Världsunikt i Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 19

Igår afton, fredag, presenterades i Almedalen den pågående utvärderingen av Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU) för en bredare publik.

Margareta Norberg, medicinsk koordinator för VHU och adjungerad lektor vid epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, och Yulia Blomstedt, forskare vid epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, berättade om de viktigaste resultaten. Sverker Olofsson modererade mötet på sitt professionella sätt. Intressent var stort. Lokalen var fylld till sista plats trots att det var fredagsafton och många redan lämnat Gotland.

Under de senaste åren har intresset för VHU ökat starkt runt om i landet. Ibland flera gånger i veckan kommer frågor och förfrågningar från landsting och regioner. Därför bestämde sig landstinget för att inbjuda till ett seminarium med rubriken ”Går det att minska hälsoklyftor med prevention?”. Frågan är lika aktuell i FN-skrapan i New York som i Region Skånes högkvarter.

På landstingets hemsida kan du läsa mer om de resultat Margareta och Yulia redovisade. Även om det än så länge rör sig om preliminära resultat, eftersom de ännu inte publicerats internationellt, är resultaten både synnerligen relevanta och världsunika. Hittills har inga stora befolkningsbaserade förebyggande program kunna redovisa några liknande slutsatser:

• Skillnaden i dödlighet utjämnas mellan utbildnings- och inkomstnivåer
• De med kort utbildning/låg inkomst har gynnats mest av programmet
• Primärvården har stor potential för systematisk prevention

Många av deltagarna i seminariet uttryckte stor glädje både över att Västerbotten kunnat genomföra sitt systematiskta preventionsprogram med primärvården som bas, och att det kunnat pågå i mer än 25 år och ända vara högaktuellt!

Västerbottens Hälsoundersökningar lär komma att låta höra av sig en hel del i framtiden!