Kommunstyrelsens inriktningsbeslut om ny kommunal ledningsorganisation

Av , , 4 kommentarer 27

Under gårdagens kommunstyrelse ställdes vi  Socialdemokrater inför fullbordat faktum. 

Centerpartiet med ordförandeklubban och den borgerliga alliansen föreslog ett inriktningsbeslut om en ny ledningsorganisation från 2011-01-01.
 
Syftet med ledningsorganisationen är att:
 
-Utveckla ledarskapet
-Kostnadseffektivisera verksamheten
-Förbättra bilden av Vindelns kommun
 
Mikael Salomonsson är i inriktningsbeslutet tilltänkt som ny kommunchef. Eric Thorstensson fortsätter som förvaltningschef för kommunstyrelsens verksamhet.
 
KS uppdrog till sittande kommunchef Eric Thorstensson att informera om, och samverka förslaget till ny ledningsorganisation för Vindelns kommun med de fackliga parterna. Beslut om ny ledningsorganisation fattas vid KS sammanträde i december. Detta är det som KS har tagit beslut på.
 
Ovanstående är min formella bild av situationen så här långt. 

Vi Socialdemokrater är positiv till att den kommunala ledningsorganisationen ses över för att bättre möta de kommunala verksamheternas nuvarande och framtida behov. Ledning och styrning är en viktig framgångsfaktor för att varje skattekrona skall hamna på rätt ställe och till största del i verksamheterna skola, vård och omsorg och så lite som möjligt i administration. Att det inte blev en öppnare, bredare och en mer fördjupad rekryteringsprocess lämnar mer att önska.    

 
Att vi Socialdemokrater relativt sent informerades gör att vi vill använda den tid som finns fram till KS-sammanträdet i december för att utvärdera det inriktningsbeslut som nu gäller och verka för att det slutgiltliga beslutet ska om möjligt bli ännu bättre. Det finns fördelar och nackdelar med att ha en hög hastighet med en så viktig fråga om hur den kommunala ledningen ska se ut och vilket uppdrag de ska ha. 
 

Den politiska ledningen behöver resultat för att värna den kommunala verksamheten i en krympande kommunal ekonomi i framtiden. Min personliga uppfattning är att Mikael Salomonsson mycket väl kan vara den ledare vi söker som kommunchef. Han är väldigt resultatorienterad som VD i VIBO och med politisk styrning kan han växa i rollen som kommunens ledande tjänsteman.  

Centerpartiets upphöjning av Moderaterna från opposition till majoritet skadar kommunen

Av , , 9 kommentarer 31

Insikten om att vår kommuns

fortsatta utveckling i hög grad

påverkas av vår omgivning är

olika hos partierna i vårt

kommunfullmäktige.

 

Socialdemokraterna och Centerpartiet har i det gemensamma arbetet för kommunens bästa alltid försökt påverka vår omvärld i en för kommunen positiv riktning. Ewa-May Karlsson (c) har i egenskap av vice ordf. i styrelsen för Region Västerbotten agerat som regionpolitiker. Socialdemokraterna i vår kommun med mina företrädare och nu med mig som representant agerat och verkat i Region Västerbottens fullmäktige med samma insikt, att det är av betydelse att kommunen agerar i ett större sammanhang i länet, landet och ytterst i det europeiska samarbetet.

Det lokala parti som varit minst insiktsfull om att världen är lite större än Vindelns kommun är Moderaterna. Hur många gånger har det inte i olika sammanhang förklarats för ledande Moderater med "pekbokspedagogik" att vår kommun inte är ensam och att vi är beroende av vår omvärld och hur vi agerar i den. 

 

Nu har Moderaterna i Vindeln med sitt nya förtroendemandat som kommunbärande parti börjat agera i länet.

 

En av de mest inflytanderika personerna i länet, Lennart Holmlund (s) skriver på sin blogg om den nyss genomförda UMEÅGALAN och jag lyfter fram den del som han upplevde som påverkade honom mest negativt.

Citat Lennart Holmlund: "Men även kalas har sina nackdelar och i den stimmiga miljö som det blir, är det dels intressanta samtal men även saker som kan få andra konsekvenser. Det sätt som jag blev bemött av moderaternas nya man i Vindeln kommer att få konsekvenser om han kommer med i Umeåregionsamarbetet.

Kort sagt blev jag mycket förvånad och upprörd över hans uppträdande och med den synen som uppvisades kommer samarbetet att se helt annorlunda ut i framtiden. Hittills har arbetssättet varit mycket förtroendebyggande men den delen föll platt till marken vid första mötet. Det är i och för sig inte mitt eller Umeå kommuns problem men ett samarbete bygger på förtroende och det kommer inte att finnas med delar av ledningen från Vindelns kommun. Det går heller inte att reparera med några enkla uttalanden för i vissa fall kommer en persons förhållningssätt i dagen."

 

VästerbottensKuriren bekräftar i dagens papperstidning att Moderaten är Tomas Nilsson.

 

 

 

Att Moderata företrädare i allianssamarbete med Centern nu får ett större inflytande är beklagligt. Där ska ansvaret helt ligga på Centern. Att Moderaterna fått och tagit ett större inflytande ligger i alla partiers målsättning och där har Moderaterna lyckats men inte utan det aktiva stöd som krävts från Centerpartiet.

När nu ledande Moderater representerar den politiska majoriteten i kommunen på UMEÅGALAN, näringslivets galakväll, så representerar de inte bara sig själv utan hela vår kommun. Att de inte kan uppträda med vett och etikett internt i kommunen har varit ett begränsatt och relativt okänt problem för den stora massan. Men nu i majoritet med Centern med en upphöjd status till majoritet och företrädare för kommunen blivit ett inte längre begränsatt, utan nu också känt problem i hela länet.

 

Att Centerpartiet trots sitt

avtal med Moderaterna om

uppförandekoder inte kommer

att få det lätt de närmaste fyra

åren är uppenbart. Men till

vilket pris för kommunen?

Proportionalitetsprincipen gäller även i utskott

Av , , Bli först att kommentera 31

Nu är det bekräftat. Proportionella val gäller även i utskott till styrelser och nämnder. Alliansen med Centerpartiet och Moderaterna i spetsen i vår annars idylliska kommun, hade ambitionen att ta 4 av 5 platser i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta har visat sig inte möjligt att genomföra. S har rätt till sin proportionalitet. Avstår från att skriva vad jag tycker om alliansens försök.

Vi Socialdemokrater förväntar oss ett rent spel och en rimlig öppenhet från åtminstone Centerpartiet i framtiden. Det förtroendet finns fortfarande för er hos några av oss i S. Jag ser den uppkomna situationen som en parentes som vi nu kan lägga bakom oss.

Som nybliven oppositionspolitiker kan jag tycka att det nuvarande arbetsutskottet i KS på 3 personer räcker. Att utöka det till 5 och samtidigt utöka kommunstyrelsen från 11 personer till 13 är ett mycket tveksamt beslut ur kostnads -och effektivitetssynpunkt. För den oinvigde är det ett förhandlingsresultat mellan Centern och den borgerliga alliansen för att de små partierna, KD och FP ska få ett utrymme i styrelsen och som motprestation stödja den i min tolkning Centerpartistiska och Moderata politiken.

Centern och de övriga borgerliga är odemokratiska i Vindeln

Av , , 1 kommentar 38

Extra Kommunstyrelse idag. Budgeten togs. Vi Socialdemokrater reserverade oss för ett eget yrkande till fullmäktige 29/11.

Avstår att referera mötet. Det intressanta var vad som hände direkt efter mötet. På en direkt fråga från S-gruppen till Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson (c) om den framtida kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) sammansättning säger hon att den borgerliga majoriteten, C, M, KD och FP har bestämt sig för att i ett framtida utökat AU i KS som bestått av 3 platser men med den nya majoriteten utöka den till 5 platser frångå proportionaliteten och undanhålla S en plats. I klartext att borgarna tar 4 platser och lämnar 1 plats till S.

S-gruppens reaktion var att det var odemokratiskt och följer inte proportionellt val där S rimligen får 2 platser i kraft av sin storlek. Ingen empati från kommunalrådet. Ewa-May var tydlig. Majoriteten bestämmer var hennes budskap.

Kan de vara så odemokratiska och frångå proportionaliteten? S lokalt undersöker nu detta. 

Fotnot: Centerpartister och Moderater i länet har bloggat om odemokratiska metoder. Undviker själv i min blogg de ord som på andra bloggar beskrivit odemokratiska metoder, ord som; räv, ryggradslös och feg. Stalinism och kommunistiska metoder. Skämmes tammefan. 

Konstaterar och sammanfattar bara att makt korrumperar. Just nu i borgerligheten i Vindeln. Undrar om länets Centerpartister kräver Ewa-May Karlssons och Christer Lundgrens avgång? Tror inte det.

 

Moderaterna och Centern styr kommunen 2011-2014

Av , , Bli först att kommentera 20

Centerns 12 år med nära samarbete med Socialdemokraterna här i kommunen är över. Om politik är att vilja, att välja och att påverka så har Centern valt ett större inflytande som största parti i ett borgerligt samarbete, än som ett förhållandevis litet parti i ett samarbete med Socialdemokraterna. Jag förstår och respekterar deras beslut.

 

 Att Centern gjort en del utspel om att det är personkemi som är en betydande faktor i deras val av samarbetspartner tar jag ganska lätt på, då de faktiskt valt våra (ö)kända Moderater att samarbeta med. Fördelning av politiska poster bör nog få ett större utrymme i varför Centern valde de samarbetspartners som de nu gjorde.

 

Att det i media kommunicerats ut från Centerhåll att allt är så fantastiskt med en borgerlig allians tillhör det politiska spelet att blåsa upp en medial bild av ett starkt och trovärdigt samarbete. Verkligheten är något helt annat. Att Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson (c) inte är tillfreds med att samarbeta med Moderaterna är enligt min mening uppenbart. Rekommenderar sekunderna 20-33 i nedanstående inslag. Det är varken framtidstro eller självförtroende i Ewa-May:s  kroppspråk eller svar när hon får frågan om Centern nu är vänner med Moderaterna.

Vi

 

Vi Socialdemokrater har påbörjat vårt oppositionsarbete. Den nyvalda fullmäktigegruppen träffades i veckan. Denna mandatperiod kommer vi att presentera en alternativ politik till er kommunbor som förhoppningsvis ska tilltala er väljare, med resultatet en socialdemokratisk ledning och styrning av kommunen efter valet 2014.