Etikett: Misshandel

Satsa på HBTQ-frågorna!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag publicerades min insändare ”Förbättra HBTQ-personers livssituation i Umeå” på VK:s nätupplaga. Nedan finns artikeln:

Förbättra HBTQ-personers livssituation i Umeå

Det är dags att börja förtjäna sitt rykte! Det är uppenbart Umeå inte har hängt med samhällsutvecklingen. Det är lika uppenbart att Umeå lever på gamla meriter – tveksamma dessutom.

Att arbeta för ett jämlikt samhälle är svårt, det finns ett starkt motstånd. I vårt samhälle är homofobi, sexism och rasism sedan gammalt etablerade ideologier som samverkar för att bevara heterosexualitet, manlighet och vithet som det normala i samhället. Denna tradition måste vi bryta med.

Men att utmana denna ordning är inte riskfritt. Som exempel har jag blivit bespottad och hotad när jag tagit till orda. Dels för att jag är bög, dels för att jag är för mångfald.

I ett panelsamtal under sommaren försökte jag lyfta den ökande HBTQ-fientligheten som många känt av i Umeå. Jag talade om den missaktning, bespottning, misshandel och de våldtäkter som HBTQ-personer drabbats av de senaste åren.

Istället för att se problemets allvar, väljer några av partiföreträdarna att sätta sin tro till en 8 år gammal och illa underbyggd undersökning från en dejtningssajt om att Umeå fortfarande skulle vara den HBTQ-vänligaste staden i Sverige. Det framfördes till och med synpunkten att vi inte ens bör tala om problemen då det kan skada Umeås goda rykte.

Att inte tala om HBTQ-frågor har Umeås kommunpolitiker varit oerhört duktiga på. De senaste 8 åren har inga nämnvärda politiska initiativ tagits och det har givit resultat. Istället för den 1:a plats politikerna tror att Umeå intar placeras kommunen på en 21:a plats i en undersökning nyligen gjord av RFSL i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Nu är det på tiden att Umeå förtjänar sitt rykte.

Vänsterpartiet har beslutat sig för att på allvar förbättra HBTQ-personers livssituation i Umeå. Vi anser att kunskap och kompetens i HBTQ-frågor och normkritiska perspektiv är av stor betydelse inom välfärden, eftersom alla för eller senare kommer i kontakt med den. Det är också viktigt att alla människor känner att de kan få det stöd de behöver av samhället. Därför ska vi bland annat arbeta för:

  • Att kommunen ska ta fram en policy för kunskap och kompetens i HBTQ-frågor som ligger till grund för ett vidare arbete i kommunen.
  • Att personalen erbjuds utbildning.
  • Att det vid anställning av chefer och tjänstemän ska det vara meriterande med kompetens i HBTQ-frågor och normkritiska perspektiv.
  • Att Umeå kommun ska kunna erbjuda skyddat boende för HBTQ-personer som utsatts för våld eller hot om våld av närstående, oavsett kön eller könsidentitet.

Målet för vår politik är att varje människas förutsättningar ska vara utgångspunkten för hur vi bygger ett bättre Umeå. Det kräver en barnomsorg, skola, äldreomsorg och socialtjänst med goda kunskaper i skilda familjeförhållanden och individers olikheter. Med förslagen ovan läggs en god grund för en sådan utveckling.

Daniel Nyström
Vänsterpartiet Umeås HBTQ-grupp

Fritt att tafsa, män!

Av , , 2 kommentarer 21

Nu är det fritt fram! Ett dukat och serverat bord! Ta på din nästes rumpa, smek hennes bröst eller rent av fram nedtill. Det är bara att ta för dig. Motstånd kan du betrakta som misshandel.

Ok, det är lite raljant, men det är signalerna som sänds ut från vårt rättsvårdande system. Provocerande domar har jag sett gott om ett tag nu. En kompis skriver på Facebook:

Domstol 1: kvinna blir tafsad på rumpan av en man. Domstol: tafsad på räcker ej för nödvärn för liten örfil (utan skada). Dömd till dagsböter.

Domstol 2: man blir tafsad på rumpan och rörd på halsen av en annan man. Han slänger in honom så hårt i väggen att den andra mannen måste sys. Mannen frias – det anses nödvärn.

Jag tror inte det är halsen som var skillnaden!

Han har nog helt rätt i detta. Halsen var nog inte skillnaden. Dessa domar handlar om en analys/bedömning av vilken grad offret kan ha känt sig kränkt av smekningen. Skillnaden ligger främst i att det av kvinnor förväntas att de ska acceptera och finna sig i rollen som objekt. En annan aspekt av det är att i dom 2 är det en man som smeker en annan man, vilket inte anses vara lika OK som en man som smeker en kvinna. Det finns alltså ett moment av heteronormativitet och homofobi i detta som berättigar nödvärn.

Det finns dem som ifrågasätter feminismens existensberättigande och ibland undrar jag om dessa människor är såväl blinda som döva med tanke på all den orättvisa och konsekvenser av ojämlikhet som drabbar alla icke heterosexuella och icke män.

Vill du läsa mer om örfilen och domen finns några artiklar i Aftonbladet:
 Gav örfil efter rumpgrepp – dömdes
 Sanningen om ”Nyp i rumpan-domen”

Straffrabatt för poliser?

Av , , 4 kommentarer 11

Att göra motstånd mot en polis ses på med största allvar, och straffen blir därefter. I många fall fullständigt orimliga med tanke på omständigheterna, men hänsyn till omständigheterna får ej tas. Detta gäller allt från tillfällig psykos och grav alkoholpåverkan till annat som kan tänkas påverka individens möjlighet till rationellt handlande. Individen är alltid ansvarig för sina handlingar och ska utkrävas ansvar, enligt lagens mening.

När en polis begår övergrepp läggs utredningar om brott ner på löpande band eller så brott bortförklaras de av någon åklagare. Nu hände något ovanligt, en polis dömdes för misshandel men ”eftersom polisen riskerar att förlora sitt arbete i och med domen har rätten valt påföljden villkorlig dom.” Jag visste inte att sådan hänsyn skulle tas eller ens kunde tas med anledning av bland annat det tidigare skrivna.

Som nämndeman blir jag naturligtvis konfunderad över domen. Gäller denna förmån, eller kryphål undan lagens mening, även andra eller endast poliser?