Socialnämndens möte idag

Av , , 6 kommentarer 34

Ett stort antal beslutspunkter behandlades idag. I de allra flesta frågor har vi Socialdemokrater samsyn med den borgerliga majoriteten. Vi som parti har som utgångspunkt i opposition att vara konstruktiva och stödja en borgerlig politik som föreslår kloka och väl genomtänkta förslag. Vi vill inte uppfattas som populister som Moderaterna förra mandatperioden, som utvecklade en oanad förmåga att inte ta ansvar i opposition och som dessutom gick till val på att med dem i maktposition var det slut på besparingar inom äldreomsorgen. Vilket seriöst parti kan lova något utan att veta förutsättningarna under fyra år? 

Ibland läser jag i kommentarer i media att vi Socialdemokrater har raserat och förstört så mycket 1998-2010 som vi var i majoritet med Centern. Det intressanta är i sammanhanget att vi Socialdemokrater aldrig har haft en egen majoritet utan varit beroende av minst ett borgerligt parti de få år vi haft ett inflytande i en majoritet. Ännu intressantare i sammanhanget är att Degerfors kommun seden urminnes tider och nu under namnet Vindelns kommun alltid haft en borgerlig majoritet och ALLA dessa år innehaft kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådsposten. 

Om politiken i kommunen har varit misslyckad så vet vi bara en sak – Socialdemokraterna har alldrig fått chansen – de borgerliga har övat i över hundra år. 

 

Nu tillbaka till dagens nämdsmöte. på en punkt var vi inte överens. Att lägga ut en väl fungerande kommunal verksamhet, personlig assistans på den privata marknaden. Lägger ut vårt partis uppfattning tillika insändare här under.

 

 

De borgerliga partierna med Moderaterna och Centerpartiet i spetsen utestänger kommunen som utförare av personlig assistans. På onsdagens sammanträde med Socialnämnden i Vindeln finns en avsikt från högern att lägga ut de personliga assistenterna på den privata marknaden. Samtidigt förbjuder de kommunens anställda att vara med. I Vindeln ska alltså kommunal kärnverksamhet ske på kapitalets villkor. De som behöver samhällets stöd mest av alla får inte hjälp från kommunen utan hänvisas till vinstdrivande privata företag. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.
Högern har en blind ideologisk låsning vid att privata aktörer alltid ska kunna bedriva kommunal kärnverksamhet mer effektivt än kommunen. Men det senaste Caremaexemplet visar tydligt för alla att privatisering varken behöver minska kostnaderna eller göra att tjänsterna blir bättre. Att nu samma sak ska ske i Vindeln som på så många andra ställen i Sverige där högern styr är en skrämmande utveckling.
Kommunens ansvar upphör inte med att man lägger uppdrag till privata företag. Kommunen ska ändå kontrollera att företagen sköter sina åtaganden samtidigt som företagen själva ska kontrollera samma sak. Högerns politik innebär alltså dubbel administration. Kommunen måste också enligt lag vara beredd att ta över ifall den privata aktören inte kan fullfölja sitt åtagande. Det är en beredskap som kostar kommunen ytterligare pengar. 
Vi Socialdemokrater undrar också var dialogen med de svagaste i samhället tagit vägen. Vi tycker att de som berörs av ett kommunalt beslut också ska få säga sitt innan beslut tas.
Att kommunen inte får jobba med personlig assistans innebär att de som är i behov av hjälp kommer tvingas byta bort kommunens personal som man haft som utförare under många år och som de är trygga med. Det ser vi inte som ökad valfrihet.
Vindelns kommun har tidigare genomgått liknande processer i privatiseringsivern. När städet lades ut för några år sedan blev konsekvensen att kommunen drogs med stora omställningskostnader under lång tid. Vi Socialdemokrater ser en stor risk att historien upprepas ännu en gång. Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar.
Nej, vi socialdemokrater driver en annan politik. Vi har förtroende för kommunens anställda och respekt för de som behöver personlig assistans. Vi vill utöka samarbetet med övriga kommuner i Umeåregionen också när det gäller personlig assistans. Vi ser fler fördelar i sådant samarbete än genom att som högern överlåta omsorgen om våra svagaste till vinstdrivande företag som samlar sina vinster i internationella skatteparadis.
Vi vill utveckla tryggheten för de som behöver kommunens hjälp, inte avveckla den. 
Dan Oskarsson, Britt-Louise Eriksson, Annelii Andersson

Socialdemokraterna i Vindelns kommun