En industrination i behov av politiska beslut

Påminner regeringen om industrins betydelse som drivkraft i samhällsutvecklingen. Just nu hotas på många platser i sverige stabila och i grunden starka företag. Men en dag vänder det. Då gäller det att stå beredd inför den hårda konkurrens som uppstår lokalt och globalt.

Satsningar på utbildning och kompetenshöjande insatser är viktiga för att trygga jobben och välfärden.

Att skicka metallarbetare rakt ut i arbetslöshet istället för att utbilda är resursslöseri. Om inte mer görs på riksnivå av denna regering riskerar tiotusentals duktiga män och kvinnor att slås ut från arbetsmarknaden. De ska inte ensamma i utanförskap bära resultatet av konjunkturnedgången. Hela samhället borde ställa upp för dem, för jobben och tryggheten.

Mer av ekonomisk stimulans till utbildningsinsatser som ska garantera tillgång till rätt kompetens den dag industrin börjar rekrytera igen. Nationellt ekonomiskt stöd till personal i företag som utbildar och kompetenshöjer medarbetare som tillfälligt inte behövs i produktionen. De ska då behålla sin anställning men med tjänstledighet under utbildningstiden.

Utanförskapet i sin nuvarande fulländning måste få ett slut. Högkonjunkturen är över och nu krävs det något helt annat än skattesänkningar till rika för att få denna industrination på fötter.

2 kommentarer

  1. Umeåbo

    På vilka skattesänkningar för rika du menar! Har själv 23000 i mån och har fått betydligt mer i plånboken med den här regeringen! Är jag en höginkomstagare? Se till att höja skatten i din egen kommun i vår hoppas jag på ytterligare sänkningar. Ju mer pengar vi får över ju mer handlar vi upp. Och ju mer vi handlar upp ju mer arbetstillfällen skapas!

  2. Konservativ

    Det är varje enskild individs ansvar att se till att ens kunskapsbank motsvarar tillgången på arbetet.

    Som universitetsstuderande har man fått leva på nudlar och blodpudding i 4.5 år, cykla till plugget och jobba varje helg. Ingångslönen efter examen låg på 17 kkr. Dessutom fick man forska ang. framtiden för olika branscher, så att man inte skulle satsa på fel utbildning, och riskera bli arbetslös.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.