Full pott till Umeå

Av , , 1 kommentar 16

I höstas, 8 oktober, skrev jag på min VK-blogg om ”Konsten att söka stora pengar”. Jag berättade om att den enhet som jag leder, Epidemiologi och Global Hälsa, bara har ett fåtal fasta universitetstjänster. Istället finansierar vi i huvudsak vår verksamhet genom forskningsanslag. Anslag vi konkurrerar om med forskargrupper från andra universitet i Sverige och internationellt. Och här blir konkurrensen allt tuffare för varje år.

Jag redovisade också att vi hittills – och mycket framgångsrikt – sökt pengar hos nationella forskningsråd, men att vi under de senaste åren känt att vi också aktivt måste söka större internationella anslag. Inte minst för att leva upp till de förväntningar som ställs på forskningsmiljön Epidemiologi och Hälsa, som i höstas av universitetets utsågs till den en medicinska fakultetens två ”starka forskningsmiljöerna vid Umeå universitet”.


Några av forskarna vid Epidemiologi och global hälsa, en dag i höstas när ansökningsarbetet pågick

Men det finns ett viktigt men: internationella ansökningar, typ EU-ansökningar, är långt mer komplexa och ställer därför ännu högre krav både på ansökarnas kreativitet och på ansökningarna. Inte minst så att alla tekniska villkor uppfylls på rätt sätt. Men kanske framför allt: Konkurrensen om pengarna är så mycket tuffare.

Vår har inom vår krets ett antal konkurrenskraftiga forskare. Vi har också glädjen att ha flera framstående internationella forskar knutna till vår miljö. Men vi insåg, liksom många andra, att utmaningen att klara en högre ambitionsnivå också kräver expertkunskap om hur internationella forskningsansökningar förbereds, utformas och processas ’i systemet’. Därför rekryterade vi en research manager (Karl-Erik Renhorn) och en kvalificerad ekonom (Per Olofsson) för att tillsammans med forskarna ta sig an utmaningen.

När fönstret för EU-ansökningar stängdes 10 november hade vi tre ansökningar klara. Tyvärr fastnade en av dem, om barns villkor, i en bugg i EU-s ansökningssystem. Men två gick till bedömning.

I veckan kom beskedet: Full pott till Umeå universitet! Bägge ansökningarna fick bifall och granskarna gav mycket höga kvalitetspoäng. Den ena ansökan om infektionssjukdomen denguefeber gav oss 49 miljoner. Och den andra om att bygga upp hållbara regionala strukturer för hälsoforskning i Afrika och Asien gav oss 17,5 miljoner. Bägge ansökningarna är baserade på breda samarbeten och involverar flera samarbetspartners i Europa och i låg- och medelinkomstländer.

Det här är ett verkligt genombrott för Epidemiologi och global hälsa och kommer att få stor betydelse för universitets fortsatta globala hälsoforskning.