Socialnämndens möte idag

Ett stort antal beslutspunkter behandlades idag. I de allra flesta frågor har vi Socialdemokrater samsyn med den borgerliga majoriteten. Vi som parti har som utgångspunkt i opposition att vara konstruktiva och stödja en borgerlig politik som föreslår kloka och väl genomtänkta förslag. Vi vill inte uppfattas som populister som Moderaterna förra mandatperioden, som utvecklade en oanad förmåga att inte ta ansvar i opposition och som dessutom gick till val på att med dem i maktposition var det slut på besparingar inom äldreomsorgen. Vilket seriöst parti kan lova något utan att veta förutsättningarna under fyra år? 

Ibland läser jag i kommentarer i media att vi Socialdemokrater har raserat och förstört så mycket 1998-2010 som vi var i majoritet med Centern. Det intressanta är i sammanhanget att vi Socialdemokrater aldrig har haft en egen majoritet utan varit beroende av minst ett borgerligt parti de få år vi haft ett inflytande i en majoritet. Ännu intressantare i sammanhanget är att Degerfors kommun seden urminnes tider och nu under namnet Vindelns kommun alltid haft en borgerlig majoritet och ALLA dessa år innehaft kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådsposten. 

Om politiken i kommunen har varit misslyckad så vet vi bara en sak – Socialdemokraterna har alldrig fått chansen – de borgerliga har övat i över hundra år. 

 

Nu tillbaka till dagens nämdsmöte. på en punkt var vi inte överens. Att lägga ut en väl fungerande kommunal verksamhet, personlig assistans på den privata marknaden. Lägger ut vårt partis uppfattning tillika insändare här under.

 

 

De borgerliga partierna med Moderaterna och Centerpartiet i spetsen utestänger kommunen som utförare av personlig assistans. På onsdagens sammanträde med Socialnämnden i Vindeln finns en avsikt från högern att lägga ut de personliga assistenterna på den privata marknaden. Samtidigt förbjuder de kommunens anställda att vara med. I Vindeln ska alltså kommunal kärnverksamhet ske på kapitalets villkor. De som behöver samhällets stöd mest av alla får inte hjälp från kommunen utan hänvisas till vinstdrivande privata företag. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.
Högern har en blind ideologisk låsning vid att privata aktörer alltid ska kunna bedriva kommunal kärnverksamhet mer effektivt än kommunen. Men det senaste Caremaexemplet visar tydligt för alla att privatisering varken behöver minska kostnaderna eller göra att tjänsterna blir bättre. Att nu samma sak ska ske i Vindeln som på så många andra ställen i Sverige där högern styr är en skrämmande utveckling.
Kommunens ansvar upphör inte med att man lägger uppdrag till privata företag. Kommunen ska ändå kontrollera att företagen sköter sina åtaganden samtidigt som företagen själva ska kontrollera samma sak. Högerns politik innebär alltså dubbel administration. Kommunen måste också enligt lag vara beredd att ta över ifall den privata aktören inte kan fullfölja sitt åtagande. Det är en beredskap som kostar kommunen ytterligare pengar. 
Vi Socialdemokrater undrar också var dialogen med de svagaste i samhället tagit vägen. Vi tycker att de som berörs av ett kommunalt beslut också ska få säga sitt innan beslut tas.
Att kommunen inte får jobba med personlig assistans innebär att de som är i behov av hjälp kommer tvingas byta bort kommunens personal som man haft som utförare under många år och som de är trygga med. Det ser vi inte som ökad valfrihet.
Vindelns kommun har tidigare genomgått liknande processer i privatiseringsivern. När städet lades ut för några år sedan blev konsekvensen att kommunen drogs med stora omställningskostnader under lång tid. Vi Socialdemokrater ser en stor risk att historien upprepas ännu en gång. Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar.
Nej, vi socialdemokrater driver en annan politik. Vi har förtroende för kommunens anställda och respekt för de som behöver personlig assistans. Vi vill utöka samarbetet med övriga kommuner i Umeåregionen också när det gäller personlig assistans. Vi ser fler fördelar i sådant samarbete än genom att som högern överlåta omsorgen om våra svagaste till vinstdrivande företag som samlar sina vinster i internationella skatteparadis.
Vi vill utveckla tryggheten för de som behöver kommunens hjälp, inte avveckla den. 
Dan Oskarsson, Britt-Louise Eriksson, Annelii Andersson

Socialdemokraterna i Vindelns kommun

6 kommentarer

 1. Niclas Rågefjord

  Man undrar ju vari ligger vinsten i slutändan på att privatisera allt(nästan). När allt är lagt ut på privata aktörer vad ska man göra då? Sälja ut makten(det lilla som finns kvar)?

 2. Anders

  De flesta tror att det är de borgerliga partierna som drivit igenom privatiseringen av äldrevården. Men det var socialdemokraterna som redan före valet 1991 drev igenom att det skulle bli möjligt för privata företag att bedriva äldrevård.
  Under ledning av dåvarande socialministern Ingela Thalén (s) så beslutade socialdemokraterna redan hösten 1991 att det skulle bli möjligt för privata aktörer att bedriva äldrevård. Även om tanken då var att små kooperativt ägda företag skulle driva äldrevård så är det faktiskt socialdemokraterna som drev igenom det formella beslutet. Ett beslut de idag helst inte vill kommentera.
  När lagändringen trätt i kraft slog lågkonjunkturen till ordentligt hösten 1991, vilket innebar att kommunerna såg sin chans att spara pengar. Det var då kommunerna började upphandla äldrevård i konkurrens.

 3. Erik

  Ja, man kan ju vara populistisk på olika sätt och själv vet jag inte om Socialdemokraternas pompösa stil just nu i Vindeln är bättre än Moderaternas oförskämda stil förra mandatperioden…
  Sen när det gäller privatisering så tror jag att ett samhälle mår bra av både och, dvs både offentliga och privata alternativ. Tror att på så sätt skapas en nyttig och sund dynamik. Problemet med Carema tror jag är extremt dåliga upphandlingar av orutinerade kommuntjänstemän som levt och jobbat (för) länge under röda vingar. Ingen ursäkt men kanske en förklaring.
  Vindeln behöver mer privata företag och framför allt inom den kvinno-dominerande sektorn, dvs tex personlig assistans.
  Därför är jag, precis som socialdemokratisa partiet, för privatisering under kontrollerade former. Dvs precis som den nu sker i Vindeln.
  Sug på den tummen 🙂

 4. Nils

  Jag tycker mig höra röster som vill påskina att det beslut som är taget i Vindelns kommun som innebär att brukaren inte kan välja kommunen som utförare av personlig assistans skulle vara socialdemokraternas.
  Detta är befängt och löjväckande!

  Borgarna har tagit ställning och beslutat, och de anser att denna del av omsorgen INTE ÄR NÅGOT FÖR OSS. Kärnverksamhet för kommunen är just vård skola omsorg och jag kan bara ställa mig frågan…

  Vad i vår kärnverksamhet kommer nästa gång att vara ”inte något för oss”?

  Omsorg för de som har det tuffast i samhället är kommunens ansvar inget för företag som sätter vinsten före omsorgen.

  Skämmes ta me faen!

 5. Mats

  Att bedriva privat vård med våra skattepengar är pengar som rinner iväg ut till aktieägare, riskkapitalbolag och skatteparadis istället för att komma våra gamla och sjuka till del.
  Som kommun måste vi kunna garantera våra äldre ett värdigt åldrande. Jag skulle aldrig känna mig trygg med att låta mina mor- eller farföräldrar flytta till ett privat äldreboende, där samma summa skattepengar som tillförs de kommunala boendena inte bara ska räcka till för att betala personalens löner och erbjuda en god omsorg, utan dessutom har som främsta uppgift att generera mesta möjliga vinst till sina aktieägare. Det är uppenbart vilka som får betala priset för dessa vinster: personalen genom sämre arbetsvillkor och de äldre genom lägre kvalitet på omsorgen!

 6. Mathias Haglund

  Problemet i Vindeln är också att vi är en så pass liten kommun att vi blir extra känsliga om en part skulle ta på sig ett uppdrag som man sedan inte skulle klara av. Exemplet med LOV inom hemtjänsten i kommunen visar att intresset inte är så stort varken att starta privat verksamhet inom området eller att välja en privat utförare. Ett par små privata aktörer finns ju. Men här kan man åtmistone välja kommunen som utförare, något som Socialdemokraterna kämpade för den gången. Ofta är valet heller inte så enkelt och självklart för den som måste välja. Kommunen har för många känts som ett tryggt val som nu alltså inte längre ska bli möjligt.

  I delar av kommunen har hemtjänsten lagts ut på entreprenad. Detta funkar iofs bra, mycket eftersom den anställda personalen har lokal anknytning och kännedom. Men samtigt har det inneburit att ledningsfunktionerna som tidigare sysselsatte kommunmedborgare nu är tillsatt med arbetskraft och tjänsteköp från andra kommuner. Därmed har vi alltså skapat arbete åt Umeåbor. Så kan man befara att det ska bli även med personlig assistans. Vi får väl då se hur detta utvecklas, när det gäller kostnader, men också kvalitet och sysselsättning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.