Kommunchefsbefattningen

Först av allt. Situationen är olycklig. För berörda parter, berörd anställd och kommunen som arbetsgivare. Beklaglig för vi kommunmedborgare. Ingen känner glädje över den uppkomna situationen.

Mitt huvudsyfte är inte att försvara situationen. Mitt syfte är att försöka förklara min uppfattning av densamma. En ingen lätt uppgift att förklara och samtidigt visa tillräcklig hänsyn till den anställde som berörs. Skall ändå göra ett försök då det finns ett behov av information.

Alla arbeten på kommunen är krävande på sitt sätt. Kommunchef är eller borde vara den mest krävande befattningen i en kommun. All kommunens personal har skyldigheter och rättigheter. I andra organisationer likadant. Mot oss själva och den organisation vi arbetar åt. I detta fall Vindelns Kommun. Lite olika skyldigheter beroende på befattning. I detta fall en mycket krävande och svår roll som kommunchef. Den befattning som kommunen investerar och satsar som mest i form av lön. Ca 47.000 kr/mån med en från politiken bedömd tydlig begäran tillbaka. Resultat.

Det arbetet har kommunchefen skött på ett över tid bra sätt. Med goda resultat. Men som i alla befattningar har det funnits utvecklingsområden. Utvecklingsområden som i utvecklingssamtal legat som grund för förändring inom kommunchefsrollen. Det är det som den senaste tiden, de senaste åren, utvecklat sig till en för stor skillnad mellan arbetsgivarens förväntningar och arbetstagarens resultat. Nuläget och dagens behov, men framför allt det framtida behovet av ledning och styrning ser annorlunda ut nu än för några år sedan.

Detta framtida behov av ledning och styrning i nuvarande kommunchefsbefattningen bedömdes till slut inte lösas genom fortsatta utvecklingssamtal, stöd och tid. Denna bedömning gjordes av ordförande i kommunens styrelser och nämnder. Beslut togs att som arbetsgivare komma till en långsiktig lösning som var bra för den anställde och för kommunen. En inte på förhand förutsägbar men dock nödvändig lösning. En lösning som förhandlades fram mellan arbetsmarknadens parter, kommunens -och den anställdes företrädare.

De faktorer som normalt vägs in i sådana förhandlingar är lagen om anställningsskydd, anställningstidens längd (anställd -96), löneskydd, omplacering och en anställnings upphörande med ett visst antal månader med lön. Praxis med en anställnings upphörande med denna anställningstid är någonstans mellan 26-32 månadslöner i ersättning. Alla dessa faktorer stöts och blöts. Till slut kommer en uppgörelse och i det här fallet ett som bägge parter accepterar.

Förhandlingen slutade med ett förslag till överenskommelse för kommunstyrelsen att fastställa som är som punkt på dess dagordning senare idag tisdag. Förslaget innebär i korthet att Kenneth Sundberg slutar sin anställning på egen begäran den 30 Juni 2008. Kommunen betalar ett avgångsvederlag som uppgår till 1.316.000 kr (motsvarande 28 månadslöner).

Ett beslutsunderlag som under flera år vuxit fram till bedömningen att en förändring på kommunchefsposten, var det bästa långsiktiga alternativet för kommunen. Ett beslutsunderlag som inkluderar en utgift på dryga miljonen. Ett annat alternativ i samma beslutsunderlag var att betala 47.000 kr i månaden i lön för ett resultat som arbetsgivaren, politiken INTE beställt. Detta fram till kommunchefens pension. Den kostnaden stannar på drygt 7 miljoner med en kvarstående anställningstid på 13 år. Om hela situationen kunnat skötas på ett bättre sätt? Alla situationer går nog i efterhand göras bättre. Efterklokheten är den mest exakta vetenskapen. Och det kommer att uppstå många kloka nu i efterhand. Kan bara konstatera utfallet och att det blev en lägre summa än 7 miljoner om vi inte tagit förhandlingen. Vill samtidigt informera att det inte är aktuellt att rekrytera en ny kommunchef. Kostnaden för kommunen med det i beräkningen blir i det närmaste densamma som idag och de 28 månaderna. Förlusten är den bedömda arbetsinsatsen i denna befattning under 28 månader.

Varför ge min bild av situationen? Av två skäl. Information. Det är nog fler anställda än Kenneth Sundberg som mått bättre förut. Anställda och innevånare som vet om den redan tidigare ansträngda ekonomiska läget. Förhoppningsvis mildrar informationen lite då inte en ny rekrytering kommer att ske de närmasta 28 månaderna. Det andra skälet är att jag försöker ta ansvar för en majoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister som åtminstone försöker göra sitt bästa. Ett bästa som inte alla gånger räcker till fullt ut. Men ett bästa som enligt min mening och uppfattning fortfarande är bättre än att låta oppositionen leda och styra kommunen. Är bestämt övertygad på den punkten.

Får säkert en del ifrågasättande kommentarer. Jag tar den kritiken för informationens skull. Hoppas att jag tillfört något.

Ser att min bloggkompis bredvid skrivit om samma ämne. Visst, det går att rösta fram Kommunalrådet Sunken i valet 2010 om ni tror på den lösningen. Ert val. Inte mitt.

Dan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.