Kategori: InYourMind

Bra arbetsmiljö

Av , , Bli först att kommentera 4

Här kommer 8 tips för att skapa en bra arbetsmiljö:

1. Ta alltid eget ansvar för att vara en god arbetskamrat och medarbetare. Du kan påverka din egen situation mycket genom att se på dig själv och ditt beteende.
2. Ställ frågor om du upplever otydlighet. Inget kan vara så energikrävande som att inte veta exakt vad som förväntas av dig.
3. Måna om dina arbetskamrater. Är det någon som aldrig sitter med på fikat? Fundera på vad det beror på och bjud in personen i fråga.
4. Har du arbetsuppgifter som inte är intressanta för dig? Då har du ett eget ansvar att signalera detta, det finns förmodligen inga tankeläsare på din arbetsplats!
5. Är ni många som upplever stress på din arbetsplats? Prata med varandra och se om arbetsuppgifter kan omfördelas. Vad är det som stressar er? Det är inte alls säkert att det är samma saker.
6. Ha diskussioner kring psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsmöten. Vad innebär samarbete, engagemang och kommunikation för var och en? Man kan bli väldigt förvånad över de olika värderingar och innebörder vi lägger i dessa ord.
7. Låt alla känna delaktighet. Delaktighet på arbetsplatsen är en stor och viktig faktor till trivsel. Fundera tillsammans med chef och arbetskamrater hur ni kan förbättra denna punkt.
8. Se till att ge och få feedback. Det är väldigt lätt att ta och tas för givet. Den positiva feedbacken är mycket viktigare än den negativa.  På det viset skapar ni ett härligt arbetsklimat med nöjda medarbetare som trivs på jobbet!