Mer hälsa för pengarna

Av , , Bli först att kommentera 28

Vad ger mest hälsa för pengarna?

 

TV-nyheter och tidningar berättar ofta om nya medicinska rön. Det ena mer lovande än det andra. Alla dessa rapporter ger förhoppningar om bättre hälsa, oavsett det är en ny gen eller en ny tablett det handlar om. Men i verkligheten är steget långt nyhet och praktisk hälsonytta.

 

Media rapporterar idag att professor Måns Rosén – under många år professor hos oss på Epidemiologi och Global Hälsa – nu överlämnat sin utredning om Översyn av de Nationella kvalitetsregistren till regeringen. Det här är en viktig utredning.

 

Kvalitetsregister får sällan rubriker. Begreppet är säkert svårfångat. Vad det egentligen handlar om är att systematiskt se till att den vård som ges också ger den förbättring eller det resultat man kan förvänta sig. Låter lätt, men är långifrån lätt.

 

Runt om i landet har läkare med speciellt intresse för en särskild sjukdom t.ex. slaganfall eller reumatisk värk, tålmodigt och noggrant insamlat behandlingsdata om patienter med en speciell sjukdom, inklusive specifika vårdinsatser, metoder och uppföljningar. Det här arbetet har ofta skett i det tysta, ofta till stor del på fritiden, och präglats av ett starkt intresse att i samarbete samla in data från patienter som kollegor runt om i landet också behandlat. Sverige är det land i världen som kommit längst med att utveckla kvalitetsregister. Över 70 nationella kvalitetsregister täckeröver 25 procent av sjukvårdens totala kostnader och ungefär 41 procent av kostnaderna för den somatiska slutenvården. 

 

 

Det Måns Rosén gör i sin utredning är att visa på potentialen i den guldgruva som kvalitetsregistren utgör. Och kommer med en rad förslag om hur Sverige som land skulle kunna ge stöd så att guldet kan brytas.

 

Genom att jämföra hur andra som lyckats bättre, kan man själv kan lära mer. På det sättet lyckades Länssjukhuset i Halmstad halvera dödligheten i hjärtinfarkt på ett år. Och exemplen är många på hur registren ger vägledning att förbättra kvaliteten. Potentialen bedöms ännu större för framtiden: en effektivare vård till glädje för skattebetalarna, en resurs som stärker Sverige som forskningsnation och som framför allt hjälper patienterna,

 

Visst är det intressant med alla dessa nya forskningsrön som medierna dagligen berättar om. Men den allra största patientnyttan ligger i att vården blir bättre på att göra det den redan gör. Och här är kvalitetsregistren en strålande gen-väg!

 

 

Högtid på universitetet

Av , , Bli först att kommentera 22

Umeå universitets hösthögtid är nu på lördag. Då installeras nya professorer och nya hedersdoktorer promoveras. Dessutom får en rad forskare pris för särskilt goda insatser. Men redan idag börjar högtidsföreläsningarna.

Några saker är lite speciella med årets högtid: Vår nya universitetsrektor Lena Gustafsson ska installeras i sitt nya ämbete. Men det som uppmärksammas allra mest är nog att Medicinska fakulteten utser Margot Wallström och Denis Mukwege till hedersdoktorer.

Den kongolesiske läkaren Denis Mukwege har länge kämpat för mänskliga rättigheter och har särskilt uppmärksammat världen på hur massvåldtäkter och sexuell tortyr används som vapen i krig som ytterst handlar om att komma åt mineralrika landområden Kongo-Kinshasa.

Mukwege besökte Umeå senast i december 2009, inbjuden av professor Ellinor Ädelroth, lungläkare och prefekt vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, som också i återkommande perioder arbetat som läkare i Kongo.  Då redovisade Denis Mukwege i sin föreläsning den närmast ofattbara ondska som han sett i som gynekolog i arbetet att försöka hjälpa vårdtagna och svårt misshandlade kvinnor. Mukweges föreläsning berörde verkligen och gjorde ett mycket starkt intryck på oss alla. Och genom att göra honom till hedersdoktor ger nu Medicinska fakulteten ett starkt stöd till hans och många andras kamp.   

Mukweges mycket aktiva plädering för kongolesiska kvinnors rättigheter spelade säkert en viktig roll för att frågan också kommit upp på FN:s dagordning, och för att förra EU-kommissionären Margot Wallström nu fått ett särskilt uppdrag av FN-s generalsekreterare att bevaka kvinnors och barns utsatta situation i krig och konflikter. Att också Margot Wallström blir hedersdoktor innebär att både Medicinska fakulteten och universitetet signalerar sitt aktiva stöd för ett globalt perspektiv kring liv och hälsa.  

Redan idag kl 15.00 hålls ett seminarium i Aula Nordica om våld mot kvinnor och barn, ’Challenging Gender Based Violence in the World’, där medicine hedersdoktor Denis Mukwege medverkar.

Och ikväll kl 19.40 håller han sin högtidsföreläsning på Norrlands universitetssjukhus, Hörsal B, 9 tr.

Margon Wallströms högtidsföreläsning äger rum på lördag kl 10.40 i Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, Hörsal A.

Det är hög tid att uppmärksamma allt detta!

Lars Bodén och vreden

Av , , 9 kommentarer 70

        

Förra veckan inbjöd Publicistklubben Norra Norrland till diskussion i Umeå kring rubriken ”Smutskastade du Maud Olofsson, Lars Bodén?”. Förutom Folkbladets politiske redaktör LarsBodén var jag inbjuden att belysa frågan. Dessutom deltog medieforskaren Jesper Enbom.

Bodén har i flera ledare efter valet karaktäriserat sina ledare om Maud med formuleringar, typ ”….Visst har jag kritiserat det hon stått för – men det handlar ju om politikens innehåll…….” och därmed menat att ändamålet helgar medlen.

Bodén ledarkampanj mot Maud Olofsson intensifierades efter valet 2006 och har sedan pågått hela valperioden. Intensivare perioder har blandats med mindre intensiva. Inför diskussionen på Publicistklubben gjorde jag en genomgång av ett antal Bodén-ledare med udden riktad mot Maud. Och min slutsats var att det knappast var så enkelt att det endast var ’politikens innehåll’ som Bodéns ledare handlade om. För att ge publiken på Publicistklubbens möte lite kött på benen, illustrerade jag med några exempel bland ett otal VF-ledare. Och hade utifrån detta axplock sammantaget svårt att tolka det på annat sätt än att ordvalen i hög grad andas karaktärsattacker mot personen Maud Olofsson: ”tristaste partiledaren”, ”överklassens betjänt”, ”veckans lögnare”, ”svikare”, ”kappvändare”, ”slingrar sig”, ”är en bluff”, ”är inte ärlig”, för att ta några exempel.

Bodén medgav utan omsvep att han redan vid regeringsskiftet bestämt sig för att systematiskt jaga Maud Olofson och Centerpartiet. Han motiverade först med påståendet att ”Centerpartiet svikit sina rötter” utifrån – som jag förstod saken – en uppfattning att Centerpartiet borde vara kvar på landet och inte ha en politik som också stadsbor uppskattar.

Min hypotes var dock en annan: Allt handlar om regeringsmakten. Det som låg bakom Bodéns och för den skull socialdemokraternas vrede var att Maud Olofssons och Centerpartiets agerande innebar att socialdemokraterna förlorade regeringsmakten 2006.     

Och Lars Bodén bekräftade att just den känsla av besvikelse som han och sossarna känner har projicerats på Maud Olofsson under hela valperioden.

För min del skyller jag inte Centerpartiets valresultat på Lars Bodén. Men efter att ha läst ett stort antal VF-ledare som mer liknar betald annonsplats för (s) än spänstig samhällsdebatt, undrar jag om inte Folkbladets ledarsida blivit allt mindre intressant för alla utanför den inre partikretsen?   

 

Skandalerna i bärskogen

Av , , Bli först att kommentera 32

Med anledning av det synnerligen trista och skandalösa behandling som en rad thailändska bärplockare utsatts för, har LRF-ordföranden i Västerbotten Arne Lindström i sitt veckobrev skrivet en tänkvärd reflexion. I VK-s spalter har läsarna kunnat ta del av Arnes debattinlägg många gånger: Välformulerade, med ett eftertänksamt budskap och med en avslutande vass knorr.

Så här skriver han idag:  

…Det är nu ett par år sedan vi från LRF Västerbotten kritiserade bärföretagen och krävde en "annan tingens ordning" i bärskogen. Vi fick från våra medlemmar höra om olustigheter, olämpligheter och rena oegentligheter som försiggick bland en del bärföretag, men vi höll oss till det som framför allt angick våra medlemmar – hur man enligt oss missbrukade allemansrätten. Det märkliga var att delar av media inte såg det vi såg, utan de tyckte sig se missunnsamhet och rent rasistiska inslag bakom våra synpunkter (!).

 

Länsstyrelsen anordnade så småningom en konferens där bärbranschens villkor skulle diskuteras, men den eventuella potentialen hos bärbranschen ackompanjerades under mötet lika mycket av anklagelser om maffiametoder och annan ruttenhet.

 

Jag kommer ihåg hur jag fick möjlighet att säga några ord i slutet på konferensen: "Det är inte LRF som är problemet för bärbranschen, och det är inte heller allemansrätten. Det är ni själva som utgör bärbranschens problem"!

 

Nu håller vi på att få facit på vad branschen går för. Det är ett skrämmande facit med skandal efter skandal och en total likgiltighet för de människor som lockats hit. Man kan ju undra om bärbranschen någonsin kommer att rensas – om uttrycket tillåts? Så länge som oegentligheterna är mer eller mindre rådande i branschen, då är det inte heller möjligt för seriösa och hederliga företag att klara sig. Man skulle kunna säga, att det finns ingen plats för blåbär i bärskogen….

Effektiva förebyggande metoder

Av , , Bli först att kommentera 32

Igår presenterade Socialstyrelsen nya Nationella Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder för svensk hälso- och sjukvård. Det finns redan Nationella Riktlinjer för hur vården ska arbeta exempelvis ifråga om slaganfall, depressioner och diabetes. Men fram till nu har Nationella Riktlinjer saknats för vilka förebyggande metoder som fungerar bra och som är kostnadseffektiva.

Dom allra flesta vet att ohälsosamma levnadsvanor i många fall mognar till allvarliga sjukdomar. I Sverige beror 20 procent av alla för tidiga dödsfall och funktionsnedsättningar på ohälsosamma levnadsvanor. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa lanserar Socialstyrelsen nu för första gången nationella riktlinjer på området. Riktlinjerna fokuserar på tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Många av vårdens anställda försöker redan med stort allvar och engagemang ge patienter stöd att ändra vanor. Men det är inte lätt. Det är svårt att ändra vanor. För vårdens del är det en allvarlig begränsning att en enhetlig praxis saknas för vården ska arbeta förebyggande.

Vid gårdagens presskonferens sa Socialstyrelsens Generaldirektör Lars-Erik Holm (t.v. på bilden) att det är ”en historisk dag för Socialstyrelsen”, när preliminära förslag till Nationella Riktlinjer äntligen är färdiga. Nu finns möjlighet för landsting, professioner och myndigheter att tillsammans diskutera hur Riktlinjerna på bästa sätt ska få genomslag.

Jag har haft uppdraget att leda arbetet med att ta fram rekommendationerna. Under de 3 år som arbetet pågått har ett hundratal svenska experter medverkat för att granska och bedöma de vetenskapliga rapporter som ligger till grund för slutsatserna. Från Umeå universitet har hälsoekonomiprofessorerna Lars Lindholm, psykiatriprofessorn Lars Jacobsson och docenten i allmänmedicin Herbert Sandström deltagit.

Det här är en av de största vetenskapliga granskningarna i sitt slag som genomförts i landet. 31 600 artiklar har inledningsvis bedömts och efterhand har de viktigaste slutsatserna summerats. Den preliminära rapporten finns på Socialstyrelsens hemsida.

Nu ska landstingen och vården diskutera Riktlinjeförslagen rekommendationer om prioriteringar och kompetensutveckling. En av utmaningarna är att möta det behov av ny kunskap i vården kring kvalificerad rådgivning, som riktlinjerna identifierar. En annat utforma specifika rutiner för tillämpning, så att det passar de patienter och problem som vården mötet oavsett om det är kirurgi, ortopedi, psykiatri eller allmänmedicin som är behandlande specialitet och oavsett om vården möter patienterna i specialistsjukvård eller närsjukvård.

Det är ett pionjärarbete, där Sverige hittills är det enda land som försöker ta ett samlat grepp för att införa evidensbaserade sjukdomsförebyggande metoder i hela vården.    

Konsten att söka stora pengar

Av , , 1 kommentar 25

Epidemiologi och Global Hälsa hade Enhetsdag igår. Av vår permanenta personal på ca 50 medarbetare deltog ett 40-tal, medan ett 10-tal är på olika forskningsuppdrag i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Latinamerika. Dessutom deltog huvuddelen av våra ca 90 Masterstudenter.

Epidemiologi och Global Hälsa har ett fåtal fasta universitetstjänster. En del av våra intäkter kommer via våra utbildningsinsatser, framför allt det tvååriga Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (Umeå International School of Public Health).

Men i huvudsak finansierar en forskningsenhet som vår sin verksamhet genom forskningsanslag. Anslag vi konkurrerar om med forskargrupper från andra universitet i Sverige och internationellt. Och här blir konkurrensen allt tuffare för varje år.  

Vi har hittills i första hand – och mycket framgångsrikt – sökt pengar hos nationella forskningsråd. De senaste åren har vi dock känt att vi också måste pröva möjligheten att söka större internationella anslag. Men internationella ansökningar, typ EU-ansökningar, är långt mer komplexa och ställer därför ännu högre krav både på ansökarnas kreativitet och på ansökningarna. Inte minst så att alla tekniska villkor uppfylls på rätt sätt.

För att klara denna högre ambitionsnivå kände vi att det var nödvändigt för oss att rekrytera en expert med stor kunskap om hur internationella forskningsansökningar förbereds, utformas och processas ’i systemet’. Och det är verkligen ett specialistområde. Många av våra forskare har känt tveksamhet inför att vara huvudsökande till EU:s forskningsfonder. Men nu är läget på väg att förändras.

Vid Enhetsdagen gjorde vår nye Research Manager Karl-Erik Renhorn, med många års erfarenhet av forskningsansökningar, en initierad genomgång av ’hemligheter och fallgropar’ som måste matchas för att en ansökan ska kunna blir framgångsrik. God planering, specifika syften, en säljande idé och trovärdighet var några av Karl-Eriks ledord för det fortsatta arbetet.

Även om Karl-Erik står med armarna i kors (bilden) bland några av Epidemiologi och Global Hälsas seniora forskare, har han händerna fulla.

Höstens fönster för EU-ansökningar stänger 10 november kl 17.00. Då vet vi hur långt våra ambitioner når den här omgången

En ny politikergeneration

Av , , Bli först att kommentera 34

Så har då talman valts och den nya regeringen presenterats. För själva Alliansregeringen är det stor skillnad mellan 2006 och 2010. 2006 var det enbart några enstaka Allianspolitiker som hade erfarenhet från regeringsarbete (dvs som satt i kanslihuset under Bildt-regeringen 1991-94). Så alla fick börja om från början.

Reinfeldt snubblade rejält redan på första hindret och fick direkt byta ut 2 statsråd. Men framför allt så är det med regeringsarbete som med de flesta andra nya jobb: Det tar tid att lära sig jobbet, att förstå maktstrukturerna, att skapa teamen och att utveckla samarbeten.

Visserligen är det många nya nu också. Men de går direkt in i en fungerande verksamhet där de flesta kan hugga i direkt.

Efter att ha lyssnat till de första intervjuerna slås jag av de nya ministrarna har en lite annan bredd och kompetens än de som ingick när Alliansregeringen 2006 presenterades. Personligen känner jag Anna-Karin Hatt bäst. Hon har sedan 2006 varit Centerpartiets mäktigaste statssekreterare som C-chef inom Statsrådsberedningen.

Det ligger i sakens natur att förhandlingar är själva livskraften i en koalitionsregering. Anna-Karin Hatt har varit huvudförhandlingarna i alla större frågor, framför allt i förhållande till finansdepartementet. Och hon är en erkänt mångkunnig, klarsynt och skicklig förhandlare, som har den där viktiga förmåga att med kreativa inspel lösa upp låsningar. Som minister kommer dessa egenskaper väl till pass. Hon är ett av de statsråd som kommer att sticka ut under den kommande regeringsperioden.

Överhuvudtaget tycker jag mig se en ny relativt ung, kompetent och modern politikergeneration som på allvar tar plats i landets högsta ledning. Stefan Attefall och Hillevi Engström har i Riksdagen visat på tydligt ledarskap och gott omdöme. Erik Ullenhag, tidigare fp-partisekreterare, förstärker mönstret.

Utmaningarna stora. Både i form av samhällsproblem. Och inte minst ifråga om regeringen ska kunna få igenom sina förslag i riksdagen. Men det lag som igår presenterats är en bra början.