Till Alliansen och Mikael Sundling (m)

Socialdemokraterna har till alla partier ställt frågan hur de ser på det politiska användandet av sociala medier och vilken moral som vi företrädare för olika partier vill ha i den frågan.

Initiativet är från (s) och frågan är diskuterad i kommunstyrelsen. Mitt parti har samma uppfattning som ditt parti Mikael i kommunstyrelsen. Att det ska vara högt i tak i beredningen av frågor i styrelser och nämnder utan att det ska skrivas offentligt om diskussionen, eftersom det är de faktiska besluten som är det viktiga för kommunens invånare. De uppgifter som du nu sprider om Socialdemokratiska mail och dess innehåll i kommentarer på vk.se försvårar vi Socialdemokraters seriösa syn på dig, ditt parti och den Allians som du försöker vara trovärdig i. 

Vi Socialdemokrater bygger alla våra ställningstaganden på vetenskapliga fakta. Det gör att vi inte kan acceptera Mikael Sundling och moderaternas ovetenskapliga förmåga – i snart allt de beslutar om – att veta att det är Socialdemokrater i styrelser och nämnder som gömmer sig i kommentarerna. Kan någon seriös Allianspolitiker stoppa Mikael Sundling för han förstör ert Allianssamarbete. Han bromsar vår kommuns positiva utveckling. 

 

Dan Oskarsson (s)

Etiketter: , ,

3 kommentarer

 1. Arbetarn

  Så du menar att ”We can’t handle the truth” om vad som diskuteras. Vad är det du är rädd för. Se till att fokusera på att medverka till att bra beslut tas, så går du nog säker ändå.

 2. Dan Oskarsson

  Jag menar att kommunborna visst kan hantera det mesta av de beredande diskussioner som förs i styrelser och nämnder. Men jag menar med bestämdhet och fast övertygelse att det är bättre att de faktiska besluten av diskussionerna är det intressanta som bör nå kommunborna. För seriösa partier är det beslut och inte diskussionen som leder fram till beslutet som är det intressanta.

  Eftersom samtliga partier i kommunstyrelsen – inklusive moderaterna – på senaste mötet var överens om att vårda vår diskussionen i styrelser och nämnder. Så är det med förvåning som jag ser Mikael Sundling (m) offentliggöra ett kraftigt förändrat perspektiv( Läs: totalt felaktigt ) i kommentarer på vk.se, på det mail som Mathias Haglund (s) konstruktivt skickat till de etablerade partierna för en diskussion om just vilken moral som ska gälla för politiker i sociala medier i vår kommun.

  Jag kan förstå Mikael Sundling om han berättar att han begått ett misstag, att han inte nåtts av sitt partis goda förhållningssätt i KS. Men det är vida känt att Mikael sedan tidig barndom aldrig erkänt sina misstag. Och inte kommer att göra det nu heller.

 3. Anja

  Handle the truth – sanningen är det du uppfattar som sant. Vetenskap är en teori om hur den evt verkligheten ser ut. Många gick emot Einstein teori men många av hans teorier lever än idag Om man ser till Einsteins relativitetsteori så måste socialdemokraternas teori om hur det perfekta samhället ska utformas vara säkrare än nya moderaternas teori om hur samhället ska se ut. Vi socialdemokrater tror på mäniskors lika värde oavsett etnicitet, kön eller klass till skillnad från nya moderaternas samhällsteori där man ser främst till de välbeställda. I samma andetag ser ned på de svagaste individerna i samhället. Enligt de nya moderaterna ska de allra svagste betala för de rikastes välbestånd. Som socialdemokrat jag ! accepterar inte detta, varken lokalt, regionalt, nationellt eller globalt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.