Etikett: skatt

Anser C och FP landstinget som effektivt?

Av , , Bli först att kommentera 3

Landstingsfullmäktige har idag debatt om landstingsskatten. Styrande majoritet kommer nu höja skatten i två omgångar till totalt 1 krona högre skatt. Det skulle totalt sätt föra upp västerbottningen till en av de högst beskattade i landet. En medelinkomsttagare skulle med 10% högre landstingsskatt få betala omkring 2500 kr/år mer i skatt. Landstinget skulle dock inte få in alla dessa hundratals miljoner eftersom människor skulle välja att jobba mindre. Men att hamna längst upp i skattetrycket gynnar inte heller den regionala utvecklingen. Det skulle minska viljan att förlägga sin verksamhet i länet.

Höjd landstingsskatt är också något som slår hårdast mot de med lägst inkomst, där de ekonomiska marginalerna är minst. Det är den enskilt mest bekymmersamma konsekvensen. En konsekvens som S, MP och V inte verkar ta hänsyn till nu.

Som många märkt så är Alliansen också splittrad i frågan. Medan M och KD fortsättningsvis anser landstinget betongbåt som alldeles för ineffektiv att rådda, väljer istället C och FP att lasta på ännu mer.

För många kan 25-öringen eller till och med 1 krona låta som en liten bagatell som inte påverkar plånboken nämnvärt. Den dikotomi som skattehöjarna vill måla upp bygger på att det står mellan raserad välfärd eller en ynka skattehöjning som kommer lösa alla problem i organisationen. Det är sannerligen en enkel bild att måla upp. Men det innebär också att dessa skattehöjare anser att den organisation de styr/vill styra är till ytterligheten effektiv. Det vet nog de flesta att den inte är.

Genom att vända på kappan och nu föreslå ännu mer medel in i organisationen riskerar effektivitetsarbetet att hamna helt i skymundan(läs: organisationen sväller). Det vore att nedvärdera det arbete som sjösatts med syfte att just minska resursslöseriet.

Nu verkar dock C och FP vilja lämna den ansvarsfulla ståndpunkten där nyttan för varje skattekrona är vägledande. Varför de gör de just nu med ett läge av fallande opinionssiffror och ett val inom 10 månader, går det att spekulera i. Det är i alla fall ett samband som är enkelt att se.

Om större fokus och politisk vilja hade legat på att ta i tu med underskott och ineffektiva strukturer hade mer pengar säkerligen kunnat gå till vården. Det är ett arbete som ständigt måste vara högst på agendan. Att C och FP nu väljer att höja skatten, kan inte annat än tolkas som att de är nöjda med effektiviteten. Frågan är vad landstingets ekonomer anser om detta? Vi får hoppas att medborgarna i alla fall synar det.

Eurogruppen röker ut medborgarna

Av , , Bli först att kommentera 9

Cyperns åtaganden för att få tillgång till räddningspaketet från euro-gruppen är nästa steg i en förskjuten maktbalans från medborgare till maktens högsta korridorer.

När nu eurogruppen och IMF vill stoppa händerna än djupare i syltburken efter medborgares sparkapital genom en procentuell ”engång-skatt” (som säkert kan återkomma i andra sammanhang) går man, enligt min mening, både för långt och på fel väg. 

Detta kapital är medborgarnas intjänade pengar som de, utan att ha någon annanstans att lägga undan dem, satt in på bankerna i sitt hemland. De är obönhörligt pengar som ingen annan skall komma till godo. Pengar ingen överstatlig institution skall sitta och bestämma om att ta. 

Nu kan det ju ske ”smidigt” eftersom pengar är digitaliserat och därmed kan transaktionerna ske i det dolda, men en lustig tanke slog mig gällande hur det hade skett om alla hade pengarna fysiskt tillgängligt under madrassen.

Då hade det kanske flugits in ett gäng Euro-tjänstemän som hade knackat på och gått in i var mans hus och krävt dem på 7% eller 9% av deras kapital i madrassen. Sen hade dom, med troligtvis en del bråk, konfiskerat pengarna i kappsäcken och vandrat vidare till nästa dörr. Olustig tanke va? Ack så sann. 

Är det några som ska stå till svars är det aktieägarna som ska betala notan. Nu får istället vanligt folk stå för notan och aktieägarna verkar nästan skyddas. Mer fel kan det inte bli! 

 


Bidragspolitiken är framme igen!

Av , , 7 kommentarer 7

Socialdemokraterna lade sin nya budget för några veckor sedan, under titeln ”Affärsplan”. 

10 miljarder vill de satsa till efterfrågestimulerande pengar. Egentligen skulle det bara kunna benämnas Bidragspengar, för det är precis vad det är. Tyvärr hamnar Socialdemokraterna i det gamla träsket  att distribuera ut bidrag, men det är extra intressant då de väljer att benämna det som ett försök att öka efterfrågan: 10 miljarder är 0,03% av den årliga omsättningen av konsumtion  och då måste vi förutsätta att alla dessa 10 miljarder kommer att användas helt och hållet till konsumtion.  Tror de att 10 miljarder av bidragspengar ska få hjulen att snurra i Sverige?

För det första är Sverige ett litet exportberoende land, vars ekonomi starkt hänger ihop med den ekonomiska härsmältan som sakta men säkert urgröper  ekonomin i Europas länder men som också kommer att bli ett allt större problem i länder som USA, Kina m.fl.. Det är också viktigt att förstå att konsumtion inte driver produktion(arbetstillfällen)- det är produktion som ger möjlighet till konsumtion. Tyvärr har ett synsätt på att konsumera är det ‘viktigaste’ genomsyrat stora delar av den globala ekonomin, både på privat nivå, men framför allt bland staterna. Och se var vi hamnat. I ett stort skuldberg!  

Det måste alltså satsas på att förenkla och underlätta entreprenörskap och jobbskapande. Minska skattetrycket i sin helhet i den mån ekonomin tillåter, hålla avgifter nere för grupper som står långt från arbetsmarknaden, minska bördan för konjunkturkänsliga företag. Små och medelstora företag är mycket viktiga för ett lands ekonomi och konkurrenskraft.  

I detta läge väljer istället Socialdemokraterna av dubbla arbetsgivaravgiften för unga(!), avskaffa krogmomssänkningen, höja skatten för de med högre inkomster och minska möjligheten för RUT-avdrag. 

Frågan blir följaktligt:

 

Hur tänker Socialdemokraterna att deras åtgärder främjar skapande av jobb?  

 

Kristdemokraterna gör avtryck!

Av , , Bli först att kommentera 8

I den rådande budgetkampen i regeringen har många viktiga beslut tagits. Nu senast har föräldraförsäkringen höjts från 180kr/dag till 225kr, vilket är viktigt ur hänsyn till de föräldrarna med lägst inkomst och minst marginaler. En viktig fråga för oss Kristdemokrater som stärker föräldrarnas ekonomi och förhoppningsvis minskar ekonomiska spänningar och möjliggör mer tid åt barnen.

Sedan kommer nu också skatten för pensionärer att sänkas, vilket vi Kristdemokrater drivit under lång tid! Jag har förståelse för alla som ser skattesänkningen som liten i den betydelsen att det är ca. 600kr per år i minskad skattebörda. Den hade gärna fått vara större! Men vi Kristdemokrater har varit det parti som verkligen kämpat för pensionärerna i denna fråga och Vi ser självklart att det inte stannar vid denna skattesänkning. Utan Kristdemokraterna hade troligtvis inte denna sänkning, om än liten, kommit till stånd! 

Besluten är ett led i ökad frihet, bättre gemenskap och starkare familjer! Vi kristdemokrater gör avtryck!