Religionsfrihet viktigt

Jag läste ett inlägg på Edward Riedls (m) blogg där han bland annat ondgör sig över det som media anser är en flirt med Sverigedemokraterna. Det är Tobias Billström (m) som är i farten igen. Han har tidigare hävt ur sig rasistiska grodor och nu sprider han myter om att invandrarbarn inte deltar i simundervisning och sexualundervisning. Dessa oriktiga påståenden är något som är direkt lånat av Sverigedemokraterna. Varför detta blir en fråga om religionsfrihet kommer framgå längre ner.

Riedl skriver bland annat ”Sexualundervisning ska gälla alla elever! Migrationsminister Tobias Billström (M) vill nu ta bort möjligheten för elever att bli undantagna sexualundervisningen i skolan. Det ska även gälla simundervisningen. Lagen ska gälla alla.” Det är nog få eller inga som motsätter sig att lagen ska gälla alla, men till vilken grad får lagar inskränka religionsfriheten (såväl friheten till om friheten från religion)? Jag kan förstå att detta betraktas som en Moderaternas flirt med Sverigedemokraterna. Detta är trots allt en fråga de förfäktat mycket för att nypa åt muslimer som inte vill äta fläskkött och annat (som SD tydligen vill tvinga alla att äta av ren princip).

Frågeställningen som lyfts är förvisso klok men svår att hantera. Att alla behöver sexualundervisning anser även jag och den ska vara obligatorisk, men från det är steget långt till att tvinga barn och ungdomar att agera i strid med sina grundläggande värderingar som religiösa övertygelser innebär. Respekten för varje enskild individs övertygelser och tro är väsentlig att försvara, och vad är det egentligen Moderaterna vill komma åt genom att tvinga barn och ungdomar till simundervisning? Jag tycker detta luktar lika illa som Sverigedemokraternas hets mot muslimer om att de måste äta fläskkött. Jag åt själv ogärna fläskkött på skolan, men det var inte av religiösa skäl. Det smakade helt enkelt inte gott. Min simundervisning var också könsuppdelad av flera orsaker. Ett av motiven som angavs var att vi som barn och ungdomar inte ska behöva känna oss osäkra och obekväma. När den tidigare var samkönad så vägrade många delta i undervisningen, i synnerhet tjejer.

Så varför vill Moderaterna som själva kallar sig ett ”frihetsparti” tvinga människor på ett sätt som lätt för tankar till Sverigedemokraternas politik? Till vilken grad skall tvång utövas här? Min släkt på ena sidan är djupt troende kristna. De är laestadianer. De är också mycket konservativa och har krav på sig från församlingen som bland annat innebär att de inte ska dansa, lyssna på musik eller se på TV/film. Ska dessa tvingas se på TV/film (exempelvis på svenskan eller samhällskunskapen), delta på musiklektionerna och tvingas dansa med det motsatta könet på gymnastiklektionerna? Jag är inte så säker och andra lösningar än tvång måste än tvång finns faktiskt. Jag som lärare har stora möjligheter att lösa alla dessa knutar utan tvingande lagstiftning som kommer kränka barn och ungdomar samt tvinga dessa till konflikt med föräldrar och församlingar.

Riedl kan nog bli hur sur han vill, men doften kommer han ändå inte ifrån.

Etiketter: , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Lena Andersson

  Religionsfriheten, rätten att tro på sagor eller på tomten…, är självklar, men den får aldrig innebära att barns eller kvinnors eller… rättigheter begränsas! ALLA ska lära sig att simma, och eftersom inte ens Islam kräver att ännu icke könsmogna flickor ska dölja sitt sexuellt förföriska utseende så finns det inget problem när det gäller Islam och barns simundervisning, inte ens om den sker gemensamt för både pojkarna och flickorna i klassen! ALLA barn ska även ges sexualundervisning, allt annat vore omänskligt mot de unga flickorna/pojkarna, blivande kvinnorna/männen, så barnets rättigheter måste här alltid prioriteras före eventuella regler som den religion deras föräldrar tvingat dem tillhöra kräver!
  Det är enorm skillnad mellan barns, av sina föräldrar påtvingade, religiösa ”övertygelse” jämfört med en vuxen människas religiösa övertygelse! Svenska skolan ska inte medverka till att barns valfrihet och kunskap begränsas av vilken religion deras föräldrar, och därmed än så länge även barnen, tillhör!
  Att inte äta fläskkött är bara hälsosamt, men kan inte jämföras med barnens rättighet att få lära sig simma och få sexualundervisning!
  Man bör inte leta efter rasism… i frågor som inte har någonting med rasism… att göra!

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej, Lena

   Nej inget barn ska begränsas i sin valfrihet och kunskap på grund av sina föräldrars livsval, men skolan ska inte i onödan skapa konflikter mellan hem och skola och mellan barn och barnens föräldrar. Kan man undvika detta ska man göra det. Ska alla tvingas till simundervisning ska man först ta reda på varför somliga inte vill delta. Jag gissar att det är för att många har samkönad gymnastikundervisning. Det är problemet på många ställen vad jag förstått och det är också argument som framförts av religiösa och ickereligiösa, i synnerhet av tjejer som tycker det är obekvämt på grund av hur samhället ser ut. Då kan svaret vara att man ska ha könsuppdelad simundervisning och vips är problemet borta.

   Det är viktigt att detta inte gäller endast eller alla muslimer. Det gäller även kristna som vägrar delta i simundervisning, se på filmer i undervisningen, vägrar dansa på gymnastiken och delta på musiklektionerna då det strider på deras tro. I fallet laestadianer så är dessa mer benägna att kräva undantag och utebli än andra, enligt min erfarenhet. Då blir det konstigt att man pratar om ”invandrarungdomar” och islam. Det är missvisande och visar på en agenda där man svalt rasisters påbud/Sverigedemokraternas mytbildning.

   Vänligen,
   Daniel

 2. Lena Andersson

  Barns rättigheter är viktigare än föräldrarnas påtvingade religiösa regler! ALLA barn ska lära sig simma, det är en livsviktig kunskap i ett land med så många sjöar… och som är omgivet av hav som Sverige, och ALLA barn, blivande tonåriga… kvinnor och män, ska ges sexualundervisning i skolan!
  Skolan ska aldrig medverka till att barns rättigheter begränsas av religiösa regler…!

 3. JH

  Utan att gå in på sakfrågan, vill jag ändå reflektera över frågorna i ett vidare perspektiv.

  Är det en större skillnad om man växer upp i ett religiöst hem eller i ett politiskt ideologiskt hem?

  Ena hemmet lär att det finns en gud och det andra att det inte finns en gud.

  Ska inte skolan även verka för att barn inte blir påverkade av en politisk ideologi?

  Har inte alla föräldrar rätt att uppfostra barnen utifrån vad de anser vara rätt eller fel. Eller ska det skifta beroende på vilka som innehar makten i landet?

  Ger inte demokratin och det fria tänkandet möjligheten för medborgarna att behålla makten?

  Ett tolerant samhälle i mina ögon är ett land där föräldrar vare sig de är vänster, höger, kristna eller muslimer framförallt uppfostrar sina barn att med ödmjukhet och respekt möta varandra.

  Tack för ordet.

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej JH,

   Det är i det närmaste omöjligt för föräldrar att inte föra över sina värderingar på sina barn. Barnen hör vad föräldrarna diskuterar och de uttryck för omsorg och omtanke eller frånvaro av densamma som finns i hemmet. Det gäller även skolan och detta färgar barnet. Det är klart att religiösa föräldrar tar med sina barn till kyrkan precis som vi inom arbetarrörelsen tar med barnvagnarna på första maj eller liknande. Det handlar dock om att inte ta ifrån sina barn deras frihet att välja sin egen väg att gå. Det ska uppmuntras av alla.

   Vänligen,
   Daniel

 4. Lisa

  De här frågorna är inte svartvita och ofta behöver det inte bli ett problem om man för en dialog.
  Samkönad simundervisning är som sagt ett problem också för många ungdomar som kommer från hem som inte är det minsta religiösa. Samhället idag är extremt sexualiserat och utseendefixerat och att åka till badhuset med hela klassen kan för en 12-åring innebära att du mot din vilja blir tafsad på, får din avklädda kropp kommenterad och recenserad eller blir hånad för att du är tidigare / senare utvecklad än klasskamraterna.
  Hur lätt är det att tillgodogöra sig simundervisning under sådana omständigheter? Många elever som upplever detta som ett helvete skulle dessutom sjukanmäla sig ( inte sällan med föräldrarnas goda minne eftersom många föräldrar har egna helvetiska minnen från samkönad simundervisning) och då lär sig ju ändå inte barnen det se skulle behöva.

  När det gäller dans är det till skillnad från sexualundervisning och simundervisning inte livsviktig kunskap det är frågan om. Väldigt många
  människor lever ett helt normalt och gott liv utan att någonsin dansa. Det finns liksom ingen anledning att till varje pris försöka tvinga tonåringar att dansa enbart på grund av någon slags princip. Då är man ju själv lika fundamentalistisk som de mest extrema laestadianerna!

  Däremot är det viktigt att föra en dialog med de tonåringar som absolut inte vill delta i dans. Är det deras eget eller deras föräldrars vilja och beslut? Ni som bara gapar om att skolan inte ska vika sig för religiösa föräldrar: Fattar ni inte att en 16-17-åring kan ha en egen tro och en egen religiös uppfattning? Om inte, exakt vid vilken tidpunkt anser ni att det handlar om elevens egen tro och inte enbart föräldrarnas? Sker det som genom ett trollslag något speciellt just på myndighetsdagen?

  Visst kan det i vissa fall förhålla sig så att eleven själv skulle vilja dansa men förbjuds av föräldrarna, men det måste inte alls vara så. OM så är fallet får väl helt enkelt skolan ha ett samtal med föräldrarna och förklara att om något eller några år är deras barn myndigt och har all juridisk rätt att bestämma själv över sitt liv och gå sin egen väg, därför måste han / hon redan nu få öva sig på att fatta egna beslut.

  Angående film / TV i undervisningen är det ju stor skillnad på om det handlar om att analysera ett avsnitt av ”Big Brother” eller om det är en film om brandsäkerhet. Handlar det om det sistnämnda är det en självklar rättighet att se filmen eftersom det kan handla om liv och död att ha den rätta kunskapen.
  Men finns det verkligen någon laestadian som är så extrem att de skulle vilja förbjuda sina barn att se en film om brandsäkerhet? Jag har aldrig hört talas om att någon av alla de laestadianer som jobbar i gruvorna eller i skogsindustrin vägrat se en film om säkerhetsrutiner på arbetet. Som jag har förstått det så är det främst underhållningsprogram och dramaserier de laestadianer som är negativa mot TV undviker. Skulle problemet mot förmodan uppstå får väl skolan kontakta predikanterna i fråga och förklara att det är elevens skyldighet att kunna skydda sig själv och sin framtida familj vid en brand.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.