Ibland går det snabbt

Av , , Bli först att kommentera 51

Ibland går det undan.

I början av augusti prioriterade Centerpartiet sänkt restaurangmoms som en av de viktiga frågorna inför valet. Syftet var främst att underlätta för en branch där många unga har möjlighet att få jobb.

Allansen ställde sig bakom förslaget sitt valmanifest 28 augusti.

Och idag hakade de rödgröna också på.

I Rapport i augusti hade Mona Sahlin inte mycket till övers för sänkt restaurangmoms. I dag är det inte ’fluffigt’ längre!

Kul när det går så snabbt alla blir eniga om ett bra förslag.

 

Kanske dags för en paella?

Nystartszoner en väg

Av , , 5 kommentarer 61
En rad analyser visar att invandrare som grupp är särskilt drabbade av utanförskap. Läget har successivt försämrats under mer än 30 år. Samtidigt finns en bred medvetenhet om att Sverige behöver en ökad invandring för att kunna möta framtidens arbetskraftsbehov.

 

Därför kärvs en öppenhet för nya lösningar för att motverka det stora utanförskap som drabbat invandrare. Särskild prioritet har åtgärder i segregerade områden. Blundar vi kommer främlingsfientligheten att öka och acceptansen för invandring samtidigt att minska.

 

För någon vecka sedan föreslog Centerpartiet att en sorts ekonomiska frizoner bör prövas i problemtyngda bostadsområden, främst i våra storstadsområden, för att skapa jobb. En nyckelfråga i detta sammanhang är att underlätta etablering och uppbyggnad av små företag i dessa områden och ge särskilda villkor för de företag som anställer arbetslösa som bor i inom zonerna.

 

I går gav Alliansens partiledare besked om att det förslag som Maud Olofsson presenterade 19 augusti om nystartszoner i invandrartäta områden nu ska snabbutredas. Tanken är att bl.a. studera erfarenheterna från modeller som provats i USA, Frankrike och Italien.

 

En tanke är att skatterna ska vara lägre i en nystartszon. I Frankrike slipper exempelvis företagen arbetsgivaravgifter, vinstskatt, fastighetsskatt och sociala avgifter i upp till fem år.

 

Utredningen kommer att kritiskt granska såväl tidigare internationella erfarenheter som möjliga konsekvenser av en svensk modell. Dessutom måste den typ av gränsdragningsproblem som zonindelningar innebär belysas.

 

Nystartszoner kan vara en väg.
Företagande Plus

Av , , Bli först att kommentera 83
Fick en kommentar från småförtagaren Andreas Bjelke på min gårdagsblogg om Sossarnas landsbygdspolitik.

 

Andreas har uppmärksammat att riksdagsledamoten Helén Pettersson (s) skrivet att de företagare hon träffat inte noterat några förbättringar alls för företagandet de senaste fyra åren.

 

Ibland är innehållsrika kommentarer svåra att hitta rätt på. Därför återger jag här innehållet i Andreas kommentar till Helén:

 

 

”…Som småföretagare kan jag meddela att regeringen

– har gett möjlighet till uppskjutna 

  momsinbetalningar,

– förbättrat 3:12-reglerna,

– sänkt sjuklöneansvaret,

– sänkt de sociala avgifterna,

– sänkt bolagsskatten,

– avskaffat förmögenhetsskatten,

– avskaffat katastrofala Lex-Uggla,

– avskaffat revisionsplikten för  

  småföretag,

– halverat kapitalkravet för aktiebolag,

  halverat de sociala avgifterna för unga anställda

– med mera….”

 

Heléns kommentar får mig att tänka på det gamla talesättet: "Som man ropar i skogen får man svar"…

 

 

 

Sossarnas landsbygdspolitik

Av , , 4 kommentarer 83
I fredags gav sossarna ut en tjock rapport om hur landsbygdscentern nu blivit Stureplanscentern. Sossarna verkar ha svårt att acceptera att Centerpartiet har ett starkt stöd  på landsbygden och ett växande stöd även i städerna. Och att en av de tusentals lokalavdelningar som Centerpartiet har i Sverige kallar sig Stureplanscentern. Sosserapporten går på temat ”vi känner inte igen Centerpartiet”. 

Jag kan trösta de socialdemokratiska valstrategerna med att både jag och en överväldigande majoritet av centerpartisterna i Västerbotten väl känner igen socialdemokraternas landsbygdspolitik.  Det är samma idag som det varit ända sen 60 talet. Socialdemokraternas regeringspolitik är fortfarande en huvudorsak till dagens starkt negativa befolkningsutveckling i inlandet.

(S) landsbygdspolitik blev extra tydlig när socialdemokraterna i sin senaste stora ekonomiskpolitiska motion inte med ett ord nämner vare sig landsbygd, jord eller skogsbruk.

Totalt har Alliansregeringen genomfört 156 åtgärder för att stärka landsbygden. Maud Olofsson och Alliansen förslag att satsa 2 miljarder i riskvilligt kapital till Norrlands Inland är ytterligare ett i raden.
Bilder från Invigningen

Av , , 2 kommentarer 55

Först var det stor underhållning med Tommy Körberg & Co:

Sen väntan på Kungen & Co. Kommunalråden Maria Abrahamsson, Vilhelmina, Lars Bäckström Robertsfors, Mikael Lindfors Norsjö och Roland Wermelin Sorsele, tillsammans med Rolf Olofsson Högfors:

Och sen kom tåget

 

Och invigningen kunde sätta fart. Efter Lennart Holmlund och Trafikverkets chef var det Maud Olofssons tur:

 

 

 

 

 

Och så Kungen:

 

 

 

Och efter det var det dags för Jan Björinge och Marie-Luoise Rönnmark att hålla och kungen att slå samman två symboliska rälsbitar. Därmed var det invigt!

Det hann inte riktigt bli färdigt i tid…

Av , , Bli först att kommentera 40Gamla Onkologparkering blir inte klar till dagens invigning av Östra Station. Även om det hänt en hel del sista veckan, så hann man ej göra färdigt. Entreprenörerna som byggde bana, perrong och Östra Stations vackra stationshus lyckades hålla tidsramen. Det lyckades dock inte det inte bli färdigt utanför entren till lasarettet – jag antar det var landstinget eller möjligen kommunen som skulle fixa detta.

Hur som helst, på andra sidan, ner mot Öbacka, är finishen en helt annan. Nu kommer tågen. Och Umebor och regionen är verkligen att gratulera.

Åter till bilder från Onkologparkeringen.

Så här såg det ut i måndags:

 

Och så här ser det ut idag:

 

I början av veckan var det mest en massa jordhögar:

 

Nu är det betydligt närmare:


 

Och redan nu på måndag kommer ju en ny arbetsdag….

 

Inlandets största

Av , , 2 kommentarer 58
Alliansen presenterar en storsatsning på Norrlands inland. 2011 kommer två miljarder kronor att finnas tillgängliga i en statlig fond för riskkapital, Inlandsinnovation. Fonden vänder sig framför allt till entreprenörer och till det privata näringslivet.

 

Det är givetvis Maud Olofsson som ligger bakom förslaget.

 

Under lång tid har oppositionen i länet ansträngt sig för att sprida en nidbild av Centerpartiet i allmänhet och Maud i synnerhet. Psalmerna har haft olika verser. Men refrängen varit gemensam och påstått att Centerpartiet blivit ett storstadsparti likt alla andra och glömt landsbygden,

 

 

Dagens besked är en kraftfull replik mot alla dessa nidsångare. Men framför allt en kraftfull injektion för utveckling i Norrlands Inland. Utan jämförelse den största riskkapitalsatsning som gjorts i Inlandet.

 

Den var så stor att den inte rymdes i Radio Västerbottens sändningar!


Fotboja för män som slår

Av , , Bli först att kommentera 50
Det finns tre former av besöksförbud idag:

– Ett besöksförbud innebär att en person inte får besöka eller på annat sätt kontakta den person som förbudet avser att skydda. Besöksförbud får meddelas om det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera en annan person.

– Om det kan antas att ett försöksförbud inte kommer att vara tillräckligt får det utvidgas till att avse förbud mot att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad, arbetsplats eller annat ställe där personen brukar vara. Ett sådant förbud kallas utvidgat besöksförbud.

– Den som har överträtt ett utvidgat besöksförbud får meddelas förbud att uppehålla sig inom ett större geografiskt område i anslutning till de nämnda platser som det utvidgade besöksförbudet avser (särskilt utvidgat besöksförbud).

I dagsläget uppgår antalet besöksförbud till 4 000, men överträdelser sker i nära hälften av fallen.

Centerpartiet föreslår därför att personer som fått särskilt utvidgat besöksförbud kan dömas till elektronisk fotboja. Fotbojan föreslås verka omvänt jämfört med de fotbojor som används idag. Utifrån kvinnans närområde dras en radie upp som täcker in kvinnans och eventuella barns: hem, arbetsplats, skola, mataffär, post, bank, lokalt centrum mm.

Detta skapar en trygghetszon där kvinnan kan röra sig i trygghet utanför hemmet i sitt närområde. Om personen med besöksförbud överträder gränsen för det här området utlöses larmet som går direkt till polisen.

Avsikten är att att fler kvinnor ska känna sig säkra i sitt närområde och att färre kvinnor utsätts för våld och hot från män de tidigare haft en relation med.

Förslaget beräknas kosta 11 miljoner att genomföra.

 

 
En arbetsdag kvar

Av , , Bli först att kommentera 38
Jag trodde att bägge entréerna till Östra Station skulle invigas samtidigt nu på lördag, men börjar misströsta.


Även om mycket hänt idag, så är det ju bara en arbetsdag kvar till Invigningsdagen.

 

Mitt intresse för att Östra Station, Sjukhusentrén, är inte bara en fråga om att med observationer via foton följa ett arbete som pågår. Jag ser med särskilt intresse fram emot att stationens rulltrappor ska bli färdig.

Efter att ett antal år dagligen – sommar som vinter – cyklat Svingen, och kämpat och trampat även de dagar när vinden blåst och regnet öst ner, har jag sen i sommar sett ’ljuset i tunneln’.

När Botniabanan blir klar, kan jag lugnt parkera min cykel på Öbacka och ta rulltrappan istället för Svingen. Den invigningen i Invigningen så jag såg fram emot vid sidan av det första tåget. Det är därför som jag nyfiket följt arbetet på gamla Onkologparkeringen.

Men nu vet jag inte hur det blir.

Cykla är nyttigt.

I min kalkyl är visserligen Svingen hälsosam för muskler och lungor. Men det finns en nedåtsida också. Risken att drabbas av olycka i utförsbacken. Så kalkylens plus och minus tar nog ut varann.

 

I morgon är sista arbetsdagen innan invigningen!
Statsskulden på väg neråt

Av , , 3 kommentarer 59

Det hävdas att statsskulden uttryckt i andel av BNP bara minskar när socialdemokrater sitter vid makten i Sverige.

Det stämmer dock inte med den senaste redovisningen som Finansdepartementet lämnade i 20 augusti 2010. Här framgår att Alliansen hittills under sitt regerande lyckats hyfsat trots finanskrisen (Den röda linjen visar statsskuldens andel av BNP). 

Får Alliansen fortsatt förtroende och det dessutom inte händer nåt dramatiskt ute i världen, exempelvis i form av en ny svår ekonomisk kris, ser prognoserna riktig bra ut framemot 2015.