Etikett: skuld

Väntad recession?

Av , , Bli först att kommentera 6


Allt mer nyheter handlar nu om den allt sämre tillväxten i världsekonomin. Det är inte något oväntat enligt mig och den tid som världen nu har ”återhämtat” sig var snarare en köpt lösning av centralbanker och politiker runt om i de flesta krisande länderna. Det blir tydligt att stimulanser, sedelpressar och lågräntemiljö inte ger några större effekter på längre sikt, utan köper tid kortsiktigt. 


Hela situationen som världsekonomin befinner sig i är starkt kopplade till den expansiva lånekulturen som blivit norm. Staten lånar pengar, innevånarna lånar pengar, bankerna lånar ut pengar. Det här är ett grundläggande problem som måste lösas för att vi ska få tillbaka tilltron till ekonomin och den politik som förs får inte premiera konsumtion på lån. För vad gör man egentligen när styrräntor hålls på nivåer kring 0-1%? Det blir billigt att låna och det lönar sig inte att spara. Speciellt i den situation vi är i där styrräntan hålls låg under lång tid tror jag kommer vara väldigt skadlig och det är bra kan jag tycka att vår Riksbankschef håller hårt i tyglarna vad gäller skuldsättning och räntesänkningar. 


Samma bekymmer har USA. Här fortsätter dock den expansiva politiken, där budgetunderskottet växer, centralbanker trycker massvis av pengar för att på konstgjord väg hålla nere räntorna på nästintill 0%-ig nivå. Till detta kommer inflationen som underminerar värdet på de pengar innevånarna besitter, samtidigt som det i princip bara är aktiemarknaden och råvarumarknaden som ”gynnas” av politiken. 

 

Kommer en ny recession? 


Utifrån att inget av de fundamentala problem som funnits sedan husbubblan i USA rättats till så tror jag att riskerna är stora för en ny recession, vilket jag trott sedan första ”återhämtningen” i ekonomin. Varselvågen har tagit sin början i Sverige som snabbt reagerar på förändringar i efterfrågan i omvärlden. Det är aldrig ett gott tecken. Därtill läggs exportföretagens minskade marginaler med den starka växelkursen svensk krona har. Investerare flyr till länder med stabilare ekonomi, vilket tyvärr får påverkan på exporten i Sverige. 


Men om vi tänker ett steg längre och förutsätter att det kommer att vända härifrån och bli bättre. Blir allting bra då? 


Det är en fråga man bör lägga en del fokus på. Det är här problemet kommer in med den höga skuldsättningen. För när ekonomin förbättras, eller inflationen för den delen åker upp, ska också räntorna följa med upp, vilket innebär att högt belånade hushåll kommer få högre ränteutgifter och sämre privatekonomi. Detsamma gäller här alla länder med samma problematik. Det gäller USA och Storbritannien som exempel. I USA är statsskulden i princip beroende av låga räntor för att inte staten ska gå bankrutt på bara räntekostnader. Å där sitter Kina på en stor hög av amerikanska stadspapper. 


Som jag ser det måste de flesta problematiskt skuldtyngda länder helt och hållet omstruktureras. Det lär erfodras skuldnedskrivningar, mindre konstgjorda interventioner och en sundare hållning till lån. Det kommer kortsiktigt jobbigt, men någon gång måste smällen tyvärr tas. Men som politiker gör nu i EU och USA så verkar fortsättningsvis ingen våga ta tag i det verkliga problemet, utan vi sparkar problemet framför oss och gör kortsiktiga lösningar för att lugna marknaderna. Tyvärr kommer inte detta skapa jobb och den enorma arbetslösheten som människor får uppleva i vissa länder blir långvarig och skadlig. Risken är att vi får en förlorad generation. Förhoppningsvis löser vi problemen snarast, för det har redan gått alldeles för lång tid! 

Bidragspolitiken är framme igen!

Av , , 7 kommentarer 7

Socialdemokraterna lade sin nya budget för några veckor sedan, under titeln ”Affärsplan”. 

10 miljarder vill de satsa till efterfrågestimulerande pengar. Egentligen skulle det bara kunna benämnas Bidragspengar, för det är precis vad det är. Tyvärr hamnar Socialdemokraterna i det gamla träsket  att distribuera ut bidrag, men det är extra intressant då de väljer att benämna det som ett försök att öka efterfrågan: 10 miljarder är 0,03% av den årliga omsättningen av konsumtion  och då måste vi förutsätta att alla dessa 10 miljarder kommer att användas helt och hållet till konsumtion.  Tror de att 10 miljarder av bidragspengar ska få hjulen att snurra i Sverige?

För det första är Sverige ett litet exportberoende land, vars ekonomi starkt hänger ihop med den ekonomiska härsmältan som sakta men säkert urgröper  ekonomin i Europas länder men som också kommer att bli ett allt större problem i länder som USA, Kina m.fl.. Det är också viktigt att förstå att konsumtion inte driver produktion(arbetstillfällen)- det är produktion som ger möjlighet till konsumtion. Tyvärr har ett synsätt på att konsumera är det ‘viktigaste’ genomsyrat stora delar av den globala ekonomin, både på privat nivå, men framför allt bland staterna. Och se var vi hamnat. I ett stort skuldberg!  

Det måste alltså satsas på att förenkla och underlätta entreprenörskap och jobbskapande. Minska skattetrycket i sin helhet i den mån ekonomin tillåter, hålla avgifter nere för grupper som står långt från arbetsmarknaden, minska bördan för konjunkturkänsliga företag. Små och medelstora företag är mycket viktiga för ett lands ekonomi och konkurrenskraft.  

I detta läge väljer istället Socialdemokraterna av dubbla arbetsgivaravgiften för unga(!), avskaffa krogmomssänkningen, höja skatten för de med högre inkomster och minska möjligheten för RUT-avdrag. 

Frågan blir följaktligt:

 

Hur tänker Socialdemokraterna att deras åtgärder främjar skapande av jobb?