Straffrabatt för poliser?

Att göra motstånd mot en polis ses på med största allvar, och straffen blir därefter. I många fall fullständigt orimliga med tanke på omständigheterna, men hänsyn till omständigheterna får ej tas. Detta gäller allt från tillfällig psykos och grav alkoholpåverkan till annat som kan tänkas påverka individens möjlighet till rationellt handlande. Individen är alltid ansvarig för sina handlingar och ska utkrävas ansvar, enligt lagens mening.

När en polis begår övergrepp läggs utredningar om brott ner på löpande band eller så brott bortförklaras de av någon åklagare. Nu hände något ovanligt, en polis dömdes för misshandel men ”eftersom polisen riskerar att förlora sitt arbete i och med domen har rätten valt påföljden villkorlig dom.” Jag visste inte att sådan hänsyn skulle tas eller ens kunde tas med anledning av bland annat det tidigare skrivna.

Som nämndeman blir jag naturligtvis konfunderad över domen. Gäller denna förmån, eller kryphål undan lagens mening, även andra eller endast poliser?

Etiketter: , , , ,

4 kommentarer

 1. Niclas

  Hej!
  Tillhör ovanligheterna att jag skriver kommentarer på människors bloggar/artiklar mm.
  Jag kan börja med att säga; – ja jag jobbar som polis.

  När människor gör motstånd mot en polis så ses det på med största allvar, och blir straffen blir därefter säger du! Sen när blev påhopp på demokratin inte ett allvarligt brott. Tycker du att straffen är stränga? Du säger att oavsett om personen lider av psykos eller grav alkoholpåverkan så tas ingen hänsyn till detta vid dom. För det första så går du straffri om du var under allvarlig psykisk sjukdom vid brottstillfället, för det andra så tycker jag inte att de straff som döms ut är hårda, normalt sett.

  När det gäller polisers övertramp, brott i tjänsten och utanför tjänsten så skall detta givetvis beivras.

  Du sitter i domstol som nämndeman vet säkert att det är en grannlaga uppgift att försöka sätta sig in i ett agerande som en polis gör i tjänsten. Det är inte alltid det är så enkelt att säga, det där var fel men inte det där. Men oavsett detta så kom man fram till att i detta fall så var det fråga om en misshandel.

  Att domstolen tar hänsyn till att denne polis tappar jobbet är väl en självklarhet. På de flesta arbetsplatser som finns i samhället blir man inte av med jobbet med på grund av brott. Lagen som gäller anställningsskydd fyller inte alltid samma funktion för en polis som för en som jobbar med något annat.

  Generellt så är min erfarenhet att domstolen absolut tar hänsyn till en persons livssituation när denne står ställd inför rätten.

  Förmånen / kryphålet som beskriver att du funderar över. I min värld så är det inte inte helt ovanligt att man för brottet misshandel kan få en villkorlig dom.

  //Niclas

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej Niclas,

   Tack för din kommentar! Den är tänkvärd och förståelig.

   Till att börja med så vill jag inte gå in på enskilda ärenden, men jag har suttit i många domstolar där polisen tagit upp anmälan för händelser som drabbat dem själva. Jag vet hur diskussionerna varit kring dessa ärenden men lämnar dem då det endast är erfarenheter, men en samlad bild från när jag läst domar är att poliser anses mer trovärdiga än andra i domstolen. De behandlas något mildare än motsvarande skulle göra i en annan situation utan polis. Till och med i ärenden där poliser uppenbarligen ljugit eller verkligen fullständigt missuppfattat allt på ett närmast omöjligt sätt, så kritiseras detta inte i domstolen utan åtföljs av formuleringar som ”det finns ingen anledning i att ifrågasätta riktigheten/sanningshalten i uppgifterna, men…”. I de fallen jag tänker på så har det funnits all anledning att ifrågasätta riktigheten och även polisens bevekelsegrund.

   Jag har förutom det många vänner som är poliser och jag har även haft nöjet att lära känna flera av deras kollegor mer eller mindre bra. Historier som berättas är rätt skrämmande, för att inte säga hårresande. Min syn på polisen är att polisen behövs, är mycket viktig och till sin absoluta del en yrkeskår med bra människor. Jag anser att det behövs fler poliser än vad som finns idag. Jag anser även att det behövs en omorganisation där en högre effektivitet söks och enskilda poliser ska kunna kritisera det hierarkiska systemet som råder inom polisväsendet. Idag verkar det begås många övergrepp som aldrig kommer till dagens ljus. Exempelvis poliser som hämnas kollegor genom att misshandla enskilda och liknande.

   En polis som begår övergrepp och som inte kan kontrollera sina maktmedel är synnerligen olämplig som polis, det är min fasta åsikt. Det är ingen liten arsenal som finns till polisens förfogande. Poliser som begår övergrepp hotar det demokratiska samhället mer än vad onyktra som gör motstånd mot omhändertagande gör. Hänsyn till att polisen kan förlora jobbet om det blir exempelvis fängelse är därför en fullständigt ovidkommande fråga och farlig ur demokratisynvinkel, enligt min mening. Polisen ska inte ha gräddfil i rättssystemet (redan idag läggs mycket av den skit polisen gjort ner medan motsvarande för en icke-polis skulle lett till åtal och fällande domar). Ni som poliser ska skydda oss och vi ska kunna känna oss trygga med er närvaro. Det är något som de flesta av oss gör, men när utredningar om övergrepp läggs ner och domar till sin karaktär verkar förmildrande på grund av yrket, skadas denna tilltro. Det är allvarligt för yrket och det är allvarligt för det demokratiska samhället.

   Vänligen,
   Daniel

  • Vittne

   Om jag skulle supa mig full och ta stryptag på krogen på någon som har dansat med min fru
   samtidigt som jag skriker ” jag ska ge dig aktiv dödshjälp din jävel” så är jag säker på att
   jag skulle få ett kännbart straff .

   När en ledig polisman gör samma sak vägrar hans kollegor ta upp anmälan utan säger att
   de inte tar anmälan mot kollegor utan att man ska åka till skellefteå och göra anmälan där ……

   • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

    Det finns lite olika erfarenheter. Det finns exempel på där killar blivit våldtagna och poliser vägrar ta upp anmälan, med hänvisning till att killar inte kan bli våldtagna och sådana saker. Det är ganska brutala bemötanden ibland och jag har förstått att intern kritik är svår för poliser att lyfta i den hierarkiska och odemokratiska organisationen som utgör polismyndigheten. Ibland verkar det vara en ”krigsmyndighet” vi har att göra med, då flera uttrycker att de är ”ute i krig” i mötet med kriminella (ungdomar, MC-gäng och annat, ingen skillnad). Jag tror polismyndigheten skulle må bra av en omorganisering.

    Det är dock alltid lika viktigt att understryka att de poliser jag känner är bra människor och har en bra inställning till sina medmänniskor. Gemensamt för dem samtliga är att egendomsbrott ses som mindre allvarliga och ibland även förlåtande på grund av dess orsak och syfte, medan våld mot person är oförlåtligt. Det är i grunden en bra värdering med tanke på vad vi lever i för samhälle, där egendomsbrott ses på som något synnerligen allvarligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.