Indexator flyttar till Umeå?

*Skogstekniska klustret och Indexator
Känner givetvis glädje till det Skogstekniskaklustrets tillväxt som finns i kommunen. Det är framförallt företagsledarna och personalens förtjänst att så är fallet. Indexator som ex. har det senaste året/åren anställt två st personal i månaden och investerat mångmiljonbelopp i lokaler och maskiner. Stora investeringar i personal. Detta i en kommun med begränsad tillgång på rätt kompetens. Starkt gjort.

*Indexators nya fabrik och Skogstekniska klustrets framtid
Satt med som personalrepressentant vid Indexators styrelsebord när beslutet om en ny fabrik togs. Det var inte en självklarhet att bygga en fabrik i Vindeln. I beslutsunderlaget låg bl.a ekonomiskt stöd från statliga Nutek. En tro på sin personal. En tro på produkterna. Det låg också känslor för bygden vilket är ovanligt i dagens kvartalskapitalism i andra ägarstrukturer. Starkt av ägarna och styrelsen att ta det beslutet. Det är inte heller en självklarhet att Indexator utvecklas vidare i Vindeln. Förutsättningen för en fortsatt stark tillväxt i Vindeln för Indexator och Klustret ställer framtida krav på en regionförstoring. En framtid som är här nu. Tillgången och tillgängligheten på arbetskraft med rätt kompetens måste öka. Infrastruktur, vägar, 363, järnväg och flyg som exempel måste utvecklas och förbättras.

*Skogstekniskaklustret tar kommunalt ansvar
Skogstekniskaklustret har i flera år verkat för dessa ovan nämnda faktorer som skapar förutsättningar för tillväxt i Vindeln. Dessa egentligen politiska faktorer. Dessa faktorer viktiga för Vindelns Kommun. Utan företag och arbetstillfällen ingen välfärd.

*Ett viktigt arbete
Nu pågår ett väldigt viktigt arbete sedan många år under ledning av kommunens Näringslivschef Maria Hedblom. Ett otroligt arbete med små resurser. Nästan inga kommunala skattekronor alls. 1,4 miljoner i år är budgeterat. För detta får vi bl.a ett aktivt arbete med närings, infrastruktur -och politiska frågor på alla nivåer. Just för att den geografiska yta som vi kallar Vindelns Kommun skall utvecklas och bli attraktiv för företagande och de arbetstillfällen som följer med. Tillväxtfrågor är högt på hennes agenda. Ingen lätt uppgift. Men om inte Kommunen tar det ansvaret, vem tar ansvaret då? Företagena? Nej, de kan inte ansvara över regional eller lokal utveckling. Det är politik och utanför företagens ansvarsområde även om de i en liten kommun hjälper till där politiken inte räcker till. Helhetsansvaret för tillväxt kan endast vara politiskt. Ytterst och lokalt är kommunfullmäktige ansvarig. De lokala partierna drar i sin tur i sina trådar för kommunens bästa i regionfrågor. De försöker påverka riksdag och regering bl.a.

*Partier som satsar på tillväxt, satsar på välfärd
Näringslivskontoret och dess verksamhet är ett politiskt fattat beslut. Av Socialdemokrater och Centern för att vi tror på tillväxt som framgångsfaktor för välfärd. Näringslivsfrågor är många gånger politiska. Att arbeta med dem ger välfärd. Bedömmer att Näringslivskontorets budget är väl avvägd mot andra kommunala verksamheter. De utför nämligen i ett vidare och långsiktigt perspektiv, förutsättningar för kommunal välfärd.

*Om Indexator ska flytta till Umeå?
Jag svarar så här: Inga formella beslut är tagna. Men redan idag är många i företaget Umeåbor. Några av dem sköter redan vissa arbetsuppgifter från hemmet i Umeå via dator och telefon. Indexator anställer två st personal per månad. Det blir 24 per år. Om 10 år med den utvecklingen så kan mer än hälften av personalen vara Umeåbor om inte Vindelns Kommun är attraktivare som boendeort. Utvecklingen är uppenbar och rimlig. Varför utsätta personal för tid i bil om det inte behövs. Det finns en rimlighet att företaget finns eller utvecklas där personalen finns. Och hur länge kommer det att finnas en känsla för bygden i ägarstrukturen? Länge får vi hoppas. Det är mitt svar. Givetvis ska vi kämpa för att Indexator stannar i Vindeln.

*Mitt huvudbudskap
Näringslivsfrågor är till stor del politik. Kommunal sådan. Otroligt viktig för den övriga kommunala servicen i ett vidare perspektiv. Att företagande ger välfärd. Att inte bara skola och omsorg är viktiga politiska frågor.

Oops! Nästan bloggdödarlängd på texten. Förlåt mig. Ser också att jag upprepar mig ibland. Lägger ändå ut texten. Skriver kortare i morgon. Nu ska jag sova en stund till. Måste må lite bättre i morgon.

Dan

En kommentar

 1. Ordförande IF Metall på Indexator

  Än så länge är Indexator ett familjeägt företag med starka anknytningar till Vindeln. Men vad händer på sikt med Indexator?

  Det finns inga garantier att Indexator kommer stanna i Vindeln.

  Ett företag som Indexator med en global marknad skulle lika gärna kunna flyttas utanför Sveriges gränser.

  Indexator har konkurrenter som har sin tillverkning i bl.a baltikum.

  Vi ska nog vara glada om en flytt bara blir till Umeå.

  Men, som Dan skriver, ”Inga formella beslut är tagna” och indexator kommer nog att finnas i Vindeln ett bra tag till.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.