Vilka ska styra kommunen fram till 2014?

Av , , 5 kommentarer 17

De förhandlingarna och samtalen pågår just nu. Blå, blå, blå, blå och röd är alternativen. Medan vi väntar på resultatet så kommer här lite gårdagsaktuella fakta och lite annat som jag vill framföra nu i valtider.

Nu har länsstyrelsen räknat klart kommuninvånarnas röster. Störst förtroende fick Socialdemokraterna med 41,67% av rösterna. En förbättring från valet 2006 med 5,25 procentenheter vilket är ett historiskt resultat där endast väljarna i valet -94 gav partiet lokalt ett större utrymme. I dagens Vindelnblad framför vi Socialdemokrater vårt tack till er väljare och valarbetare som gjort detta möjligt.

Personligen vill jag tacka de 49 personer som kryssade mig. Tack! Har ingen aning om vilka ni är. Några av er har kommit fram och berättat i olika sammanhang efter valet. Med ödmjukhet lovar jag att fortsätta ta ansvar och verka för en socialdemokratisk värdegrund här i kommunen. Inte helt lätt eller kanske rent av svårt med en krympande ekonomi, men jag och vårt parti ska göra vårt bästa. 12 miljarder extra från en rödgrön regering till kommunerna och landstingen hade definitivt underlättat det arbetet. 

Den största glädjen i kryssväg var enligt min mening vårt 1:a namn Kommunalrådskandidat Mathias Haglund som fick hela 171 kryss och blev personvald. Tack för att ni kryssade honom så bra. Mathias är en 34-årig universitetsekonom från Åmsele som vi Socialdemokrater sätter stor tilltro till. Att vi Socialdemokrater valt en Åmselebo överst på vår lista är glädjande och bra, då det är viktigt med representation utifrån en god geografisk spridning. 

Fler glädjeämnen är att ni väljare valde att lägga era röster och kryss på en ung fullmäktigelista. Jag har obekräftade uppgifter på att våra 13 valda fullmäktigeledamöter är yngst i landet, samtidigt som det är en bra blandning av åldrar, kön och erfarerenheter.

Valet 2010 i kommunen

Av , , Bli först att kommentera 22

Valet i kommunen gick bra. +5,7 procentenheter. Det ska vi Socialdemokrater glädjas åt samtidigt som framgången också skapat en förändrad politisk karta. Det finns risk för en borgerlig allians eftersom Centerns förtroende minskat hos väljarna och Socialdemokraternas ökat. Makt och inflytandebalansen i den mandatperiod vi just nu är på väg in i är förskjuten till Socialdemokratisk fördel rent teoretiskt. I praktiken är Vindeln fortsatt borgerlig sedan tidernas begynnelse då de blå partierna alltid haft mer än 50% av mandaten i fullmäktige. 

S är största parti men behöver ett eller flera samarbetspartier för att vi ska kunna bilda en majoritet. C är näst största parti, hälften så stort som S men i egenskap av borgerligt parti, med den unika möjligheten att göra upp med M, FP, KD och bilda egen majoritet.

 

 

 

Att Ewa-May uttalar sig tveksamt i media om Socialdemokraterna, deras samarbetspartner sedan 12 år är olyckligt, inte bra för kommunen och stör ett eventuellt kommande sammarbete mellan C och S. Det är möjligen taktiskt av Centern. Hon förbereder sig själv, Centern och kommunborna på att det kan bli en borgerlig allians för att Centern ska ha ett liknande inflytande som idag. Detta till ett högt pris då det knappast är det bästa för kommunen.  

 

Rösträkning till Riksdagen

Av , , 1 kommentar 18

Det viktigaste är röster på partiet. Men jag vill tacka för de 188 röster som ni gav mig i riksdagsvalet här i Västerbotten. 95st kom från kommunen. 44 från Umeå och 19 från Skellefteå. De två nordligaste är från Hemavan och Tärnaby. I övrigt var det kryss från de flesta inlandskommuner. 25:e platsen blev en 17:e plats vilket får betraktas som godkänt. Tack! 🙂

Idag räknas kommunens röster på länsstyrelsen. De kryssen blir spännande att se. Det är en stark lista vi gick till val på så en stor spridning av kryssen är att vänta.

Dan   

 

Tvinga inte cancersjuka till socialkontoret!

Av , , 2 kommentarer 16

 

Tvinga inte

 

Cancersjuka till

 

socialkontoret!

 

”De nya skärpta riktlinjerna för

sjukskrivningen ska bidra till att betala

regeringens skattesänkningar”

 

Cristina Husmark Pehrsson (M) SvD 15/8 2007

 

 

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) har sänkt sin skatt med närmare 60 000 kronor. Det har betalats genom att kasta ut nästan 40 000 personer ur sjukförsäkringen. Nu vill den borgerliga regeringen fortsätta att sänka skatten och kasta ut ytterligare 40 000 personer.

 

Du kan välja ett annat sverige med

 

en mänskligare Sjukförsäkring,

 

rösta på socialdemokraterna!    

 

 

 

Ps. De rödgröna får många telefonsamtal från

 

väljare som förtidsröstat på ett borgerligt parti

 

men ångrat sig. Har du förtidsröstat kan du

 

alltid rösta i din vallokal som står på ditt

 

röstkort. Det är nämligen din SISTA röst som

 

räknas!  Ds.

 

 

Fler och bättre jobb i skola, sjukvård och omsorg

Av , , 3 kommentarer 26

 

Kvaliteten i skolan, sjukvården och omsorgen måste förbättras. Under det senaste året har antalet anställda i välfärden minskat med ca 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar. Det innebär att varje elev får mindre uppmärksamhet i skolan, och att patienterna får sitta längre i väntrummet.

Högre kvalitet går inte att uppnå utan fler anställda i välfärden. Vi vill investera minst tolv miljarder kronor mer än regeringspartierna i vård, skola och omsorg. Vi vill långsiktigt säkra kommuners och landstingens ekonomi genom att under nästa mandatperiod se till att statsbidragen är värdesäkrade.

 

Elevernas kunskapsresultat i skolan sjunker. Det är en utveckling som måste brytas. Vi vill förbättra kvaliteten och tillgängligheten i välfärden. Därför kommer vi att prioritera ekonomiska satsningar till välfärden i bland annat kommuner och landsting. För oss kommer välfärden först och är överordnad skattesänkningar.

 

Vindelns kommun

Av , , 3 kommentarer 27

Vi kommer fortsätta att prioritera barn i den kommunala verksamheten. Vi fortsätter att prioritera äldreomsorgen. 

Vi kommer inte att bygga en ny simhall för 30-70 miljoner. Vi kommer inte heller att presentera någon överbudspolitik. Vi representerar inte någon kvartalskapitalism i vårt parti, vi är långsiktiga och ansvarsfulla med kommunens resurser. 

Vi skyller inte på de borgerliga partierna att kommunen minskat med över 7000 invånare 1968-1998. Vi har tagit ansvar efter 1998. Vi kommer fortsätta att ta ansvar. Det ska vara tryggt att lägga sin röst på socialdemokraterna.  

Vi tar ansvar för helheten. Vi är beredda att fortsätta att leda och styra Vindelns kommun själv eller i samverkan med andra partier. 

Tryggare jobb

Av , , Bli först att kommentera 16

TRYGGARE JOBB

 

Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Det ska inte kosta mer än cirka 80 kronor i månaden att vara med – lika för alla. Alltför få anställda har idag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till cirka 25 000 kronor i månaden 2012 får ut 80 procent av sin lön i a-kassa.

Under mandatperioden ska vi fortsätta ta steg för att nå målet om att minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning. En sammanhållen översyn av hela regelverket kring a-kassan ska göras så försäkringen så den blir enkel att förstå, pålitlig, rättsäker och inte möjlig att missbruka. Vi vill bland annat se över villkoren för deltidsarbetslösa och studerande. A-kassan ska vara frivillig och solidariskt finansierad.

En rödgrön regering kommer att stärka arbetsrätten. Vi vill göra det lättare att få fasta tjänster genom att lagstifta så att det blir svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. Vi vill riva upp Lex Laval, riva upp delar av utstationeringsdirektivet och verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter. Vi vill också se över lagstiftningen när det gäller företags och organisationers anlitande av bemanningsföretag. Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningspersonal.

 

 

Fyra viktiga vägval

Av , , 15 kommentarer 29

Fyra viktiga vägval

Vi socialdemokrater väljer fler jobb och bättre välfärd före stora skattesänkningar. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en – oavsett bakgrund – får chansen att förverkliga sina drömmar.

I fyra år har de som tjänar mest gynnats när skatterna har sänkts på lånade pengar. Samtidigt har ca 25 000 jobb försvunnit i skola, vård och omsorg och arbetslösheten har vuxit.

Valet den 19 september blir ett avgörande vägval. Ska vi ha fyra år till med skattesänkningar för de mest välbeställda eller ska vi ha ett Sverige där vi investerar i nya jobb, bättre kvalitet i skolan och sjukvården?

Nio av tio tjänar på vår politik i reda pengar. Det har riksdagens utredningstjänst räknat ut. I förlängningen tjänar också den tionde. För jämlika samhällen är smartare, då kan fler leva rikare liv. Välj ditt Sverige den 19 september!
 

1. Fler jobb och en stark ekonomi

Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i full sysselsättning. Vi socialdemokrater vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi vill investera i 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren. Med fler jobb så växer landets ekonomi. Vi ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna.

Socialdemokraterna väljer fler jobb före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Rivstart för jobb åt unga. Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta. 207 000 unga vill inget hellre än att få rycka in. Därför slopar vi arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung utan jobb. Vi avskaffar också aktivitetsförbudet för arbetslösa unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet.

 • Framtidstro i företagen. Vi vill ta vara på svenska framgångar och stimulera nya. Vi vill genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter. Vi vill också införa riskkapital- och forskningsavdrag för att underlätta för tillväxtföretag, samt sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Vi gör det också möjligt för egenföretagare att själva välja karenstid i sjukförsäkringen.

 • Ordning och reda på arbetsmarknaden. Målet är fler trygga jobb och fler fasta anställningar. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill riva upp regeringens Lavallag, så att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut även på utländska företag som verkar i Sverige. Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen – avgiften sänks till cirka 80 kronor i månaden, ersättningsnivån och taket höjs. Fler ska få ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet.

 

2. Bättre sjukvård och skola

Vi vill att alla barn ska få den bästa undervisningen i skolan. Vi vill att alla som bor i Sverige ska få del av sjukvård av högsta kvalitet, som finns där när man behöver den och som man får del av efter behov. Vi vill investera för ett rikare liv för våra äldre, och ta bort den orättvisa pensionärsskatten.

Socialdemokraterna väljer bättre sjukvård och skola före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Mer personal i vård och skola. Vi vill investera för fler anställda i förskolan, mer lärare och vårdpersonal så att kvaliteten och tillgängligheten kan öka. Vi satsar minst 12 miljarder kronor mer än regeringen på fler jobb i skola, sjukvård och omsorg.

   

 • Vård ska ges efter behov, inte plånbok. Vårdvalet ersätts med ett Hälsoval. Alla patienter ska kunna välja vårdcentral – men vårdbolagen ska inte kunna välja patienter. Universitets- och regionsjukhusen ska inte säljas ut. Tillgängligheten i sjukvården ska förbättras genom till exempel fler hemläkarbilar för barn och äldre, fler närakuter och fler kvällsöppna vårdcentraler. Vi vill förbättra tandvården för unga, genom att förlänga dagens avgiftsfria tandvård från 19 till och med 24 år och genomföra en satsning på förbättrad tandvård för äldre.
   
   
 • Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Pension är inget bidrag. Vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten under nästa mandatperiod. Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende. Vi vill också införa ett maxtak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten.

   

3. Mer utbildning

Sverige ska konkurrera med kompetens, inte med låga löner. Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär – inte färre. Ju fler som får chansen, desto bättre går det för Sverige. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina liv efter eget huvud.

Socialdemokraterna väljer mer utbildning före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Fler möjligheter till högre utbildning. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Vi vill skapa 44 000 fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.

 • Skolans resultat ska bli bättre. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Det motsvarar omkring 6 000 fler lärare. Då blir det också möjligt att nå en högre kvalitet på undervisningen och att göra de särskilda insatser som krävs för att förbättra svenska skolresultat. Vi vill att skolan ska ge skriftliga omdömen från årskurs ett och betyg från årskurs sju. Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.

 • En modern förskola. Vi vill ha en modern förskola av hög kvalitet för alla barn – inte ett konservativt vårdnadsbidrag som stänger barn ute. Vårt mål är max fem barn per personal och sänkt maxtaxa. Vi föreslår en kvalitetssatsning för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft. Vi vill stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid.
   

4. Minska klyftorna

Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla.

Socialdemokraterna väljer sammanhållning istället för ett kallare Sverige:

 • Anständiga trygghetsförsäkringar. Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer. Vi vill skapa en förutsägbar, modern och mänsklig sjukförsäkring. Fler ska få verklig inkomsttrygghet och stelbenta tidsgränser ska ersättas med individuell bedömning.

 • Minska klyftorna. Just nu håller de allt större klyftorna på att förändra Sverige. Regeringens åtgärder har gett den procent som har det bäst ställt lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Vi vill avskaffa förvärvsavdraget för miljonärer. De behöver inget avdrag för att jobba. Vi vill höja underhållsstödet och bostadsbidraget till ensamstående föräldrar och taket i den tillfälliga föräldrapenningen.

Rivstart för Sveriges unga

Av , , 1 kommentar 19

 

RIVSTART FÖR SVERIGES UNGA

 

Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Vi vill införa ett Ungdomsavdrag där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös. Motsvarande subvention kan ges för den som ger en ung person en praktik- eller traineeplats. När nu de största ungdomskullarna sedan 1960-talet lämnar gymnasiet, samtidigt som fyrtiotalisterna går i pension vill vi uppmuntra företag och organisationer att tidigarelägga framtida anställningar genom ett brett Generationsväxlingsprogram.

 

Vi vill ta bort regeringens aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen, som tvingar unga att vänta minst tre månader för att få utbildning eller praktik. Många unga som inte får jobb saknar en fullständig gymnasieexamen. Vår långsiktiga ambition är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen.

Vi kommer redan 2011 att införa ett Ungdomslyft för att ge unga arbetslösa möjlighet att läsa in gymnasiet med rimliga studievillkor, och vill därefter gå vidare med ett bredare Framtidslyft som ska omfatta fler grupper.

Idag drabbas unga särskilt hårt av att arbetsgivare kan stapla visstidsanställningar på varandra i åratal. Ungas rätt till trygga anställningar måste stärkas. Även ekonomiska incitament, såsom socialavgifter, ska ses över i detta sammanhang.

Liten & Stor idag!

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag prövade vi något som för oss är nytt. Kyrkans Liten & Stor började för säsongen. Tisdagar 09.30-11.30 på församlingsgården här i Vindeln. Fika, sång, musik och såklart en drös med barn och mammor. En fin verksamhet som rekommenderas.

 

Vår lilla Gerda 5,5 månader upptäcker världen på Liten & Stor 🙂