SR tystar debatten och politiserar antirasismen

DN om SR 2Jag lyssnade på Sveriges Radio P1 i fredags när jag åkte bil genom Norrland. Lena Berggren, docent i idéhistoria vid Umeå universitet (specialiserad inom rasism, nazism och högerextremism) var med i en diskussion om Sveriges radios opartiskhet. Till att börja med uppfattar jag att Sveriges radio delvis tagit detta beslut om opartiskhet med hänsyn till Sverigedemokraterna och Sveriges radios oförmåga att hantera och granska detta parti som sig bör.

Det var ett synnerligen viktigt resonemang kring värderingsfrågor som Lena Berggren förde och vi skruvade därför upp volymen. Till vår besvikelse uppfattade vi samtliga i bilen att programmet inte var opartiskt; snarare än att låta Lena Berggren tala klart och förklara resonemangen avbröts hon av programledaren som verkade mer angelägen om sin chefs åsikter än Lenas bildade synpunkter (chefen satt med i samtalet).

I en artikel i Dagens Nyheter framgår nu också att Sveriges radio stoppar en professor, Lena Halldenius, från att delta i en filosofisk diskussion i P1. Det professorn skulle tala kring hade avslöjat att Sveriges radio gjort avsteg från att stå upp för de mänskliga rättigheterna, demokrati och jämlikhet. Detta blev tydligen för mycket för Sveriges radio. Det är dock inte svårt att förstå mot bakgrund av att Sveriges radio uppenbarligen tycker att medarbetarna ska vara försiktiga att, i privat kommunikation i sociala medier, tala för varmt om mänskliga rättigheter, allas lika rätt och värde.

Det är skrämmande hur Sverigedemokraternas normaliseringsprocess fullständigt slagit ut all rim och reson i svensk public service. Att stå upp för människans värde får aldrig bli en förhandlingsfråga och kan aldrig ses som annat än opartiskt när det görs genomgående utan hänsyn till olika input och intressen. Konsekvens.

Innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen kan jag inte minnas att Sveriges radio varit såhär lama och fega. Det är därför svårt att se detta som något annat än ett steg i ledet av rasismens normalisering i det svenska samhället. För mig håller Sveriges radio på att fullständigt tappa all den djupt grundmurade trovärdighet jag känt inför dem.

Sveriges radio, skämmes tamejfan!

Etiketter: , , , , , , ,

15 kommentarer

 1. Henrik Agerhäll

  Jag tror du har missuppfattat saken lite grand. För att Sveriges Radios propaganda ska ge effekt är det viktigt att de som lyssnar på sändningarna tror att Sveriges Radio är så opartiska som möjligt. Det de sysslar med nu är snarare att arbeta för att kunna fortsätta att ge sken av opartiskhet samtidigt som man fortsätter med sin partiska propaganda. Självklart borde journalister på Sveriges Radio få ha vilka åsikter som helst i privata sammanhang, men då dessa åsikter tycks ha slagsida åt ett håll så kan det skada SR:s strävan att uppfattas som opartiska…

 2. Daniel Nyström (inläggsförfattare)

  Nu har det kommit inlägg som behandlar invandringens omfattning, invandrares försörjningsförmåga att jag skulle vara förståndshandikappad och att SD är lösningen eller framtidens parti (ett rätt genomgående tema i inläggen förövrigt). De inläggen publiceras inte eftersom de inte har med saken att göra. Inga fler liknande inlägg lönar sig att skriva för detta blogginlägg.

 3. P A

  SR har ju ett tydligt problem i att de består av anställda med MP/V-åsikter. Hade de haft anställda som varit ett genomsnitt av befolkningen hade de inte behövt göra dessa åtgärder.

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Oavsett hur fördelningen av anställda hade varit så skulle opartiskheten vara viktigt att upprätthålla. Vilka privata sympatier en enskild individ har ska inte påverka hur jobbet utförs och ett snitt skulle inte lösa problematiken med påstådd partiskhet. Att påstå att det skulle lösa problemet är populism på grund av sin extrema förenkling på eventuella problem som är svåra att lösa.

 4. john

  SR är väl så partiska man kan bli Daniel, SD är så påhoppade att man nästan skrattar, att svensk media närmar sig rysk media i censuren av oliktänkande, är beklagligt men ingen får skriva om det eller ens nämna det bland svenska journalister vilket är besynnerligt och skrämmande. Är vi DDR in disguise?

  Att man har olika åsikter får aldrig bli ett tillfälle att tysta ner människor som media gör mot SD och deras väljare, vi måste stå upp för alla människor, inklusive SD och alla invandrare, för att alla ska ha samma rättigheter och värde. Det är en tuff kamp men tillsammans kan vi få media att förändra sig och acceptera allas lika värde!

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Det finns en undfallenhet i granskningen av rasistiska rörelser och partier såsom SD med flera. Medierna vet också för lite om dessa partier då de är så väsensskilda de normala partierna. Bevakningen blir därför ängslig och valhänt. Lena Berggren, docent i historia, har skrivit bra om detta och annat på VK.

   På grund av de problem medierna har i hanteringen av rasistiska partier blir mediebevakningen knasig. Som det ledande rasistiska partiet i Sverige blir Sverigedemokraterna konstigt behandlade i media. Ingen riktigt bra granskning och när granskningen sker så fördummas partiets väljare och politiken konstrueras som skämt. Väljarna ska inte på något sätt kränkas och politiken ska beskrivas i sin nutida och historiska kontext. Den är antidemokratisk och den är farlig, inte något skämt.

 5. john

  Måste man vara ”normal” eller rösta på ett ”normalt” parti i sverige? Måste man vara heterosexuell? Man får väl vara oliktänkande? Man får väl vara av annan sexuell läggning och av annan politisk åsikt vad gäller invandring, detta ska inte hindra människor ! Det är viktigt att människor med annan politisk åsikt och av annan sexuell läggning får samma rättigheter som de så kallade ”normala” människorna i sverige, det kommer ta tid men det är en av de viktigaste frågorna i vår tid.

  Tycker du är på rätt spår vad gäller de homosexuellas kamp för lika rättigheter men att du glömmer bort de integrationskritiska som ofta blir kallade glåpord som rasist eller nazist, i sverige ska man år 2014 kunna vara homosexuell och invandrarkritisk utan att bli utsatt.

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Invandringskritisk är inte samma som att vara främlingsfientlig eller rasist eller nazist. Det finns många invandringskritiker som inte är rasister. Allt handlar om vilka idéer som bygger upp argumenten bakom ett visst ställningstagande. Det handlar om människosyn. I denna del är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti och de som röstar på Sverigedemokraterna röstar för en rasistisk politik. Detta går inte att komma ifrån. I övrigt förstår jag inte vad du menar med ditt resonemang kring ”normal” osv…

   • Håkan Rohdin

    Hej Daniel!

    Det skulle vara intressant om du kunde resonera kring hur man kan kritisera invandringen utan att klassas som rasist. Finns det någon framträdande person i Sverige som du anser kritiserar invandringen på ett acceptabelt sätt? Om så vad skiljer denna persons resonemang mot det man finner bland annat hos Sverigedemokraterna?

    • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

     Hej Håkan,

     Allt beror på hur man beklär kritiken mot invandringspolitiken och inte invandringen som sådan. Exempelvis min kille har en saklig kritik mot invandringspolitiken i Sverige och framför den på ett icke-rasistiskt sätt. Hans fokus ligger på de strukturer som försvarar för den som kommer hit att få riktiga chanser av samhället att bli en del av samhället. Det är i sig inte omfattningen utan hur samhället tar hand om dem som kommer som brister. Det är inte den invandrade som är problemet enligt honom utan hur samhället för invadringspolitiken utan vidare hänsyn till de människor som kommer hit, alltså: Man tar hit folk för att man har en human syn och man tar hit dem som behöver det för att överleva, men sedan brister samhället i att göra det möjligt för dem som kommer hit att få värdiga och bra liv. Mot bakgrund av detta så menar han att samhället kanske tar emot för stor invandring när samhället inte kan möta de invandrades behov och rättigheter som människor av kött och blod.

     Ja, det är lite invecklat. Men det handlar om fokus och vilken människosyn man har. Sverigedemokraterna har i sin människosyn ett inbyggt värdesystem där somliga är mer värda än andra, vidare så anför man rasistiska argument som att vissa är ”förprogrammerade att våldta” och att ”våldtäkt är ett uttryck för islamsk kultur” (det senare har SD:s rättspolitiske talesperson givit stöd till som ett riktigt påstående). Det finns mycket i SD:s kritik som är direkt fientlig och rasistisk. Jag kommer gå in på detta i ett senare inlägg på min blogg.

     Vänligen,
     Daniel

     • Håkan Rohdin

      Tack för ett utförligt svar. Samtidigt måste du själv se problemet i ditt resonemang när endast integrationen och inte antalet får diskuteras eftersom detta är något som går hand i hand. Det är också talande att du inte kan ge ett bättre exempel än din kille. Det är en så stor fråga, trots det kan du inte nämna en enda framstående politiker eller mediapersonlighet som du anser kritiserar invandringen på ett icke-rasistiskt sätt.

      Det blir alltså en situation som inte kan diskuteras. Antingen vill man öka invandringen alternativt behålla dagens nivå, allt annat är ett uttryck för rasism. Men jag ska ge dig en ny möjlighet att utveckla dina tankar med ytterligare en fråga, kan du nämna en framträdande person som vill minska invandringen utan att för den skull ge uttryck för rasism? Om du inte kan nämna en sådan person, vad säger det om hur frågan behandlas?

      För övrigt finns det givetvis diskussioner om hur integrationen kan förbättras även för stora mängder människor, tyvärr inbegriper det lösningar som inte är önskvärda i en välfärdsstat. När vi under de senaste 15 åren inte sett någon nämnvärd förändring i sysselsättningsgrad för utrikes födda bör det leda till eftertanke. Såväl höger- som vänsterregeringar har visat att de är inkapabla att handskas med situationen.

     • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

      Hej igen Håkan,

      Antalet får också diskuteras men det beror på hur man diskuterar antalet. Diskuterar man det i de termer som SD gör, då blir det rasistiskt. SD för ett resonemang kring ”nedärvda essenser”. Essentialism innebär en uppfattning av somliga egenskaper som väsentliga för varelsen eller objektet. Essens är den innersta kärnan eller värdet; det väsentliga och karaktäristiska, gemensamt evig och den oföränderlig grundform som finns hos varelsen eller objektet. I denna mening blir essens starkt meningsbärande i Sverigedemokraternas principprogram, som en till individen knuten från födseln given och nedärvd kod. Konkret innebär denna essens att som född svensk är individen bärare av den svenska etniciteten, kulturen, historien, myterna, känslan av samhörighet med folket (andra svenskar) och den egna nationen. Det är ur denna syn SD motiverar sin islamfientlighet, då den muslimska essensen (eftersom SD klär detta mycket i religion) är oförenlig med den svenska. Då för partiet ett resonemang om att den svenska kulturen kommer utplånas om det kommer för många invandrare hit, i synnerhet muslimer.

      I SD:s retorik, men även allmänt i den svenska debatten, har ordet ”ras” kommit att ersättas av begreppet ”etnicitet” och ”kulturell identitet” sprungen ur den nedärvda essensen ger i SD:s retorik samma innebörd som begreppet ”rassjäl”. Innebörden för rassjälen sammankopplad med föreställt yttre karaktäristiska har Ekström von Essen och Fleischer beskrivit i en bok om Sverigedemokraterna som kom ut 2006. De skriver följande: ”Ju vitare hud, desto högre intelligens och kulturella egenskaper, ju mörkare hud, desto lägre grad av förnuft, civilisatorisk förmåga och kulturell nivå” (om du vill läsa mer kan du slå upp sidan 32). Rassjälen är den som förbinder folk oavsett hur fjärran släktskapen är. Rassjälen ”tänker och reagerar på liknande sätt, utvecklar likartade kulturer, och lämnar dessutom typiska spår i historia, religion, filosofi, kultur och så vidare /…/ Rassjälarna [påminner] om en sorts högre medvetande”. Det sista citatet är hämtat från Olausson Tredje rikets myter från 2011. Den utvecklar vad rassjälen är för något och parallellerna mellan SD:s syn och den av nazisterna mystifierade rassjälen är svår att ta miste på. Att denna koppling finns är inte heller märkvärdig i sig. Sverigedemokraterna bygges trots allt av den övervintrade svenska fascismen och i partiets ledning fanns länge mycket kända nazister (sådana finns fortfarande kvar än idag).

      Med andra ord, antalet går att diskutera, men frågan är hur man diskuterar det och vad det är som bygger ens resonemang. I Sverigedemokraternas fall är det alltigenom en rasistisk ideologi som gör detta, dels en biologisk, dels en religiös, dels en kulturellt betingad rasism.

      Det är få idag som yttrar frågan om att minska ner invandringen på grund av att SD bokstavligt talat förstört frågan och den politiska möjligheten att föra en sådan diskussion. Så på sätt och vis har SD motverkat sitt eget syfte. Sedan är det också svårt att motivera en minskning ur ekonomiska hänsyn. Invandringen ger trots allt nettoinkomster till Sverige. SD tar därför sin huvudsakliga kritik utifrån ett kulturnationalistiskt/etno-nationalistiskt och etno-pluralistiskt ideologiskt ramverk för att motivera vad de anser är de negativa konsekvenserna av invandringen. Det är ytterligare en dimension som försvårat frågan och omöjliggjort en rimlig debatt kring invandringspolitiken.

      Både höger- och vänsterregeringar har misslyckats. Det är mycket riktigt. SD är dock också ett högerparti och jag ser inte att detta parti skulle kunna lösa problemen heller. De är populister och ger ”enkla” lösningar på svåra problem. Det är inte svårt att tänka sig att deras ”lösningar” inte löser speciellt mycket. Min bedömning är att SD:s politik leder till ökad splittring i samhället och större social oro. Det är raka motsatsen mot för vad vi behöver idag.

      Vänligen,
      Daniel

     • Håkan Rohdin

      Jag tror du missuppfattar vad SD menar med nedärv essens om du ser det som uttryck för rasistiska tankar, så låt oss se exakt vad de skriver. Det är jag som fetstilar vissa särskilt viktiga passager.

      Sverigedemokraterna står för en mer nyanserad och därmed också en mer realistisk människosyn. Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.

      Detta är alltså ett inlägg i debatten om arv kontra miljö, och detta helt utan att blanda in några tankar om ras eller etnicitet. En nedärv essens som finns hos de allra flesta människor är viljan att skydda våra barn eller förmågan att bli förälskad. Den som påstår att dessa känslor uppstår endast till följd av samhällets påverkan har mycket att bevisa.

      De utvecklar också varför stora skillnader mellan olika grupper kan vara en splittrande faktor. Detta är i sig själv inget rasistisk utan tankar som förts fram av socialdemokratin under hela det senaste seklet. Dessutom ett resonemang som stöds historiskt. Men jag håller absolut med dig om att det hos många finns en närmast fobiliknande rädsla för islam. Tanken om att invandring kan förändra samhället från grunden har vi dock oerhört många exempel på, från Australien, Nord- och Sydamerika till Afrika och Asien. Ingen kan påstå att Västeuropeisk invandring inte förändrade essens på de många av de nämnda kontinenterna.

      ”Ju vitare hud, desto högre intelligens och kulturella egenskaper, ju mörkare hud, desto lägre grad av förnuft, civilisatorisk förmåga och kulturell nivå”

      Nu är detta förvisso något som går att argumentera för, de länder där befolkningen uppvisar högst intelligens (Europeiska och Östasiatiska) och högst kulturell och vetenskaplig framgång bebos primärt av människor med ljus hy. Däremot tror jag att vi både kan samsas om att skillnaderna mellan grupper är tillräckligt små och mellan individer alltför stora för att vara något att ta med i normala diskussioner. Varför människor finner påståendet att vi skiljer i intelligens vara rasistiskt förstår jag däremot inte. Endast den som definierar människans värde efter hennes intelligens kan anses vara rasistisk i detta fall. Jag är övertygad om att det finns statistiskt påvisbara biologiskt baserade skillnader i intelligens mellan olika etniska grupper (liksom det finns statiskt påvisbara skillnader i höjd mellan olika olika grupper liksom mellan könen) men jag skulle aldrig ta någon av dessa skillnader för att måla upp en grupp som över- eller underlägsen. Men jag antar att detta blev en avstickare.

      Jag tycker heller inte att det är helt relevant att hänvisa till en åtta år gammal avhandling när deras aktuella partiprogram finns så lättillgängligt.

      ”Det är få idag som yttrar frågan om att minska ner invandringen på grund av att SD bokstavligt talat förstört frågan och den politiska möjligheten att föra en sådan diskussion.”

      Jag tycker du gör lite för lätt för dig. Det har under lång tid funnits ett betydande motstånd mot svensk invandring (se t.ex. SOM-undersökningarna), trots det har ingen av partierna tagit upp frågan. SD har som jag skrev tidigare uppstått som en reaktion ur missnöjet med den förda politiken, inte tvärtom. Bland annat vill 53 procent av moderata väljare och 42 procent av socialdemokratiska väljare se minskad flyktingmottagning, och motståndet till vad som utgör majoriteten av dagens invandring är ännu större. Endast 12 procent av moderata väljare vill se ökad flyktingmottagning, dvs regeringen agerar mot vad den absoluta majoriteten av sina väljare anser i en viss fråga. Detta sker givetvis inte utan att det blir konsekvenser, i detta fall tillväxten av SD.

      Det är intressant att du påstår att invandringen innebär ekonomiska fördelar, har du några källor som stödjer påståendet att den invandring som diskuteras (primärt utomeuropeiskt asyl- och anhöriginvandring tillsammans med lågkvalificerad arbetskraftsinvandring) är ekonomiskt lönsam? OECD-rapporten går inte att hänvisa eftersom den inte är relevant. Tino Sanandaji har gjort en enkel sammanställning över de problem som finns, speciellt över medias rapportering. Men har du några andra källor får du gärna hänvisa till dessa.

      Till skillnad mot dig anser jag att SD har – iaf i ett nationellt perspektiv (och SD är ett nationalistiskt parti) – en oerhört enkel och effektiv lösning på problemet. Eftersom problemet uppstått som en direkt följd av invandringen torde den enklaste lösningen vara att minska på invandringen. Sedan finns det givetvis en mängd olika förslag för att underlätta för de som redan fått permanent uppehållstillstånd. Det går givetvis att argumentera för att SD:s förslag är egoistiskt och med ett nationellt fokus. Men det går inte att argumentera mot att det är en lösning, och en högst realistiskt sådan.

      Nå, låt mig tacka för dina synpunkter. Det är så ofta debatten blir inflammerad men du har varit föredömlig i dina svar.

     • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

      Hej igen Håkan,

      Jag har inte riktigt tiden just nu att föra en debatt om SD:s program då det är en omfattande historia (och mitt inlägg nedan var en ganska summarisk avrättning på min egen analys – den var mycket rumphugget återgiven). Men jag har ägnat ett halvt år åt att analysera det, skrivit en uppsats som fått omdömet ”utomordentlig”. Jag tvivlar starkt på att jag missförstått något. Om SD menar annat så får de nog skriva om sitt partiprogram. De kan inte använda begrepp på det sättet om de inte menar vad de skriver.

      Jag kommer att skriva ett längre inlägg om SD längre fram som just tar utgångspunkt i partiprogrammet. Du är välkommen tillbaka då och föra debatt kring de frågorna.

      Vad gäller intelligensundersökningarna så har de visat sig ha flera problem och dessutom genomförda av personer kopplade till den högerextrema forskningsstiftelsen Pioneer Fund. När dessa analyserats närmare har metodproblem noterats och medvetna vinklingar och feltolkningar av data. När statistiken dessutom harmoniseras genom att titta på ”vid lika förutsättningar” hittas ingen skillnad mellan vare sig afrikaner, amerikaner, européer eller asiater vid jämförelser. Det finns alltså inte någon genetisk, rasmässig förklaring för detta. Det är helt och hållet beroende av sociala förutsättningar.

      Vad gäller SOM-undersökningarna visar dessa att främlingsmotståndet i det svenska samhället minskar sedan 1990-talets början då de var på topp (runt SD:s bildande och Ny demokratis intåg i riksdagen). Det är en majoritet av befolkningen som stödjer nuvarande politik på området, däremot kan man ha olika åsikter om just utformning och även omfattning.

      Om jag ska kunna svara på om utomeuropeisk invandring inneburit ekonomiska fördelar för Sverige så får du nog definiera vad du menar med detta. För exempelvis människor som kommer från Turkiet och många länder i Mellanöstern och människor som kommer från Asien har visat sig synnerligen företagsamma. SD:s politik skulle innebära att dessa vitamininjektioner i svensk ekonomi skulle upphöra (länder som sluter sina gränser blir fattigare, men naturligtvis har de lättare att bevara sin kultur och den svenska folkstammens renhet, och det är det senare som är viktigast för SD, som jag förstår deras praktiska politik, utspel och principprogram och invandringspolitiska program).

      Tack själv! Det är inte ofta man kan möta sakliga argument kring dessa frågor. Oftast får jag hör att jag är en bögjävel och kommunistpedofil eller liknande.

      Vänligen,
      Daniel Nyström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.