort det kostsamt och krångligt att bygga. Vår bostadsminister och tillika kristdemokrat, Stefan Attefall, jobbar med denna fråga stenhårt nu och vill öppna upp marknaden på ett bättre sätt. Men bostäder är infrastruktur; det tar tid att vända(läs bygga)!

Vi Kristdemokrater har även tagit strid för att få bort det inkomsttak som i allt för många fall gör studenter återbetalningsskyldiga och tvingar dem att tacka nej till extra jobb- för att inte få tjäna för mycket! Detta är bara en dum regel som måste bort! Flit ska stimuleras! De som vill ska få arbeta så mycket de anser sig jobba! Detta har jag skrivit längre om i en tidigare blogg: blogg.vk.se/Thomasnordvall/2012/04/10/studenternas-ekonomi-maste-forbattras-694842

Studenternas ekonomi måste förbättras!

Av , , 4 kommentarer 5

Efter Kristdemokraternas riksting förra sommaren slog vi fast att vi skulle verka för ett slopande av inkomsttaket för studenter! Detta skrev jag en insändare om i VK och fick ett antal reaktioner från bekanta och kompisar som råkat ut för problematiken bakom inkomsttaket!

Inkomsttaket

Inkomsttaket innebär att en student som tar studiemedel inte får tjäna mer 136 300 kr på ett år och övertrasseras denna gräns får det stora ekonomiska konsekvenser för studenten som blir återbetalningsskyldig på lånet! 136 300 kr kan förvisso låta som ganska mycket, men ett bestående problem är att det innefattar stora delar av det sommarjobbande som många studenter har ett par månader med heltidslön. Därmed äts utrymmet fort upp! Dagens jobb för många unga består också till stor del av provisionsbaserade arbeten där duktiga och flitiga kan tjäna relativt stora summor under extratimmarna de lägger på att få privatekonomin att förbättras! 

Att inte uppmuntra studenter till flit och extrajobb är rent ut förskräckligt! För i dagens arbetsmarknad krävs ofta mer än bara en utbildning! Många arbetsgivare ser gärna att studenten har arbetslivserfarenhet, referenser och visat intresse för mer än bara studieboken! Å studentens sida finns intresset av att skapa kontakter med arbetsmarknaden och främst förbättra sin ekonomi! Här kommer också ett ännu större problem in;

Föräldrapenning

Studiemedlet från CSN är kopplat till föräldrapenningen och nivån på denna grundas således till studiemedlet. Följden blir att studenter med barn, som till exempel inte tar studiemedel en termin direkt påverkar föräldrapenningen negativt. Inkomsttaket blir för denna grupp än mer påtagligt då studiemedlet ska räcka till barnrelaterade utgifter! Att i detta läge både ha ett tryck på sig från ekonomiskt håll och samtidigt oroa sig för att arbeta för mycket är inte värdigt de som vill värna om familjen och privatekonomin!

Föräldrapenningen och också hela studiemedlet påverkas också av försäljning av lägenheter och aktier. Detta kan få till följd att en familj som säljer sin lägenhet för att minska kostnaderna tappar sin föräldrapenning istället och blir återbetalningsskyldiga av studiemedel!

Mindre ekonomisk press!

Sveriges förenade studentkår gav tidigare ut deras beräknade budget för en student för att visa på hur ekonomiskt pressade studenter är. Enligt deras beräkningar går en student back varje månad med mer än 300 kr. Detta beräknat på en lägenhetshyra på 3100 kr! Alla studenter vet hur lägenhetsmarknaden ser ut och i hur få fall en lägenhet har en hyra på 3100 kr! Att endast i Umeå få tag på en lägenhet är ett under för många och i allt för många fall blir man tvungen till att se sig om efter dyrare lägenheter bara för att få någonstans att bo! Därför är många också tvungna att jobba för att finansiera dessa extra utgifter!

Caroline Szyber (KD) har drivit frågorna kring studenters villkor i riksdagen och är en frontfigur för oss Kristdemokrater i arbetet mot bättre villkor för studenter! Vi Kristdemokrater har även jobbat för den höjning av fribelopp och studiemedel som skedde för några år sedan, men vi nöjer oss inte med det! Vi måste skicka signaler från samhället att Ni studenter ska få jobba så mycket ni känner för, er ekonomiska situation ska inte heller sätta stopp för ert utbildande! Föräldrar, ni ska kunna studera och samtidigt vara, just det, föräldrar!

Studera ska bör inte förknippas med Nudlar och Falukorvring 7dagar i veckan!

Ett argument som framförts mot förslaget är att studenter inte ska lägga för mycket tid på jobb och att studierna bör gå först och de därför måste finnas ett inkomsttak! För det första så krävs det godkänt i kurserna för att man ens ska få studiemedel, vilket jag måste anse är en tillräcklig reglering för att man inte ska lägga skolan på andra plats! För det andra tror jag att studenterna själva vet sina begränsningar! Vissa känner att de kan jobba mer, andra mindre, vissa tjänar mycket på ett par timmars jobb, andra tjänar lite mindre och kompenserar detta med att lägga lite mer tid på arbetet! I slutändan bör det vara studenternas eget beslut! Det finns inget självändamål i att studietiden ska vara förknippat med Nudlar, en falukorvring och en ständig press att klara ens vardagsekonomi!

Du som student ska nätt och jämnt klara dig ekonomiskt, och försöker du förbättra din ekonomi genom att jobba och vara flitig kommer vi ta ner dig på normala nivåer igen!”Detta är något av ett raljerande men poängterar det faktum att studenter är i en rävsax mellan att ha för lite pengar och å andra sidan ha för mycket pengar!

Som Ung Kristdemokrat tycker jag att vi bör jobba för att fler vill utbilda sig, att fler som vill jobba också ska slippa fundera på att bli återbetalningsskyldiga och inte behöva tacka nej bara för att CSN då kommer stå där med hoven i studentkorridoren! Jag tycker inte heller att föräldrar ska behöva oroa sig över sin ekonomi i den utsträckning de idag kan göra och att det ska gå att ha barn och ändå utbilda sig! Jag vill att fler ska kunna jobba så mycket de själva känner för och att den ekonomiska situationen för alla studenter ska förbättras! Det vinner vi alla på i längden!

Skriv gärna om ni som läser har råkat ut för återbetalningar eller haft ekonomiska problem under studietiden!