De flesta dör oräknade…

Att registrera dödsfall ligger inte i topp på vårdens lista över glamorösa och väsentliga prioriteringar. Men i ett globalt perspektiv är den information som kommer från riktiga och fullständiga register över dödsfall – vem som dog och varför – en enorm resurs för hälsoplanering och kloka åtgärder. Det skriver kollegan Peter Byass, professor i Global hälsa vid Umeå universitet och chef för Umeå Centrum för Global hälsoforskning, i PLOS Medicine. 

I dagens värld dör fortfarande de flesta oregistrerade och oräknade. Det kan tyckas osannolikt, men är en realitet. I 21:a århundradet finns i större delen av världen ännu inte de rutiner på plats som behövs för att människors liv – och dödsfall – ska räknas. Naturligtvis är det så att dess oräknade liv och dödfall oftast finns i låginkomstländer. Som Peter Byass utryckter saken i en Orwellsk omskrivning, "alla dödsfall är lika, men några är mer jämlika än andra".

Men saker och ting förändras. Just denna vecka presenterar Världshälsoorganisationen ett nytt instrument, en viktig global resurs, för att systematiskt registrera uppgifter om dödsfall. Expertis från olika delar av världen har samarbetat och Umeå centrum för global hälsoforskning har varit en av de ledande innovatörerna. Innovationen kallas på fackspråk Verbal Autopsy Instrument (VA).

Det första steget innebär att uppgifter på ett standardiserat sätt insamlas från anhöriga, vårdpersonal osv. I ett andra steg omvandlas dessa data (via sannolikhetmodulering) till trolig dödsorsak.

Det stora innovativa arbetet ligger i detta andra steg. Peter Byass har lett utvecklingen av InterVA modellen under det senaste decenniet. Och han har kunnat visa att metoden fungerar: Sannolikheten är hög för att man faktiskt träffar rätt ifråga om dödsorsak: Information från intervjuer med familj, vänner och vårdare om dödsfall som senare tolkas som dödsorsak(er) – har visat sig vara lika träffsäkra som läkares bedömning av samma data för att fastställa dödsorsaken.

När WHO nu godkänt det nya instrumentet som norm för att utföra "verbala obduktioner" har Umeås InterVA-team lanserat en uppdaterad version, som för persondator redan fins för gratis nedladdning.

Utmaningen är nu att ta fram en liten elektronisk "handhållen" version, som både kan vägleda vårdpersonal lokalt att snabbt knappa in VA-intervjuerna och som även bearbetar informationen till sannolik dödsorsak. Fältförsök pågår i Sydafrika just nu (bilden).

Att detta verktyg nu finns tillgängligt är givetvis inte samma sak som att alla världens dödsfall registreras. Men det skapar nya förutsättningar!

Från att VA tidigare främst varit ett forskningsinstrument, finns VA nu i en praktiskt användbar version. Därmed kan en del av den globala klyftan i ifråga om dödlighetsdata minskas.

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.