De flesta dör oräknade…

Av , , Bli först att kommentera 20

Att registrera dödsfall ligger inte i topp på vårdens lista över glamorösa och väsentliga prioriteringar. Men i ett globalt perspektiv är den information som kommer från riktiga och fullständiga register över dödsfall – vem som dog och varför – en enorm resurs för hälsoplanering och kloka åtgärder. Det skriver kollegan Peter Byass, professor i Global hälsa vid Umeå universitet och chef för Umeå Centrum för Global hälsoforskning, i PLOS Medicine. 

I dagens värld dör fortfarande de flesta oregistrerade och oräknade. Det kan tyckas osannolikt, men är en realitet. I 21:a århundradet finns i större delen av världen ännu inte de rutiner på plats som behövs för att människors liv – och dödsfall – ska räknas. Naturligtvis är det så att dess oräknade liv och dödfall oftast finns i låginkomstländer. Som Peter Byass utryckter saken i en Orwellsk omskrivning, "alla dödsfall är lika, men några är mer jämlika än andra".

Men saker och ting förändras. Just denna vecka presenterar Världshälsoorganisationen ett nytt instrument, en viktig global resurs, för att systematiskt registrera uppgifter om dödsfall. Expertis från olika delar av världen har samarbetat och Umeå centrum för global hälsoforskning har varit en av de ledande innovatörerna. Innovationen kallas på fackspråk Verbal Autopsy Instrument (VA).

Det första steget innebär att uppgifter på ett standardiserat sätt insamlas från anhöriga, vårdpersonal osv. I ett andra steg omvandlas dessa data (via sannolikhetmodulering) till trolig dödsorsak.

Det stora innovativa arbetet ligger i detta andra steg. Peter Byass har lett utvecklingen av InterVA modellen under det senaste decenniet. Och han har kunnat visa att metoden fungerar: Sannolikheten är hög för att man faktiskt träffar rätt ifråga om dödsorsak: Information från intervjuer med familj, vänner och vårdare om dödsfall som senare tolkas som dödsorsak(er) – har visat sig vara lika träffsäkra som läkares bedömning av samma data för att fastställa dödsorsaken.

När WHO nu godkänt det nya instrumentet som norm för att utföra "verbala obduktioner" har Umeås InterVA-team lanserat en uppdaterad version, som för persondator redan fins för gratis nedladdning.

Utmaningen är nu att ta fram en liten elektronisk "handhållen" version, som både kan vägleda vårdpersonal lokalt att snabbt knappa in VA-intervjuerna och som även bearbetar informationen till sannolik dödsorsak. Fältförsök pågår i Sydafrika just nu (bilden).

Att detta verktyg nu finns tillgängligt är givetvis inte samma sak som att alla världens dödsfall registreras. Men det skapar nya förutsättningar!

Från att VA tidigare främst varit ett forskningsinstrument, finns VA nu i en praktiskt användbar version. Därmed kan en del av den globala klyftan i ifråga om dödlighetsdata minskas.

Stand-upparen Holmlund?

Av , , 9 kommentarer 62

Undrar om kommunalrådet förbereder en ny karriär som stand-up-artist? Stand-upparna brukar ju försöka vara gränslösa och gärna bisarra. Göra satiriska kommentarer, gärna passera gränsen till det anständiga.

Det var kanske den egenskapen som Holmlund försökte testa i sin blogg igår kväll.

Som media rapporterar öppnade sydafrikansk kravallpolis under gårdagen eld och dödade ett stort antal strejkande gruvarbetare vid en gruva utanför Johannesburg. Djupt tragiskt.

Men Holmlund såg beskjutningen av strejkande arbetare i Sydafrika är ett exempel på vad man kan förvänta sig i ett land där Centerpartiet får inflytande. Pinsamt och plumpt.

Tyvärrr har allt fler som har svårt att ta den gode Lennart Holmlund på allvar, både på nationell eller regional nivå. För Umeå och Västerbotten är det ett problem.

Som bekant är det skillnad på att skratta med någon och skratta åt någon.

Per Sjölander och Vilhelmina

Av , , 1 kommentar 77

 Det är en ordentlig salva som Per Sjölander levererar i sin analys av det politiska livet i Vilhelmina, publicerad på VK-debatt idag, 4 augusti. Jag antar att många tröttnat att läsa om den fruktlösa osämja och politiska pajkastning som länge präglat kommunpolitiken i Vilhelmina. Därför är det välkommet med en välformulerad artikel från en person som inte tillhör något av de trätande ”lägren”.

  Professor Per Sjölander har under många varit forskningschef vid Södra Lapplands forskningsenhet i Vilhelmina. Visserligen var han en tuff elitspelare i Björklöven på 80-talet med mer än 150 elitseriematcher på meritlistan. Men den Per Sjölander jag som forskare och läkare lärt känna under senare år är en både eftertänksam och timid person. Så när han nu tar bladet från munnen finns det anleding att lyssna.

Här är två citat ur artikeln:

”…Den nuvarande politiska ledningen i Vilhelmina bär huvudansvaret för kommunens negativa utveckling. Orsakerna kan framförallt tillskrivas en oförmåga att hantera komplexa samhällsproblem, ett konserverande värdesystem och en god portion självtillräcklighet…”

”…Den politiska ledningen har rekryterat en samling ja-sägande statister för att skapa en förutsägbar majoritet för sin politik, statister vars lojalitet tillförsäkras genom ryggdunkningar och en utbredd och oifrågasatt nepotism. Följaktligen hanterar man den politiska oppositionen som vore den en motståndare i en boxningsmatch vilken man försöker oskadliggöra genom att åsamka maximal skada…”

Läs artikeln!